Famur miał 39 mln zł zysku netto, 95 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.