Budimex ocenia, że naliczenie kary za kontrakt w Elektrowni Turów jest bezzasadne