ABSL: Zatrudnienie w sektorze usług biznesowych wzrośnie o 7,9% do 432 tys. w 2023r.