Echo miało 51,44 mln zł zysku netto, 108,03 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.