GSP: Stan zapełnienia magazynów gazu wyniósł 92% na koniec doby gazowej 22 V