ZBP proponuje określenie dodatkowych kryteriów przy ubieganiu się o wakacje kredytowe