Enea miała 494,98 mln zł zysku netto, 1059,33 mln zł EBITDA w I kw. 2022 r.