SatRev liczy na nowe kontrakty, bazujące na doświadczeniach projektu dla Omanu – wywiad