Prezes ZBP: Zmiana wyceny obligacji może uszczuplić fundusze własne banków o ponad 30%