Amerykański gaz jest już w Kłajpedzie

Terminal regazyfikacyjny w Kłajpedzie na Litwie odebrał prawie 65 tys. ton skroplonego gazu ziemnego dla Grupy PGNiG. To krok w kierunku dalszej integracji i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego rynków gazu w tej części Europy

Gaz, który w stanie ciekłym przypłynął na pokładzie metanowca „Aristidis I”, pochodzi z instalacji skraplającej we Freeport w amerykańskim stanie Teksas. To pierwszy tak duży ładunek, jaki dotarł do litewskiego terminalu.

Jest to ważny etap w realizacji naszej strategii budowy silnej pozycji Grupy na międzynarodowym rynku handlu LNG. Jestem przekonana, że współpraca PGNiG z Klaipedos Nafta, operatorem terminalu, przyczyni się nie tylko do realizacji celów biznesowych obu firm, ale będzie wyraźnym impulsem do dalszej integracji rynków gazu Polski oraz krajów bałtyckich i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu w oparciu o zdywersyfikowane dostawy paliwa gazowego – powiedziała Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes PGNiG.

Zarządzany przez Klaipedos Nafta terminal LNG jest jednym z kluczowych elementów litewskiej infrastruktury energetycznej. Jego uruchomienie w 2014 roku stworzyło warunki do powstania rynku gazu ziemnego na Litwie, dywersyfikacji źródeł dostaw gazu i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego całego regionu.

Pierwsza dostawa tak dużego ładunku LNG dla PGNiG do terminalu w Kłajpedzie, to, kolejne wydarzenie, które stanowi kamień milowy w procesie  budowy niezależności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw gazu do Litwy i Polski. Otwiera nowy etap integracji energetycznej krajów regionu Morza Bałtyckiego z resztą Europy oraz więcej możliwości dywersyfikacji i zabezpieczenia dostaw gazu ziemnego, zwłaszcza w kontekście obecnych trudnych warunków geopolitycznych. Cieszę się, że współpraca z PGNiG ulega znaczącemu wzmocnieniu, tworząc dodatkowe możliwości dla obu kontrahentów – podkreślił Darius Šilenskis, prezes Klaipedos Nafta (KN).

Współpraca PGNiG i KN w zakresie LNG rozpoczęła się dwa lata temu. Od kwietnia 2020 r. PGNiG jest wyłącznym użytkownikiem należącej do litewskiej spółki stacji przeładunkowej LNG w porcie w Kłajpedzie, skąd gaz jest dostarczany do odbiorców w postaci skroplonej za pomocą autocystern.

Wzmocnienie naszej obecności na Litwie wpisuje się również w plany budowy koncernu multienergetycznego z PKN ORLEN, który również dynamicznie rozwija swoją działalność w tym regionie  – dodała prezes PGNiG.

Ładunek skroplonego LNG musi być poddany procesowi tzw. regazyfikacji, czyli zamianie gazu ziemnego LNG z postaci skroplonej na postać gazową poprzez ogrzewanie skroplonej substancji. W tym celu gaz zostanie przeładowany do zbiorników pływającej jednostki magazynująco-regazyfikacyjnej „Independence”, gdzie zostanie poddany wspomnianemu procesowi. W efekcie do systemu przesyłowego przekazane zostanie około 90 mln metrów sześciennych gazu ziemnego. Trafi on nie tylko na rynek polski, ale również do krajów bałtyckich – nabywcą części ładunku jest Elenger, jedna z czołowych firm energetycznych działających na rynku fińskim i krajów bałtyckich.

– Współpraca z PGNiG pozwala nam skutecznie mierzyć się z wyzwaniami, jakie w tych trudnych i przełomowych czasach stawia przed nami europejski rynek gazu. Jako jedna z najszybciej rozwijających się firm energetycznych w regionie Morza Bałtyckiego jesteśmy bardzo zadowoleni, że pozyskaliśmy tak mocnego partnera, z którym możemy wspólnie działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa regionu w zakresie dostaw gazu – zapewnił Margus Kaasik, szef Elenger Group.

Portfel PGNiG zawiera kontrakty długoterminowe na ponad 12 mld metrów sześciennych gazu, podpisane z dostawcami z Kataru i USA. Z tego 7,4 mld metrów sześciennych zostało zakontraktowane w formule Free on Board (FOB), co oznacza, że PGNiG samo decyduje o porcie przeznaczenia ładunku. Uzupełnieniem kontraktów terminowych są kontrakty spotowe, w tym również w formule FOB. W celu zwiększenia swojego potencjału PGNiG rozwija własną flotę jednostek do transportu gazu skroplonego, tzw. metanowców. Już w tym roku spółka będzie dysponować trzema takimi statkami. Dwa z nich będą dostępne jeszcze w I półroczu, trzeci w kolejnym. Ponadto PGNiG podpisało umowy długoterminowego czarteru ośmiu metanowców, które zostaną zbudowane specjalnie na potrzeby spółki. Pierwsza z tych jednostek wejdzie do użytku w 2023 roku.