ZBP: Około 75% umów kredytowych zawarto na stałą stopę procentową w I kw.