Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2021 r.