Kantar: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego sięgnie 4,7 w czerwcu