Citi Handlowy zrewidował prognozę wzrostu PKB do 5,4% w 2022 r. i do 1,7% r/r w 2023 r.