BGK ma umowę z Bankiem Pekao dot. gwarancji wkładu własnego w kredytach mieszkaniowych