OT Logistics rozważa warunkową rekomendację dywidendy