Prezydent podpisał nowelę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników