Efecte Oyj z Finlandii ma przedwstępne umowy kupna akcji od akcjonariuszy InteliWise