Akcjonariusze ATM Grupy zdecydowali o 0,2 zł dywidendy na akcję za 2021 r.