Polimex-Mostostal miał 19,27 mln zł zysku netto, 22,03 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.