Apator zakłada, że wypłaci finalną dywidendę za 2021 r. oprócz zaliczki