Torpol zaprezentuje aktualizację strategii pod koniec I półrocza