Oferta konsorcjum Torpolu za 963,95 mln zł najwyżej oceniona w przetargu PKP PLK