Grupa Pracuj przeprowadzi w czerwcu kolejną analizę pod kątem ew. dopisów dot. Ukrainy