ISBiznes Logo

Partner merytoryczny

Bank Pekao
poniedziałek, 4 marca, 2024
ISBiznes Logo

Partner merytoryczny

Bank Pekao

NBP: Zysk netto banków wzrósł o 19,6% r/r do 3,71 mld zł w styczniu

Warszawa, 04.03.2024 (ISBnews) – Zysk netto sektora bankowego wyniósł 3,71 mld zł w styczniu 2024 r. i zwiększył się o 19,6% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Przychody odsetkowe w styczniu br. wyniosły 14,53 mld zł (wzrost o 0,32% r/r), zaś koszty odsetkowe – 5,68 mld zł (spadek o 9,9% r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 6,6% r/r do 2,2 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji spadły o 5,6% r/r do 0,49 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu br. zwiększyły się o 5,9% r/r do 5,35 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 0,49 mld zł w styczniu br. (spadek o 28,7% r/r), podał także bank centralny.

(ISBnews)

Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE i e-mobilności

Warszawa, 04.03.2024 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 26 lutego-1 marca.

RYNEK OZE

Ochrona środowiska: Piotr Otawski został powołany przez minister klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę na stanowisko generalnego dyrektora ochrony środowiska, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Odpady z tworzyw sztucznych: Parlament Europejski zatwierdził zaktualizowane procedury UE i środki kontroli dotyczące przemieszczania odpadów. Według nowych przepisów, eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD będzie zabroniony za 2,5 roku, zaś wysyłka odpadów do utylizacji w innym kraju UE będzie dozwolona tylko w wyjątkowych przypadkach, podał Parlament.

Odbudowa przyrody: Parlament Europejski przyjął nowe prawo dotyczące odbudowy przyrody, które ustanawia cel dla UE, jakim jest przywrócenie co najmniej 20% obszarów lądowych i morskich UE do 2030 r. oraz wszystkich ekosystemów wymagających odbudowy do 2050 r., podał Parlament.

Zielony Ład: Nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu muszą zostać wycofane, a Komisja Europejska musi zrozumieć protestujących rolników, uważa minister rolnictwa Czesław Siekierski. Poinformował, że są prowadzone rozmowy z rolnikami, którzy domagają się zasadniczych zmian, a nawet odejścia od nieracjonalnego – według nich – Zielonego Ładu. Uważają, że nadmierny napływ towarów spoza Unii, w tym z Ukrainy, na rynek europejski narusza ich konkurencyjność.

Mikroinstalacje OZE: Rada Ministrów planuje przyjąć w II kw. br. projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw dotyczące rozszerzenia katalogu inwestycji budowlanych zwolnionych z pozwolenia na budowę, m.in. o przydomowe schrony oraz mikroinstalacje OZE wykorzystujące energię wiatru (tzw. mikrowiatraki), wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

Zakup auta: Kupno auta w trakcie kolejnych sześciu miesięcy rozważa 17% Polaków, wynika z badania “Consumer Signals” firmy doradczej Deloitte. Wśród zdecydowanych na zmianę pojazdu widać większe zainteresowanie samochodami z salonu.

ROZWÓJ BIZNESU

Powerdot: Zamknął kolejną rundę finansowania, w ramach której otrzyma 100 mln euro na rozwój infrastruktury do ładowania aut elektrycznych w Europie, podała spółka. Znaczna część tej kwoty trafi do Polski, gdzie łączna wartość inwestycji do końca 2025 roku wyniesie 200 mln zł.

PGE: Rada nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu zarządu wiceprezesa zarządu ds. finansowych Lechosława Rojewskiego, podała spółka. Rada nadzorcza nie wskazała przyczyn odwołania.

Anwim: W ramach partnerstwa sieci Moya energia z Elocity udostępnił ponad 1 400 punktów ładowania pojazdów elektrycznych dla użytkowników kart flotowych Moya firma, podała spółka. Do 2030 roku Moya energia ma obejmować 10 tysięcy punktów ładowania, w tym 4 tysiące własnych.

Synthos: Nie wyklucza, że Orlen może wycofać się z planów wspólnej budowy floty modułowych reaktorów atomowych (SMR), ale na pewno nie wpłynie to na realizację samego przedsięwzięcia, poinformował ISBnews prezes Synthosu Zbigniew Warmuz.

Enea: Prawie 5,9 GW mocy mają już źródła odnawialne przyłączone do sieci spółki Enea Operator. W samym 2023 roku operator przyłączył ponad 24,5 tys. nowych instalacji OZE o mocy przekraczającej 1,5 GW, podała spółka. Tym samym w północno-zachodniej Polsce, do sieci niskich, średnich i wysokich napięć przyłączonych jest dziś ponad 176 tys. odnawialnych źródeł energii – nie licząc tych przyłączonych bezpośrednio do sieci najwyższych napięć Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

Bank Pocztowy: Planuje zredukować emisję własną CO2 o 32% do 2026 r., a w perspektywie 2030 r. chce osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresie 1 i 2 emisji gazów cieplarnianych, podał bank.

Eway: Ogłosił partnerstwo z MC2 Innovations w zakresie rozwoju obecnych i nowych funkcjonalności w stacjach ładowania Eway, podała spółka.

Elemental: Elemental Strategic Metals (ESM) – spółka należąca do Grupy Elemental – oraz Huawei Polska podpisały porozumienie dotyczące przyszłej współpracy w zakresie recyklingu baterii litowo-jonowych oraz zużytej elektroniki, podał Elemental.

Sunex: Prezes i akcjonariusz Romuald Kalyciok pożyczył spółce 5 mln zł. Pozyskane w ten sposób pieniądze Sunex będzie mógł przeznaczyć na rozwój infrastruktury produkcyjnej. Pożyczka została udzielona na warunkach rynkowych, a jej termin spłaty został ustalony do 31 grudnia 2024 r.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

R.Power: Spółki należące do Grupy R.Power zawarły ze spółką ElectroCity umowy o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych, podała spółka. Umowy obejmują 3 projekty elektrowni fotowoltaicznych o łącznej maksymalnej  wartości 30,15 mln zł. Głównym przedmiotem umów jest realizacja inwestycji obejmująca dostawę, instalację, budowę oraz rozruch elektrowni fotowoltaicznych należących do spółek zależnych. Z zakresu prac wyłączona jest dostawa modułów fotowoltaicznych oraz falowników.

PGE: Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Ørsted podpisały z konsorcjum polskich firm – Romgos Gwiazdowscy i ZRB Janicki kolejną umowę dotyczącą wyprowadzenia mocy dla projektu Baltica 2, podała PGE. Umowa obejmuje wykonanie przewiertu sterowanego pod plażą niezbędnego do poprowadzenia linii kablowych 275 kV oraz budowy tzw. muf łączeniowych, czyli stanowisk łączących morskie linie kablowe z lądowymi

Traficar: Wkrótce uruchomi nową, autorską usługę mikromobilności, podała spółka. Początkowo rozwiązanie to zostanie wprowadzone wyłącznie w Krakowie, jednak planowana jest ekspansja na inne miasta. Mieszkańcy stolicy Małopolski mogą spodziewać się startu usługi na początku II kwartału 2024 roku. Wówczas Traficar stanie się pierwszym polskim dostawcą posiadającym w swojej aplikacji własny carsharing oraz mikromobilność.

PGE: Na terenie Kogeneracji – należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE – do 2030 roku uruchomione zostaną nowe urządzenia produkcyjne w technologiach nisko- i zeroemisyjnej, podała spółka. W tym celu spółka wykorzysta nieeksploatowane obecnie historyczne budynki produkcyjne dawnej elektrowni, wybudowane na początku XX wieku, które znajdują się na terenie funkcjonującej EC Wrocław. Działania te nie tylko pozytywnie wpłyną na środowisko naturalne, ale też zagwarantują bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorców na najbliższe lata.

Synthos: Synthos Dwory 7 – spółka zależna Synthosu – podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o dofinansowanie projektu z zakresu technologii wodorowych w ramach konkursu “IPCEI wodorowy”, realizowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, na kwotę 105,01 mln zł.

PKO BP: Jest współorganizatorem konsorcjalnego kredytu inwestycyjnego z firmą z branży budowlanej Eko-Okna, podał bank. Udział PKO BP to ok. 418 mln zł.

Tauron: Wprowadzi od 15 marca nową aplikację eTAURON do obsługi stacji ładowania samochodów elektrycznych. eTAURON zaoferuje klientom nowe rozwiązania m.in. dostęp do kuponów promocyjnych czy możliwość zdalnego śledzenia procesu ładowania. Tauron dysponuje aktualnie 200 stacjami ładowania zasilanymi zieloną energią.

Nextbike: Pierwsi mieszkańcy Śląska i Zagłębia skorzystali z żółtych rowerów w niedzielę. Metrorower to dzieło Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i firmy Nextbike. Na ulicach pojawiło się 1860 rowerów i 267 stacji, a więc więcej, niż pierwotnie planowano. To największy w Polsce i trzeci w Europie system wypożyczalni miejskich rowerów. Nowy system jest dostępny dla mieszkańców ośmiu miast: Katowic, Sosnowca, Tychów, Gliwic, Zabrza, Chorzowa, Siemianowic Śląskich i Czeladzi. Docelowo system obejmie 7 tysięcy jednośladów i 924 stacje w 31 gminach. Jak wskazała firma, taki system ma realną szansę, aby w ciągu roku wygenerować nawet kilkanaście milionów wypożyczeń, stając się potężną siłą w transformacji polskiej mobilności miejskiej.

Ceramika Podkarpacka: Zrealizowała projekt fotowoltaiczny o mocy 0,989 MWp w kooperacji z Grupą E.ON w Polsce. Energia słoneczna ma pokryć 20 proc. zapotrzebowania na energię zakładu. Instalacja składa się z 2198 paneli fotowoltaicznych i będzie produkować 930 MWh energii elektrycznej rocznie. Pozwoli uniknąć emisji około 11 tysięcy ton CO przez okres 25 lat swojego działania.

Zremb Chojnice: Spółka pozyskała kilka istotnych zleceń na kontenery z branży offshore. Głównie są to kontrahenci z Norwegii oraz Wielkiej Brytanii. Wartość zamówień od 10 sierpnia 2023 roku do 26 lutego br. wyniosła łącznie ok. 3,99 mln zł. “Rozmawiamy też o kolejnych zamówieniach, które powinny cyklicznie spływać w przyszłości. Segment offshore traktujemy jako uzupełnienie dla naszego głównego obszaru działalności, czyli produkcji specjalistycznych kontenerów dla sił zbrojnych. Niemniej chcemy być obecni w sektorze offshore. Mamy duże doświadczenie na tym polu i co warto podkreślić produkcja tego typu kontenerów zapewnia nam satysfakcjonujące marże” – powiedział prezes Krzysztof Kosiorek-Sobolewski, cytowany w komunikacie. Spółka ocenia, że w tym roku około 20% przychodów będzie pochodziło segmentu offshore.

7R: Magazyn powstający w Kątach Wrocławskich jest pierwszym produktem 7R w kategorii Green Saver, ograniczającym zarówno emisje CO2, jak i koszty operacyjne. 7R Park Wrocław West II uzyskał właśnie łącznie 87 mln zł finansowania od Banku Pekao. 7R zastosował tam proekologiczne rozwiązania, które pozwolą na obniżenie operacyjnej emisji CO2 o ponad 50% w stosunku do budynków wybudowanych zgodnie z warunkami technicznymi wynikającymi z przepisów prawa budowlanego. Jednocześnie, zielone rozwiązania pomogą w znacznej redukcji kosztów operacyjnych. W przyszłości, 7R Park Wrocław West II będzie potrzebował znacznie mniejszej ilości energii elektrycznej w trakcie użytkowania. Według wyliczeń 7R, redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną na 1 m2 rocznie spadnie o niemal 70% w stosunku do obowiązujących przepisów.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)

Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości

Warszawa, 04.03.2024 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 26 lutego-1 marca.

RYNEK BUDOWLANY

Infrastruktura kolejowa: Całkowite nakłady na infrastrukturę kolejową zaplanowane na lata 2024-2030 w ramach publicznych programów inwestycyjnych wynoszą blisko 250 mld zł. Jest to kwota ponad dwukrotnie wyższa od zdolności przerobowych polskiej branży budownictwa kolejowego, szacuje firma Spectis w raporcie “Budownictwo kolejowe w Polsce 2024-2029”. W tym kontekście spodziewać się można urealnienia oficjalnych planów poprzez wstrzymanie części planowanych inwestycji bądź wydłużenie harmonogramów.

Pozwolenia na budowę: Rada Ministrów planuje przyjąć w II kw. br. projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw dotyczące rozszerzenia katalogu inwestycji budowlanych zwolnionych z pozwolenia na budowę, m.in. o przydomowe schrony oraz mikroinstalacje OZE wykorzystujące energię wiatru (tzw. mikrowiatraki), wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Wakacje kredytowe: Sektor bankowy jest skłonny przeznaczyć kwotę, jaką poniosłyby banki w przypadku przedłużenia wakacji kredytowych na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK), zadeklarował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

Wakacje kredytowe: Przeciwko kontynuowania w tym roku wakacji kredytowych opowiada się 72% bankowców, wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich.

Kredyty hipoteczne: Zainteresowanie kredytami hipotecznymi spadło w 43% placówek bankowych, wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich. W przypadku niemal jednej czwartek odnotowano wzrost.

Kredyty hipoteczne: Banki udzieliły 68 860 nowych kredytów mieszkaniowych w IV kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 68,99% kw/kw i o 263,72% r/r, wynika z raportu AMRON-SARFiN. Wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 28,15 mld zł, co oznacza wzrost o 77,67% kw/kw i o 356,31% r/r. Wzrost akcji kredytowej to wynik działania rządowego programu “Bezpieczny kredyt 2%”, w ramach którego w IV kwartale udzielono ponad 48 tysięcy kredytów hipotecznych na kwotę około 20,3 mld zł.

Kredyty hipoteczne: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 45% w lutym br. z 33% przed miesiącem, wynika z “Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie wzrósł odpowiednio do 50% z 45%.

Kredyty mieszkaniowe: Wartość kredytów udzielonych w ramach programu “Bezpieczny kredyt 2%” wyniosła w styczniu 2024 r. 6 051 mln zł i była wyższa niż w poprzednich miesiącach, wynika z danych Biura Informacji kredytowej (BIK).

Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 10,299 mld zł w styczniu, co oznacza wzrost o 403,4% r/r, wynika z danych Biura Informacji kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu wzrosła o 304,9% r/r do 25 tys.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Echo Investment: Dokonało przydziału 795 inwestorom 700 tys. obligacji serii S2 o łącznej wartości 70,49 mln zł, podała spółka. Stopa redukcji wyniosła 56%.

Budimex: Budimex i spółka Apricot Capital Group złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) wniosek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd. Joint venture ma na celu realizację projektu inwestycyjnego – budowy kompleksu mieszkaniowego w Poznaniu oraz sprzedaży mieszkań.

MLP Group: Dokonało warunkowego przydziału 41 tys. obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 41 mln euro, podała spółka. Obligacje przydzielono wszystkim 35 podmiotom, które złożyły zapisy.

Pekabex: Rada nadzorcza Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex powołała zarząd nowej kadencji w niezmienionym składzie, z Robertem Jędrzejowskim jako prezesem zarządu oraz Beatą Żaczek, Przemysławem Borkiem i Tomaszem Seremetem jako wiceprezesami, podała spółka.

Echo Investment: Wyemitowało 10 000 sztuk obligacji serii 4I/2024, o wartości 10 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, które objęli inwestorzy kwalifikowani, podała spółka.

Vistal Gdynia: Wystąpił do sądu rejonowego z wnioskiem o cofnięcie wniosku o zatwierdzenie układu oraz o umorzenie postępowania o zatwierdzenie układu, podała spółka.

Murapol: Murapol oraz EPP N.V. z siedzibą w Amsterdamie złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie utworzenia czterech wspólnych przedsiębiorców realizujących i sprzedających mieszkania, podał Urząd.

PHN: Polski Holding Nieruchomości (PHN) pozyskał 230 mln zł z emisji obligacji serii D, podała spółka. Środki te zostaną przeznaczone sfinansowanie nowych inwestycji w segmencie biurowym i logistycznym oraz refinansowanie części zadłużenia.

Budimex: Spodziewa się stabilizacji marży dzięki zdrowemu portfelowi zamówień w otoczeniu wysokiej konkurencji i spodziewanej niższej podaży przetargów, poinformował prezes Artur Popko.

Budimex: Wartość projektów oczekujących na podpisanie umów, oraz takich, gdzie oferta Budimex lub spółek z Grupy zajmuje najlepszą pozycję przetargową, to aktualnie blisko 13 mld zł, z czego ponad 7 mld zł przypada na kontrakty na rynkach zagranicznych, poinformował prezes Artur Popko.

PHN: Polski Holding Nieruchomości (PHN) podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 230 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1000 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 230 mln zł, emitowanych w ramach programu emisji obligacji spółki o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 1 mld zł, podała spółka.

Budimex: Portfel zamówień Grupy Budimex wyniósł 13,14 mld zł na koniec 2023 r. w porównaniu do 13,29 mld zł ‎na koniec 2022 r., podała spółka. Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w 2023 wyniosła 8,29 mld zł w porównaniu do 7,88 ‎mld zł w 2022.‎

Budimex: Odnotował 738,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 534,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wybrane dane finansowe.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Mirbud: Spółka zależna Mirbudu JHM Development podpisała z Inwestdom umowę na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą w Mszczonowie, podała spółka. Wartość umowy to 42,18 mln zł.

Archicom: Rozpoczął przedsprzedaż kolejnych etapów – drugiego oraz piątego – w ramach inwestycji Wieża Jeżyce w Poznaniu. Deweloper przygotuje w nich łącznie ponad 500 mieszkań, podała spółka.

Trei Real Estate Poland: Zrealizuje w Łodzi drugą inwestycję mieszkaniową, czyli osiedle Blask ze 101 mieszkaniami o metrażach od 27 do 114 m2, podała spółka. Prace budowlane rozpoczną się w drugiej połowie 2024 roku, a ich ukończenie planowane jest na 2026 rok.

Dekpol: Dekpol Deweloper wprowadził do sprzedaży 48 lokali w 6-piętrowych budynkach w ramach inwestycji Granaria w Gdańsku, podała spółka. Inwestycja obejmuje również lokale usługowe oraz handlowe. W ramach realizacji przewidziano odrestaurowanie historycznych spichlerzy.

Lokum: Lokum Deweloper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – podmiot z grupy kapitałowej Lokum Deweloper – zawarł przyrzeczoną umowę nabycia (częściowo w formie umowy warunkowej) gruntów wraz z własnością budynku przy al. Kanonierskiej we Wrocławiu o łącznej powierzchni ok. 35 ha, podał Lokum Deweloper. Łączna cena wyniosła 45 mln zł netto, na poczet której zaliczony został uiszczony przez kupującego zadatek.

Mirbud: Podpisał kontrakt na budowę DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w Sandomierzu o dł. ok. 1,35 km, wartą 92,6 mln zł brutto, podała spółka. Termin realizacji zadania ustalono na 46 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Bouygues Immobilier Polska: Wprowadzi do sprzedaży trzy nowe inwestycje w Warszawie do końca I kwartału, podał deweloper. Spółka zapowiada również, że w 2024 roku w jego portfolio znajdzie się również co najmniej jeden projekt we Wrocławiu i dwa w Poznaniu.

Panattoni: Uzyskało finansowanie na budowę kolejnej hali w ramach Panattoni Park Ruda Śląska II. Kredytu w wysokości 9,4 mln euro udzielił Bank Millennium. Nowy etap Panattoni Park Ruda Śląska obejmuje powierzchnię 16 000 m2 wynajętą w całości przez Konimpex – polską firmę o globalnym zasięgu, działające w obszarze handlu, logistyki i dystrybucji surowców chemicznych i przemysłowych.

Develia: Na początku marca br. przeniesie swoją siedzibę z Arkad Wrocławskich do kompleksu City Forum przy ulicy Traugutta 45. W budynku City 1 wynajęła około 1400 m2. Na parterze zostanie także otwarty nowy salon sprzedaży mieszkań o powierzchni 280 m2. Doradcą Develii w tym procesie była międzynarodowa firma CBRE.

Panattoni: Dostarczyło w województwie lubelskim ponad 250 000 m2 powierzchni przemysłowej. Składają się na nią trzy parki przemysłowe, w tym największy w Polsce Wschodniej Panattoni Park Lublin II oraz dwa obiekty szyte na miarę, zrealizowane dla operatorów logistycznych: DB Schenker oraz Rohlig SUUS Logistics. Deweloper nie zwalnia tempa i oddaje do użytku kolejną inwestycję. Panattoni Park Lublin IV to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni 52 000 m2, który powstał w Strefie Aktywności Gospodarczej w Świdniku.

MLP Group: Pozyskało nowego najemcę w centrum logistycznym MLP Łódź. Firma Bohnenkamp wynajęła ponad 6 tys. m2 powierzchni, z tego blisko 5,7 tys. m2 przeznaczone zostanie na cele magazynowe. Pozostałe 370 m kw. stanowić będą powierzchnie socjalne i biurowe. Zgodnie z ustaleniami, przestrzeń magazynowa zostanie przekazana do użytkowania pod koniec marca br. a powierzchnia biurowa na początku lipca br. W zawarciu transakcji najemcę reprezentowała agencja Axi Immo.

Orbis: Firmy Orbis S.A. i Accor Services Poland przedłużyły umowy najmu łącznie na blisko 2,5 tys. powierzchni w biurowcu Lumen w centrum Warszawy. Budynek zlokalizowany przy ul. Złotej. W obu transakcjach najemców reprezentowała firma doradcza Cushman & Wakefield.

7R: Magazyn powstający w Kątach Wrocławskich jest pierwszym produktem 7R w kategorii Green Saver, ograniczającym zarówno emisje CO2, jak i koszty operacyjne. 7R Park Wrocław West II uzyskał właśnie łącznie 87 mln zł finansowania od Banku Pekao. 7R zastosował tam proekologiczne rozwiązania, które pozwolą na obniżenie operacyjnej emisji CO2 o ponad 50% w stosunku do budynków wybudowanych zgodnie z warunkami technicznymi wynikającymi z przepisów prawa budowlanego. Jednocześnie, zielone rozwiązania pomogą w znacznej redukcji kosztów operacyjnych. W przyszłości, 7R Park Wrocław West II będzie potrzebował znacznie mniejszej ilości energii elektrycznej w trakcie użytkowania. Według wyliczeń 7R, redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną na 1 m2 rocznie spadnie o niemal 70% w stosunku do obowiązujących przepisów.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)

Przegląd prasy

Warszawa, 04.03.2024 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

–MF opublikowało projekt przepisów obniżających stawkę VAT na usługi kosmetyczne; to realizacja obietnicy złożonej w kampanii wyborczej

–Bilans handlu z Ukrainą jest dla Polski bardzo korzystny – od wybuchu wojny nasz eksport błyskawicznie rośnie

–Kokoszczyński: Nie mam wątpliwości, że pandemiczny program skupu obligacji przez NBP był potrzebny i zgodny z prawem

Parkiet

–Ceny gazu ziemnego na europejskich giełdach są najniższe od kilku lat; mimo to popyt utrzymuje się na względnie niskim poziomie

Dziennik Gazeta Prawna

–MRiT: W 2023 r. zostało wydanych 536 decyzji o wsparciu nowej inwestycji w ramach PSI, na kwotę 18,3 mld zł

–Ujemne saldo na korzyść importu leków od ostatniego przedpandemicznego 2019 r. wzrosło o jedną trzecią

Puls Biznesu

–Krajowa Grupa Spożywcza chce zapoznać się z aktami postępowania upadłościowego Szczecińskiej Fabryki Wódek Starka

–W 2023 r. wartość finansowania nieruchomości detalicznych wyniosła 62,76 mld zł; wg gazety, z tej puli ponad 22 mld zł pochodziło z PKO BP

ISBnews

–Indeks WIG20 wzrósł o 0,27% na zamknięciu w piątek

–Echo przydzieliło obligacje serii S2 wartości 70,49 mln zł przy redukcji 56%

–Spółki z Grupy R.Power podpisały umowy na 3 elektrownie fotowoltaiczne za 30,15 mln zł

–Sygnity ma umowę zakupu 100% udziałów Sagra Technology za maks. 42,3 mln zł

–BNP Paribas oczekuje, że będzie potrzeba tworzenia mniejszych rezerw na kredyty CHF

–CMC Markets: Bitcoin z największym miesięcznym wzrostem w historii

–Liczba użytkowników aplikacji mPay wzrosła o 24% r/r do 1,49 mln na koniec lutego

–Wartość portfela zamówień Comarchu jest obecnie 2-3% wyższa niż rok temu o tej samej porze

–Comarch czeka w tym roku wiele zmian, stoi przed ‘wielką szansą’

–Comperia.pl sfinalizowała umowę sprzedaży Telepolis.pl za 9,6 mln zł

–BM Reflex: Ceny paliw na stacjach powinny pozostawać stabilne

–Asseco BS otwarty na kolejne akwizycje, rozwinie działalność zagr. segmentu FMCG

–PKP Intercity: Wartość kontraktu na dostawę wagonów z opcją może wynieść 6,36 mld zł

–Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,4% w styczniu

–Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,6% r/r w lutym wg wst. danych

–Orlen sprowadził do Polski łącznie 14,1 mld m3 gazu w 2023; produkcja krajowa 3,3 mld m3

–Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe przystąpiła do TUW PZUW

–Grzegorz Onichimowski objął funkcję prezesa zarządu PSE

–Pure Biologics planuje ograniczenie operacyjnych kosztów stałych o ponad 20 mln zł/rok

–BIK: Wartość kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom wzrosła o 3,3% r/r w styczniu br.

–Global Cosmed zmienił nazwę na Dr Miele Cosmed Group, przekształca struktury firmy

–ProStream: PLN silny i stabilny wobec innych walut,

–Spółka Mirbudu podpisała umowę na budowę budynku mieszkalnego wartości 42,2 mln zł

–Budimex i Apricot Capital chcą stworzyć firmę JV do projektu mieszkaniowego w Poznaniu

–Raiffeisen Digital Bank wprowadza do oferty finansowanie ratalne

–GPW Benchmark: Budimex zastąpi Asseco Poland w WIG20 od 15 marca

–Grupa Azoty podpisała aneks do porozumienia z 13 instytucjami finansującymi

–KGHM przejął 7 kolejnych instalacji fotowoltaicznych i ma 50 MW mocy w portfelu PV

–Artifex Mundi miał wstępnie 25,47 mln zł powtarzalnego zysku netto w 2023 r.

–Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 47,9 pkt w lutym; konsensus: 47,1 pkt

–Grupa Azoty Polyolefins podpisała umowę zmieniającą warunki finansowania Polimery Police

–BNP Paribas BP rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 3,41 zł na akcję

–Bank BNP Paribas BP miał 1 012,55 mln zł zysku netto, 8,2% ROE w 2023 r.

–Asseco BS rekomenduje wypłatę dywidendy 2,60 zł na akcję za 2023 r.

–Asseco BS miało 95,03 mln zł zysku netto, 145,07 mln zł zysku EBITDA w 2023 r.

–Rada nadzorcza Taurona powołała zarząd z prezesem Grzegorzem Lotem na czele

(ISBnews)

Altera zmartwychwstała

Intel utworzył spółkę Altera jako samodzielne przedsiębiorstwo, którego jest właścicielem. Nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie fakt, że Altera została przejęta jako firma 10 lat temu i Intel „rozpuścił” ją w swojej strukturze. Mamy więc do czynienia ze zmartwychwstaniem firmy i brandu.

Tego jeszcze nie było. Bywały przejęcia wsteczne, wyodrębnienia spółek z działu firmy w osobną spółkę, ale zmartwychwstanie? A to się właśnie stało. Altera 10 lat temu była obiecującą firmą technologiczną, jednym z największych dostawców FPGA (Field Programmable Gate Arrays). FPGA to bezpośrednio programowalna macierz bramek, czyli takie układy logiczne, które są programowalne. Mają więc funkcjonalność jak układ scalony wyspecjalizowany, ale w odróżnieniu od niego można układ FPGA wielokrotnie programować bez demontażu z płyty głównej. Wadą jest większy pobór mocy i nieco mniejsza szybkość działania.

W 2015 roku Altera została przejęta przez Intela za 16,7 mld dolarów i była to wówczas największa transakcja w historii koncernu. Szybko stała się częścią Programmable Solutions Group w strukturze Intela. Obecnie mamy do czynienia z nowymi rozwiązaniami FPGA, o większej szybkości, wydajności i mniejszym poborze mocy i Intel zdecydował się przywrócić do życia Alterę. Segment rynkowy bowiem, w którym spółka ma działać, ze względu na szybki rozwój nowych platform komputerowych m.in. opartych na sztucznej inteligencji ma według wyliczeń Gartnera i samych analityków Intela wartość 55-60 mld dolarów. Rozwiązania te znajdą zastosowanie w centrach danych, centrach komunikacji, systemach wbudowanych, czy nawet w nowej architekturze PC i serwerów opartej na AI, co ma znaleźć odzwierciedlenie w portfolio spółki. Prezesem Altery została Sandra Rivera, była szefowa Grup AI i Centrum Danych Intela, mająca 23-letni staż w koncernie. Firma, jeśli powiedzie się jej powrót na rynek, prawdopodobnie trafi na giełdę w 2026 roku, aczkolwiek Intel zamierza pozostać dominującym akcjonariuszem.

Wejście na rynek znanego brandu – bowiem Altera ma działać pod swoim starym logo – ma zwiększyć zyski Intela na tyle, by przyciągnąć nowych inwestorów i wspomóc nowe inicjatywy koncernu, jak budowa fabryk chipów, co jednak idzie dość powoli. Co prawda rządzący Intelem Pat Gelsinger chce, by Intel prześcignął TSMC i Samsunga, obecnie dominujących na rynku kontraktowej produkcji chipów już w 2025 roku, ale analitycy odnoszą się do tej zapowiedzi sceptycznie, wskazując m.in. na problemy Intela z budową fabryki w Magdeburgu oraz centrum badawczego i jakości w Polsce. Mimo wszystko oceniają powrót Altery jako „zadziwiający”. „To tak, jakby znana grupa rockowa po 10 latach od rozwiązania nagle weszła na rynek z nowym projektem” – tak podsumowali inicjatywę Intela analitycy Blackrock.

Zatonął statek trafiony przez Houti w Cieśninie Bab el-Mandeb

Masowiec Rubymar, pływający pod flagą Belize, otrzymał trafienie rakietą balistyczną produkcji irańskiej i nie udało się go uratować

Po raz pierwszy zatonął statek trafiony przez Houti w trakcie ostrzału żeglugi w Cieśninie Bab-el- Mandeb i na Morzu Czerwonym. Masowiec Rubymar, pływający pod flagą Belize, otrzymał trafienie rakietą balistyczną produkcji irańskiej i nie udało się go uratować. Obecnie ataki ustały – nieoficjalne informacje mówią o zniszczeniach spowodowanych brytyjsko-amerykańskimi nalotami odwetowymi i brakami rakiet oraz dronów w arsenałach Houti.

Długotrwałe próby ratowania coraz bardziej nabierającego wody masowca Rubymar nie zakończyły się powodzeniem. Pływający pod banderą Belize 171-metrowy statek dryfował na północ po otrzymaniu trafienia 18 lutego irańską rakietą balistyczną w Cieśninie Bab el-Mandeb w trakcie ataków jemeńskich Houti przeciw żegludze na tym obszarze. Nie było zabitych w trakcie ataku, zaś grupa ratownicza w porę ewakuowała się z tonącego masowca. Statek został porzucony na 12 dni po ataku, choć później planowano próbę odholowania go do bezpiecznego portu.

United Kingdom Maritime Trade Operations, wojskowa agencja analityczna, potwierdziła zatonięcie Rubymar „w czasie sztormowej pogody”.

Rubymar to masowiec zwodowany w 1997 roku, pływający obecnie pod banderą Belize. Ostatni ładunek, z którym zatonął, to nawozy sztuczne do portu w Warnie. Co ciekawe, w 2022 roku brał udział w transporcie ukraińskich płodów rolnych poprzez Morze Czarne w ramach wynegocjowanego porozumienia zbożowego.

Jest to pierwszy statek, który zatonął czasie ataków Houti na żeglugę na Morzu Czerwonymi i w Cieśninie Bab el-Mandeb. Houti, szyiccy rebelianci jemeńscy, sponsorowani przez Iran, prowadzą od listopada kampanię ostrzału dronami i rakietami balistycznymi statków w Cieśninie i na Morzu Czerwonym, jak twierdzą jako „odwet za izraelskie ataki na Palestyńczyków w Strefie Gazy”. W czasie tych ataków został uszkodzony przynajmniej jeden statek płynący z ładunkiem do portów irańskich, tankowiec z ropą rosyjską oraz dwa statki z ładunkami chińskimi, co dowodzi, że Houti mimo danych o żegludze przekazywanych im prawdopodobnie przez Rosję i Iran atakują statki niemal zupełnie na ślepo.

Cieśnina Bab el-Mandeb to kluczowa droga wodna łącząca Morze Czerwone i Zatokę Adeńską. Prawdopodobna jest katastrofa ekologiczna – statek wiózł nawozy sztuczne, a plama ropy z jego zbiorników pozostała po zatonięciu już ma 40 km długości. Ahmed Awad Bin Mubarak, premier uznawanego rządu Jemenu, przeciw któremu walczą Houti, nazwał zatonięcie statku „bezprecedensową katastrofą ekologiczną”. Podobnie stwierdziło w komunikacie o zatonięciu US Central Command, czyli amerykańskie dowództwo operacyjne.

Zatonięcie Rubymar jeszcze bardziej skomplikowało żeglugę po Morzu Czerwonym i już wywarło pożądany zapewne przez Iran „efekt mrożący” na średniej wielkości armatorów, którzy mimo ryzyka chcieli używać nadal tego szlaku żeglugowego. Skraca on bowiem trasę pomiędzy Europą a Azją w krańcowych przypadkach o 12 dni w stosunku do szlaku wokół Przylądka Dobrej Nadziei, którego używają obecnie najwięksi armatorzy. Według chińskich maklerów stawki ubezpieczeniowe i frachtowe znacznie wzrosły – w portach południowych Chin z 3000 dolarów za ładunek w końcu listopada do 8000 dolarów obecnie. Analitycy twierdzą, że ataki te na pewno wpłyną na inflację oraz problemy z łańcuchami dostaw. Straty liczy również Egipt, dla którego „niemal opuszczony” obecnie Kanał Sueski był stałym i znaczącym środkiem dochodów budżetowych. Wedle źródeł egipskich stosunki tego kraju z Iranem, wypierającym się jakiegokolwiek wpływu na milicję, jak Houti, Hamas i Hezbollah spadły do „nie notowanego nigdy poziomu”.

1 marca US Central Command poinformowała, że dokonano uprzedzającego ataku na przygotowaną do odpalenia wyrzutnię rakiet klasy „ziemia-powietrze” należącą do Houti. Wcześniej z nieznanego stanowiska Houti wystrzelili z terytorium Jemenu przeciwokrętowy pocisk balistyczny na Morze Czerwone. W wyniku tego ataku żadna jednostka pływająca nie została uszkodzona. Prawdopodobnie to ta wyrzutnia została zniszczona w trakcie ładowania drugiej rakiety.

Co istotne, pomimo trwających ponad miesiąc nalotów pod dowództwem USA rebelianci Houti są w dalszym ciągu zdolni do przeprowadzania znaczących ataków. Ich najnowszym sukcesem jest zestrzelenie amerykańskiego drona. Twierdzą, że ataki będą kontynuowane dopóki Izrael nie zaprzestanie działań bojowych w Strefie Gazy, jednak ostatnio nastąpiło ich spowolnienie a nawet częściowe wygaszenie. Źródła wywiadowcze z USA, Wlk. Brytanii i Izraela twierdzą, że nastąpiły problemy w dostawach nowych rakiet i dronów, które z racji nalotów trudno obecnie dostarczyć z Iranu, a także spora część stanowisk oraz wyrzutni została zniszczona. Houti mieli też ponieść znaczne straty w ludziach, zwłaszcza brak im wyszkolonych podoficerów znających technikę obsługi wyrzutni i muszą odbudować przed kolejną kampanią swoje siły oraz wyszkolić nowych żołnierzy.

Zanosi się na podwyżkę ceł na chińskie „elektryki”

Pogłębiający się błyskawicznie deficyt w wymianie handlowej pomiędzy UE i Chinami w zakresie pojazdów elektrycznych skłonił Komisję Europejską do podjęcia postępowania wyjaśniającego kwestie subsydiowania produkcji przez władze Państwa Środka. Prawdopodobne jest podwyższenie ceł z obecnych 10% do poziomu 20-25%.

Jesienią 2023 r. Komisja Europejska (KE) z własnej inicjatywy wszczęła postępowanie wyjaśniające w związku z subsydiowaniem przez Chiny eksportu elektrycznych pojazdów napędzanych bateriami (BEV), które trafiają na rynek wspólnotowy – szczegóły na ten temat poznasz TUTAJ. Działanie KE obejmuje samochody, które mogą przewozić maksymalnie 9 osób, wliczając w to kierowcę.

Zdaniem instytucji rząd chiński wspiera lokalnych producentów eksportujących auta elektryczne (EV) na wiele sposobów. Dotyczy to m.in. dotowania produkcji, udzielania pożyczek, kredytów eksportowych i udostępniania linii kredytowych oferowanych przez banki będące własnością państwa lub wsparcia przy emisjach obligacji gwarantowanych przez banki będące własnością państwa i inne instytucje finansowe na preferencyjnych warunkach, zapewnienia preferencyjnych ubezpieczeń eksportowych, obniżek i zwolnień w zakresie podatku dochodowego, wyłączeń z podatku od dywidend, ulg w podatku importowym i eksportowym, zwolnień i rabatów w podatku VAT, a także firmowanego przez rząd dostarczania rozmaitych towarów (surowce i komponenty) oraz usług za kwotę niższą od wolnorynkowej. Efektem wsparcia Państwa Środka jest to, że EV Made in China mogą być sprzedawane po atrakcyjnych cenach dla klientów, czego skutkiem jest ich masowy napływ na rynek UE.

Młyny Wspólnoty powoli mielą

Reakcja KE nie zaskakuje. Od lat UE odnotowuje deficyt w wymianie handlowej z Chinami. O ile jeszcze do 2020 roku zjawisko nie znajdowało się zapewne w centrum zainteresowania decydentów wspólnotowych, o tyle później sytuacja się zmieniła. Bańka nierównowagi puchła, puchła aż wybuchła. W latach 2021-2022 deficyt podwoił się z okładem, zbliżając się do 400 mld euro. Po 11 miesiącach 2023 skurczył się wprawdzie do 273 mld euro (w całym roku prawdopodobnie wyniesie ok. 300 mld euro), ale to nie zmienia zasadniczo obrazu wymiany handlowej z Państwem Środka. Za większość deficytu odpowiada kategoria produktowa „maszyny i pojazdy”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat

Rozkład państw unijnych przyczyniających się do tak potężnej skali nierównowagi jest zróżnicowany. W pierwszej trójce krajów o największym deficycie wymiany z Chińczykami była Holandia, Włochy i Polska. Ujemne saldo obrotów z partnerem dalekowschodnim zamknęło się u nas kwotą prawie 35 mld euro w 2022 roku.

Pod lupę KE trafiły pojazdy importowane z Chin z dwóch względów. Po pierwsze w ostatnich trzech latach nastąpiła eksplozja napływu pojazdów ze wschodu. Jeszcze w 2020 roku bilans eksportowo-importowy był w miarę zrównoważony. Z każdym kolejnym rokiem coraz więcej samochodów z Chin trafiało na rynek europejski – według danych na koniec listopada 2023 nadwyżka importu nad eksportem z Państwa Środka pojazdów wyniosła ok. 8 mld euro.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat

Niewykluczone, że świeżo w pamięci mają unijni urzędnicy to, co się stało w przypadku importu baterii, półprzewodników i paneli solarnych z Chin. Jeszcze w 2020 roku UE była mniej więcej 10 mld euro pod kreską. A później to już poleciało w błyskawicznym tempie – w 2022 r. deficyt w obrotach tymi grupami towarowymi sięgnął blisko 45 mld euro.

Obserwatorzy tej gałęzi biznesu wspominają, jak w latach 2012-2013 unijny komisarz ds. handlu Karel de Gucht nalegał na wprowadzenie środków antydumpingowych na chińskie panele fotowoltaiczne, lecz nie uzyskał większości. 18 krajów było przeciwko wprowadzaniu takich rozwiązań, obawiając się odwetu poszkodowanego partnera handlowego. Później wprawdzie się to udało, lecz było już za późno, żeby powstrzymać supremację Chin, które stały się światowym liderem w dziedzinie paneli solarnych z ok. 80% udziałem rynkowym. A z europejskiej nowo rodzącej się branży wspierającej dekarbonizację globalną pozostały zgliszcza.

W przypadku pojazdów drogowych na razie nie ma mowy o gigantycznej wartościowo skali deficytu, choć tempo rozwierania się różnicy pomiędzy eksportem i importem jest błyskawiczne. I jeżeli KE nie spróbuje wdrożyć jakichkolwiek środków zaradczych, to istnieje poważne ryzyko, że za niedługo skala deficytu będzie liczona w dziesiątkach miliardów euro. A branża motoryzacyjna w odróżnieniu od paneli fotowoltaicznych to jeden z klejnotów w europejskiej koronie, gdyż odpowiada za ok. 7% unijnego PKB. I ma przy tym wymiar społeczny. Wystarczy powiedzieć, że zatrudnienie w motoryzacji stanowi ok. 8,5% zatrudnienia w całym sektorze przemysłowym UE.

Przewagi konkurencyjne chińskich „elektryków”

Żeby produkt spotkał się z zainteresowaniem konsumentów musi spełniać zasadę „value for money”, czyli dostarczać odpowiednią wartość za odpowiednie pieniądze. Jakość chińskich produktów jest różnie oceniana. Zwykle nie cieszą się one dobrą opinią.

Takie podejście zaburzył w zeszłym roku Patrick Koller, szef spółki Forvia (koncern powstały w wyniku integracji francuskiej Faurecii i niemieckiej Helli), który podczas branżowego kongresu CES w Las Vegas powiedział, że Chiny produkują dobre pojazdy, a Europa nie będzie w stanie powstrzymać importu.

Jakość rozumiana jako niezawodność nie jest jedynym kryterium opisującym pojęcie wartości. Oprócz niej liczą się też m.in. walory użytkowe, serwis czy dostępność i zróżnicowanie oferty sprzedażowej. A w tym ostatnim wymiarze Chińczycy są bezkonkurencyjni. W Chinach konsumenci mogą wybierać spośród 235 różnych pojazdów elektrycznych, a w Europie i USA oferta jest znacznie mniejsza – na każdym z tych rynków dostępnych jest odpowiednio 135 i 51 modeli.

Zachód postawił na pojazdy high-end (najdroższa kategoria cenowa, utożsamiana najczęściej z autami luksusowymi), podczas gdy oferta samochodów chińskich jest usytuowana na każdej półce cenowej. Produkty chińskie zdają się być przeznaczone na każdą kieszeń – przykładem może być BAW Yuanbao 9kWh Xindong Auto, mały czteromiejscowy pojazd miejski o zasięgu ponad 100 km, którego cena detaliczna za model bazowy zaczyna się od ok. 3,8 tys. euro.

Przy różnicy miksu produktowego zachodniego i chińskiego nietrudno zgadnąć, że istnieje duża rozbieżność średniej ceny pojazdu. Według szacunków JATO Dynamics w pierwszym półroczu przeciętne auto sprzedawane w Państwie Środka kosztowało ok. 30 tys. euro. Dla porównania w Europie (rozumianej dość wąsko jako obszar Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Norwegii, Hiszpanii i Holandii) i Stanach Zjednoczonych cena ta oscylowała w przedziale 60-70 tys. euro. 

 Źródło: JATO Dynamics

Te szacunki z powodu wcześniej wspomnianych różnic w miksie produktowym mogą być dyskusyjne i należy do nich podchodzić jedynie orientacyjnie. Dlatego chcąc precyzyjnie porównywać jabłka z jabłkami warto sięgnąć po identyczne modele przykładowych aut. Wyprodukowany w Chinach Volkswagen ID.4 Pure o mocy 170 KM ma wywoławczą cenę detaliczną na tamtejszym rynku na poziomie ok. 24,9 tys. euro. Dla porównania, jego odpowiednik zbudowany w Niemczech to już wydatek rzędu ok. 38,9 tys. euro. Ford Mustang Mach-e z napędem na cztery koła o mocy 480 KM kosztuje w Chinach ok. 47 tys. euro, a jego odpowiednik wybudowany w Meksyku jest wystawiony w detalu w USA za ok. 55,1 tys. euro. Te przykłady można oczywiście mnożyć. Niemniej zdaniem ekspertów od motoryzacji pojazdy zachodnie są droższe w porównaniu z chińskimi przeciętnie o co najmniej 10 tys. euro, a w liczbach względnych o 20%.

Jak mogą się dalej potoczyć sprawy?

W grę wchodzą dwa scenariusze. Pierwszy zakłada zachowanie tego, co jest do tej pory. Obecnie cło na chińskie pojazdy BEV sprowadzane na teren Wspólnoty wynosi 10% (w USA jest to 27,5%). Dla porównania Chińczycy nakładają na auta z UE taryfy w przedziale 15-25% w zależności od ich parametrów. Ten wariant wydaje się mało prawdopodobny, ponieważ niedokonanie jakiejkolwiek korekty w polityce handlowej Wspólnoty doprowadzi do dalszego napływu chińskich pojazdów, pogłębiając jeszcze bardziej deficyt wymiany międzynarodowej.

W grę wchodzi drugi scenariusz. I jawi się on jako bardziej prawdopodobny. Następuje zmiana polityki celnej. Taryfy idą w górę, co da się w miarę łatwo wyjaśnić, choćby różnicą we wzajemnym traktowaniu partnerów handlowych (10% wobec 15-25%).

„Uważamy za prawdopodobne, że UE podniesie cło na import chińskich pojazdów typu BEV z 10% do około 20–25% po zakończeniu dochodzenia (do listopada tego roku). Chiny prawdopodobnie odpowiedzą odwetem i potencjalnie uderzą w określone mniejsze europejskie sektory. Uważamy jednak, że będą się pilnować, aby nie przestraszyć kapitału zagranicznego w szerszym zakresie i dlatego wybiorą umiarkowaną ogólną odpowiedź” – przewidują analitycy Danske Bank. Takie przekonanie może wynikać z układanki geopolitycznej. Relacje handlowe Chin ze Stanami Zjednoczonymi są napięte. A dodatkowo na horyzoncie majaczy ryzyko, że nowym prezydentem po listopadowych wyborach zostanie Donald Trump, który niesie na sztandarach jako jedno z haseł przewodnich zaostrzenie polityki wobec Chin. Cła 10% dla wszystkich zdają się przesądzone, o czym pisaliśmy TUTAJ.

Co więcej Trump w lutym br. zaskoczył rynki w rozmowie z Marią Bartiromo z Fox News. W programie Sunday Morning Futures Bartiromo powołała się na raport The Washington Post o pomyśle 60% ceł na chińskie towary. „Powiedziałbym, że to może być coś więcej” – wypalił Trump. I odrzucił twierdzenia, że jeśli zostanie wybrany, to rozpocznie kolejną wojnę handlową z Państwem Środka. „Wiesz, oczywiście, nie chcę skrzywdzić Chin. Chcę się z nimi dogadać. Uważam, że to byłoby wspaniałe. Ale oni naprawdę wykorzystali nasz kraj” – dodał kandydat Republikanów.

Co tak dokładnie myśli Trump, wie zapewne on sam. Tego typu wypowiedzi mogą być jedynie przygrywką do dalszych działań, o ile zasiądzie w fotelu prezydenckim w Gabinecie Owalnym Białego Domu. Wskazują jednak, że USA zmierzają ku konfrontacji gospodarczej z Chinami. W związku z tym otwieranie kolejnego frontu konfrontacji (tym razem z UE) byłoby nie na rękę azjatyckiemu gigantowi. Tym bardziej, że poza Chinami Wspólnota jest największym rynkiem zbytu pojazdów elektrycznych na świecie.

„Chińskie firmy zajmujące się pojazdami elektrycznymi prawdopodobnie będą w stanie przetrwać ze stawką celną w wysokości 20–25%, ponieważ ich rzeczywista przewaga kosztowa i technologiczna jest większa. […] chińskie firmy mają przewagę kosztową w wysokości 10 tys. euro. W przypadku tańszych pojazdów typu BEV, których koszt dla importera wynosi 20-30 tys. euro, chińskie samochody mogą nadal być konkurencyjne nawet przy 25-procentowej stawce celnej” – uważają ekonomiści Danske Bank.

Sam pomysł wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez KE spotkał się z negatywną reakcją strony chińskiej. Władze na szczeblu rządowym skrytykowały go jako przejaw protekcjonizmu.

„Większy eksport chińskich pojazdów napędzanych energią elektryczną nie wynika z ogromnych dotacji państwowych, ale z powodu wysoce konkurencyjnego łańcucha dostaw przemysłowych, który przekłada się na silną konkurencję na rynku krajowym” – skomentował sprawę Cui Dongshu, sekretarz generalny Chińskiego Stowarzyszenia Samochodów Osobowych.

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 4 marca

–10:00: Konferencja prasowa PIH nt. propozycji kluczowych zmian do Systemu kaucyjnego na opakowania po napojach

 

WTOREK, 5 marca

–I dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej

–10:30: Konferencja prasowa Apatora nt. wyników

 

ŚRODA, 6 marca

–II dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej

 

CZWARTEK, 7 marca

–14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje aktywa rezerwowe

 

PIĄTEK, 8 marca

–14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniu 7 lutego 2024 r.

(ISBnews)

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

Warszawa, 01.03.2024 (ISBnews/ Macronext) – Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 4 marca 2024 r., przygotowane przez analityków Macronext.

–10:00: Strefa euro – Indeks Sentix, marzec (konsensus: -11,5; poprzednio: -12,9)

(ISBnews/ Macronext)

Przegląd informacji ze spółek

Echo Investment dokonało przydziału 795 inwestorom 700 tys. obligacji serii S2 o łącznej wartości 70,49 mln zł, podała spółka. Stopa redukcji wyniosła 56%.

Spółki należące do Grupy R.Power zawarły ze spółką ElectroCity umowy o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych, podała spółka. Umowy obejmują 3 projekty elektrowni fotowoltaicznych o łącznej maksymalnej wartości 30,15 mln zł. Głównym przedmiotem umów jest realizacja inwestycji obejmująca dostawę, instalację, budowę oraz rozruch elektrowni fotowoltaicznych należących do spółek zależnych. Z zakresu prac wyłączona jest dostawa modułów fotowoltaicznych oraz falowników.

Sygnity zawarło ze wspólnikami spółki Sagra Technology z siedzibą w Szczecinie umowę zakupu 100% udziałów tej spółki, podało Sygnity. Wartość transakcji to maksymalnie 42,3 mln zł.

BNP Paribas spodziewa, że nadal będzie musiał tworzyć rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi, ale nie będą one jednak już tak duże jak ostatnio, zapowiedział prezes banku Przemysław Gdański

Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,49 mln na 28 lutego 2024 r., co oznacza wzrost o 24% r/r, podała spółka. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba kont wzrosła o 21 tys.

Wartość portfela zamówień Comarchu jest obecnie 2-3% wyższa niż rok temu o tej samej porze, poinformował wiceprezes Kontad Tarański.

Comarch czeka wiele zmian w tym roku, które mają mieć przełożenie na wynik finansowy, poinformowała prezes dr Anna Pruska. Zaznaczyła, że postrzega tą sytuację jako “wielką szansę dla Comarchu”. Firma przygląda się także potencjalnym akwizycjom.

Comperia.pl, po pozytywnej decyzji walnego zgromadzenia, sfinalizowała umowę z Online Venture dot. sprzedaży serwisu internetowego Telepolis.pl, podała spółka. Wartość umowy to 9,6 mln zł.

Asseco Business Solutions jest otwarta na rozwój także poprzez kolejne akwizycje, poinformowali przedstawiciele firmy. Spółka spodziewa się też spadku efektywnej stopy podatkowej w br. i stawia na rozwój działalności zagranicznej w segmencie FMCG.

Łączny wolumen gazu sprowadzonego przez Orlen do Polski wyniósł 14,1 mld m3 w 2023 r., w porównaniu do 13,9 mld m3 rok wcześniej, podała spółka. To był pierwszy rok bez importu gazu z Rosji. Dostawy zostały uzupełnione produkcją krajową gazu, która wyniosła ponad 3,3 mld m3.

Pure Biologics podjął decyzję o planowanym wdrożeniu “Planów Restrukturyzacji Kosztowej Grupy”, których celem jest zapewnienie stabilności finansowej i stworzenie podstaw do odbudowy wartości spółki. Spółka przewiduje, że w wyniku działań oszczędnościowych łączne stałe koszty operacyjne od czerwca 2024 r. będą wynosiły miesięcznie ok. 0,5 mln zł wobec średnio ok. 2,25 mln zł w 2023 r. Implikuje to ograniczenie operacyjnych kosztów stałych o ponad 20 mln zł w ujęciu rocznym.

Global Cosmed od 1 marca 2024 r. zmienił nazwę na Dr. Miele Cosmed Group i zdecydował się na przekształcenie struktury firmy po zakończeniu modernizacji i rozbudowie zakładów produkcyjnych, w tym wprowadzonej w nich specjalizacji produkcyjnej oraz rebrandingu marek: Kret, Bobini, Sofin i Apart, podała spółka.

Spółka zależna Mirbudu JHM Development podpisała z Inwestdom umowę na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą w Mszczonowie, podała spółka. Wartość umowy to 42,18 mln zł.

Budimex i spółka Apricot Capital Group złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) wniosek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd. Joint venture ma na celu realizację projektu inwestycyjnego – budowy kompleksu mieszkaniowego w Poznaniu oraz sprzedaży mieszkań.

GPW Benchmark poinformował, że w ramach rocznej rewizji portfeli indeksów, która nastąpi po sesji 15 marca 2024 r. Budimex zastąpi Asseco Poland w indeksie WIG20 i WIG20TR, podała spółka.

Grupa Azoty zawarła w imieniu własnym oraz spółek z grupy kapitałowej Grupa Azoty aneks do porozumienia z 2 lutego br., podała spółka. Podpisanie dokumentu umożliwi wypracowanie długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty.

KGHM Polska Miedź dokonała przejęcia 7 kolejnych instalacji fotowoltaicznych finalizując swój debiut transakcyjny na rynku odnawialnych źródeł energii (OZE), a pod kontrolą Grupy znalazł się kompletny portfel elektrowni słonecznych o mocy blisko 50 MW, podała spółka. Nabyte instalacje zapewnią pokrycie około 2%. zużycia energii elektrycznej i zainicjują kolejny etap transformacji energetycznej, związany z wdrażaniem nowej struktury integracji aktywów OZE do Grupy KGHM.

Grupa Azoty Polyolefins podpisała z instytucjami finansowymi umowę zmieniającą do umowy dotyczącej finansowania projektu Polimery Police, podała spółka. Uzgodniono również, że wniesienie przez Grupę Azoty oraz spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne “Police” pozostałej kwoty pożyczki do wartości 105 mln euro nastąpi nie później niż do 27 marca 2024 roku.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska zarekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wniosek dotyczący podziału zysku netto za 2023 r. w wysokości 1 007 827 538,15 zł poprzez przeznaczenie 503 829 981,45 zł na kapitał rezerwowy oraz kwoty 503 997 556,70 zł na dywidendę, tj. 3,41 zł dywidendy na akcję, podał bank. Dniem dywidendy ma być 23 kwietnia 2024 r, dniem wypłaty – 10 maja 2024 r.

Asseco Business Solutions zarekomenduje walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy w wysokości 2,60 zł na akcję za 2023 r., podała spółka. Na dywidendę miałoby zostać przeznaczone 86 887 301,80 zł zysku netto za rok obrotowy 2023, a pozostała część w kwocie 8 142 896,42 zł – na kapitał zapasowy.

Asseco BS odnotowało 95,03 mln zł jednostkowego zysku netto w 2023 r. wobec 85,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Rada nadzorcza Tauron Polska Energia powołała z dniem 7 marca 2024 roku Grzegorza Lota na stanowisko prezesa zarządu, podała spółka. Do zarządu zostali powołani także: Piotr Gołębiowski na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. handlu, Michał Orłowski na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju oraz Krzysztof Surma na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansów.

(ISBnews)

Indeks WIG20 wzrósł o 0,27% na zamknięciu w piątek

Warszawa, 01.03.2024 (ISBnews) – Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,27% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 424,70 pkt w piątek, 01 marca.

Indeks WIG wzrósł o 0,28% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 82 172,36 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,19% i osiągnął poziom 6 250,70 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,39% do 23 961,28 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1153,86 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 184,52 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 198 spółek, 134 spadły, a 78 nie zmieniły się.

(ISBnews)

Echo przydzieliło obligacje serii S2 wartości 70,49 mln zł przy redukcji 56%

Warszawa, 01.03.2024 (ISBnews) – Echo Investment dokonało przydziału 795 inwestorom 700 tys. obligacji serii S2 o łącznej wartości 70,49 mln zł, podała spółka. Stopa redukcji wyniosła 56%.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2022 r. miała 1,39 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Spółki z Grupy R.Power podpisały umowy na 3 elektrownie fotowoltaiczne za 30,15 mln zł

Warszawa, 01.03.2024 (ISBnews) – Spółki należące do Grupy R.Power zawarły ze spółką ElectroCity umowy o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych, podała spółka. Umowy obejmują 3 projekty elektrowni fotowoltaicznych o łącznej maksymalnej  wartości 30,15 mln zł. Głównym przedmiotem umów jest realizacja inwestycji obejmująca dostawę, instalację, budowę oraz rozruch elektrowni fotowoltaicznych należących do spółek zależnych. Z zakresu prac wyłączona jest dostawa modułów fotowoltaicznych oraz falowników.

R.Power podaje, że jest największą firmą w sektorze fotowoltaiki w Polsce. Poza Polską, R.Power rozwija projekty fotowoltaiczne na terytorium Portugalii, Włoch i Hiszpanii. R.Power działa w całym łańcuchu wartości rynku PV – rozwija projekty elektrowni, buduje je, jak i świadczy usługi zarządzania, serwisowania i obsługi elektrowni fotowoltaicznych.

(ISBnews)

Sulewski, JLL: W 2024 r. wolumeny inwestycyjne na rynku biurowym wyniosą 1 mld euro

https://www.youtube.com/v/mFgzxl0Ce5U?version=3

– Wolumeny inwestycyjne na europejskich rynkach nieruchomości odnotowały spowolnienie. Spadek we wszystkich sektorach wyniósł 44%, natomiast jeżeli chodzi o same biura w Europie mówimy o spadku na poziomie 56% – powiedział Marcin Sulewski, szef Działu Rynków Kapitałowych Nieruchomości Biurowych w JLL Polska, w rozmowie z ISBnews.TV.
👉👉👉 Więcej informacji w serwisie ISBnews.TV
www.isbnews.tv/
www.linkedin.com/company/14790666/admin/
www.facebook.com/ISBnews-Informac…-547016962005593
twitter.com/AgencjaISB

Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości

Warszawa, 01.03.2024 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 26 lutego-1 marca.

 

RYNEK BANKOWY

Kredyty dla mikrofirm: Banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom w styczniu br. 12,6 tys. kredytów (wzrost o 6,5% r/r) o łącznej wartości 1,46 mld zł (wzrost o 3,3% r/r), podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Luka kredytowa: Za sprawą przeregulowania i nadmiernych obciążeń skumulowana luka kredytowa w polskim sektorze bankowym sięgnęła 400 mld zł, szacuje wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Włodzimierz Kiciński.

Wakacje kredytowe: Sektor bankowy jest skłonny przeznaczyć kwotę, jaką poniosłyby banki w przypadku przedłużenia wakacji kredytowych na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK), zadeklarował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

Wakacje kredytowe: Przeciwko kontynuowania w tym roku wakacji kredytowych opowiada się 72% bankowców, wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich.

Kredyty hipoteczne: Zainteresowanie kredytami hipotecznymi spadło w 43% placówek bankowych, wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich. W przypadku niemal jednej czwartek odnotowano wzrost.

Prognozy: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego wyniesie 4,36 zł na koniec marca 2024 r., wynika z “Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Oczekiwania wobec kursu USD/PLN to 4,16 zł, a dla kursu CHF/PLN – 4,59 zł.

Lokaty: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu lokat długoterminowych osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 16% w lutym br. z 3% przed miesiącem, wynika z “Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. W przypadku lokat przedsiębiorców odsetek ten wzrósł do 8% z poziomu 0%.

Kredyty mieszkaniowe: Banki udzieliły 68 860 nowych kredytów mieszkaniowych w IV kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 68,99% kw/kw i o 263,72% r/r, wynika z raportu AMRON-SARFiN. Wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 28,15 mld zł, co oznacza wzrost o 77,67% kw/kw i o 356,31% r/r. Wzrost akcji kredytowej to wynik działania rządowego programu “Bezpieczny kredyt 2%”, w ramach którego w IV kwartale udzielono ponad 48 tysięcy kredytów hipotecznych na kwotę około 20,3 mld zł.

Akcja kredytowa: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 45% w lutym br. z 33% przed miesiącem, wynika z “Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie wzrósł odpowiednio do 50% z 45%.

Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 7,3 pkt m/m do 17,7 pkt w lutym 2024 r., wynika z “Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.

Wakacje kredytowe: W resorcie finansów analizowany jest scenariusz rozszerzenia liczby kredytobiorców uprawnionych do zawieszenia rat w ramach tzw. wakacji kredytowych, wynika z ustaleń Business Insider Polska.

Karty kredytowe: Banki i SKOK-i przyznały o 3,8% więcej r/r kart kredytowych (50,6 tys.) w ujęciu liczbowym w styczniu 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost limitów o 3,2% r/r do 0,44 mld zł.

Kredyty ratalne: Banki i SKOK-i udzieliły o 115,4% więcej r/r kredytów ratalnych (1 209,3 tys.) w ujęciu liczbowym w styczniu 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wartość udzielonych kredytów ratalnych wzrosła o 48,3% r/r do 2,07 mld zł.

Kredyty gotówkowe: Banki i SKOK-i udzieliły o 14,7% więcej r/r kredytów gotówkowych (281,8 tys.) w ujęciu liczbowym w styczniu 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 23,5% r/r do 6,44 mld zł.

Bezpieczny kredyt 2%: Wartość kredytów udzielonych w ramach programu “Bezpieczny kredyt 2%” wyniosła w styczniu 2024 r. 6 051 mln zł i była wyższa niż w poprzednich miesiącach, wynika z danych Biura Informacji kredytowej (BIK).

Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 10,299 mld zł w styczniu, co oznacza wzrost o 403,4% r/r, wynika z danych Biura Informacji kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu wzrosła o 304,9% r/r do 25 tys.

RYNEK KAPITAŁOWY

GPW Benchmark: Budimex zastąpi Asseco Poland w WIG20 od 15 marca

Obligacje skarbowe: Ministerstwo Finansów (MF) zaoferuje na dwóch przetargach sprzedaży – 13 i 26 marca – obligacje skarbowe o łącznej wartości 10-18 mld zł, podał resort. Planowany jest jeden przetarg zamiany obligacji skarbowych.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 78,71 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Fundusze ETF: Fundusze ETF oparte na bitcoinie mogą zgromadzić do 100 mld USD aktywów do końca roku, uważa prezes Superfund TFI Paweł Karczewski. Zwraca uwagę, że aktualne napływy netto przekraczają 2 mld USD, a dwa największe ETF oparte na bitconie przekroczyły próg 3 mld USD aktywów w pierwszym miesiącu funkcjonowania. Po spodziewanym na ok. połowę kwietnia halving bitcoina (ograniczenie o połowę “podaży”) oczekuje wzrostu kursu bitcoina, a co za tym idzie i stóp zwrotu opartych o nią funduszy.

Złoto: Złoto w dalszym ciągu przyciąga uwagę inwestorów w naszym kraju. Swoje oszczędności postawiło na nie 13% Polaków. W grupie wiekowej 18-24 lata, takiej inwestycji dokonało 49% osób, wynika z badania firmy Tavex.

Cyberbezpieczeństwo: Od 1 czerwca 2024 r. banki, instytucje pożyczkowe, leasingodawcy, notariusze czy dostawcy usług telekomunikacyjnych będą zobowiązani do sprawdzenia numerów PESEL klientów w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Rejestr działa od połowy listopada minionego roku, w tym czasie (do 21.02) 2 003 500 numerów PESEL zostało zastrzeżonych, wskazuje Centralny Ośrodek Informatyki. Jak podał Związek Banków Polskich, w minionym roku próbowano wyłudzić 296 mln zł kredytów – posługując się cudzymi dokumentami. Takich prób oszustwa, które udało się udaremnić, było w sumie 9,7 tys. przypadków, co stanowi rekord przynajmniej od 2008 r.

Cyberbezpieczeństwo: W miarę postępu digitalizacji światowej gospodarki coraz większym wyzwaniem dla różnych sektorów, w tym bankowego, staje się cyberbezpieczeństwo. Według danych przytoczonych podczas panelu w czasie konferencji “Zarządzanie Ryzykiem i Kapitałem”, której partnerem strategicznym był Deloitte, w samym 2023 r. szacunkowe koszty cyberprzestępstw popełnionych na świecie wyniosły 8,15 bln USD. Obecnie większość ataków (około 60%) jest dokonywana przy wykorzystaniu metod socjotechnicznych takich jak phishing, vishing lub smishing polegających na wykorzystaniu fałszywych maili, telefonów lub smsów.

Środowisko regulacyjne: Środowisko wysokich stóp procentowych tworzy ich zdaniem idealny moment dla opracowania planu działań zmierzających do przygotowania branży finansowej na zmianę warunków, uznali uczestnicy konferencji “Zarządzanie Ryzykiem i Kapitałem”, której partnerem strategicznym był Deloitte. Eksperci podkreślili kluczową rolę regulatora, który odpowiada za przewidywalność i stabilność przepisów prawa. Podkreślono, że wyjaśnienie i ustabilizowanie kwestii takich jak reforma wskaźników przyniesie korzyści nie tylko samym bankom, ale również klientom. Dzięki temu będą oni mogli bowiem liczyć na lepsze warunki i niższe koszty kredytu. “Kluczowym obszarem działań, jakie powinny zostać podjęte, są inicjatywy zmierzające do zwiększenia stabilizacji i przewidywalności otoczenia, przede wszystkim w zakresie regulacji prawnych. Chociaż ścieżek dojścia do tego celu jest wiele, to istotne jest, aby wybrać jedną, której będziemy się trzymać. Osobnym zagadnieniem są obszary mające wpływ na sytuację sektora, takie jak kwestia podatku bankowego czy reforma wskaźników. Również i w przypadku tych kwestii najważniejsze jest wypracowanie trwałych i przewidywalnych rozwiązań” – powiedział Przemysław Szczygielski, lider usług dla sektora finansowego w Polsce, partner zarządzający działem Risk Advisory w Polsce i państwach bałtyckich, Deloitte.

Big techy i giełdy: Sukcesy niewielkiej grupy wielkich big techów na pewno mogą fascynować, ale coraz bardziej zwraca uwagę rozdźwięk między szeroko rozumianym światem nowych technologii a masą firm, których rozwój jest uzależniony i ograniczany przez niezbyt dobrą koniunkturę w niektórych regionach świata, np. w Europie, zwracają uwagę zarządzający Pekao TFI Łukasz Tokarski i Filip Lubka. “Zresztą obraz rynku amerykańskiego też jest w pewnym sensie wypaczony. Oto bowiem kapitalizacja, czyli wartość rynkowa spółek technologicznej ‘Wspaniałej Siódemki’ lub ‘Siedmiu Wspaniałych’ – po angielsku ‘Magnificent Seven’ (Alphabet, czyli de facto Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) jest już wyższa niż łączna kapitalizacja rynków akcji: Japonii, Francji, Wielkiej Brytanii i Meksyku – razem wziętych… To pokazuje, w jakich czasach żyjemy i działamy. Z jednej strony to na pewno ciekawe, ale i chyba jednak – przerażające. Tak zresztą jak to, że np. 21 lutego cały globalny rynek akcji zdawał się wstrzymywać oddech czy wspomniana Nvidia spełni bardzo wydawałoby się wyśrubowane oczekiwania co do dynamiki swojego rozwoju” – napisali zarządzający w “Pekao Tygodniku”.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Obrót bezgotówkowy: Do Programu Polska Bezgotówkowa do końca 2023 r. dołączyło blisko 460 tys. podmiotów, w których łącznie zainstalowano ponad 610 tys. urządzeń do przyjmowania płatności cyfrowych, wynika z danych Fundacji Polska Bezgotówkowa. W 2023 r. blisko 65% transakcji w punktach sprzedaży było dokonanych bezgotówkowo.

Wiedza finansowa: Według 21% badanych banków poziom wiedzy finansowej klientów banków jest słaby, wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich.

Niewypłacalności: Liczba niewypłacalności firm w Polsce, która wzrosła o 70% r/r do rekordowych 4 467 w 2023 r., nie powinna dalej rosnąć, ale nie najlepsza kondycja małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) nadal będzie oddziaływać na rynek, wynika z raportu Allianz Trade. W 2024 r. w Polsce liczba niewypłacalności powinna spaść o 10% do ok. 4 000, a w 2025 r. o 14% do 3 450.

Ograniczanie wydatków: 77% Polaków deklaruje, że unika niepotrzebnych wydatków, wynika z badania Santander Consumer Bank. Wśród osób, które zadeklarowały, że unikają niepotrzebnych wydatków dwie trzecie (66%) stara się kupować tylko te rzeczy, które są im potrzebne. Ponadto 36% odpowiedziało, że porównuje oferty w sklepach i wybiera tańsze.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Bank BNP Paribas BP: spodziewa, że nadal będzie musiał tworzyć rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi, ale nie będą one jednak już tak duże jak ostatnio, zapowiedział prezes banku Przemysław Gdański

mPay: Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,49 mln na 28 lutego 2024 r., co oznacza wzrost o 24% r/r, podała spółka. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba kont wzrosła o 21 tys.

TUW PZUW: Do TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych przystąpiły Polskie Elektrownie Jądrowe, inwestor budowy pierwszej elektrowni atomowej w naszym kraju, podało towarzystwo.

BNP Paribas Bank Polska: Zarząd zarekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wniosek dotyczący podziału zysku netto za 2023 r. w wysokości 1 007 827 538,15 zł poprzez przeznaczenie 503 829 981,45 zł na kapitał rezerwowy oraz kwoty 503 997 556,70 zł na dywidendę, tj. 3,41 zł dywidendy na akcję, podał bank. Dniem dywidendy ma być 23 kwietnia 2024 r, dniem wypłaty – 10 maja 2024 r.

Bank BNP Paribas BP: Odnotował 1 012,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 441,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

mBank: Zarząd zgodnie z polityką dywidendy przyjętą na 2023 r. rekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy niewypłacanie dywidendy z ubiegłorocznego zysku, podał bank. Uzyskany w 2023 roku zysk netto mBanku w kwocie 29,32 mln zł przeznaczy na kapitał zapasowy, nie dokona też podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 1 401,76 mln zł.

mBank: Odnotował 24,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 702,69 mln zł straty rok wcześniej, podał bank.

Kredyt Inkaso: Chce zakończyć przegląd opcji strategicznych w I poł. br., zadeklarował wiceprezes Maciej Szymański.

Kredyt Inkaso: przygotowuje kolejny program emisji obligacji o wartości 120 mln zł i czeka na zaakceptowanie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, poinformował członek zarządu i CFO Mateusz Boguta. Spółka nie wyklucza również emisji w euro.

Bank Millennium: Odnotował 575,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 1 014,57 mln zł straty rok wcześniej, podał bank.

Kredyt Inkaso: Odnotowało 0,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2023/ 2024 (październik-grudzień 2023) wobec 0,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Bank Pekao: Z aplikacji PeoPay zaczęło korzystać w ub.r. niemal 420 tys. nowych użytkowników – tym samym liczba aktywnych użytkowników tej aplikacji mobilnej wzrosła o 18% r/r do ponad 2,8 mln na koniec 2023 r., podał Bank Pekao.

Alior Bank: Szacuje koszt przedłużenia wakacji kredytowych na 85-104 mln zł, poinformował wiceprezes Radomir Gibała.

Alior Bank: Poziom rezerw Alior Banku pokrywał 80,3% wartości brutto portfela kredytów denominowanych w walucie CHF na koniec 2023 r., podał bank.

Alior Bank: Spodziewa się, że koszty ryzyka Grupy będą na poziomie około 1% w 2024 r. wobec 0,98% w 2023 r., podał bank.

Alior Bank: Zarząd wyraża intencję wypłacenia dywidendy w wysokości 570 mln zł, z zysku wypracowanego w 2023 r., co zgodne jest z indywidualnymi zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącymi wypłaty dywidendy za 2023 r., podał bank.

Alior Bank: Odnotował 586,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2023 r. wobec 360,3 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Santander Bank Polska: Arkadiusz Przybył złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Santander Bank Polska, skuteczną od 1 kwietnia 2024 r., w związku z planowanym objęciem przez niego innej roli w ramach globalnej Grupy Banco Santander, podał bank.

PKO Bank Polski: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uznała, że kwota wypłaconej przez PKO Bank Polski zaliczki na poczet dywidendy, pochodząca z części zysku wypracowanego w roku 2022 przeznaczonego na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy (w tym zaliczkowej), może nie pomniejszać kwoty dywidendy do 75% zysku za 2023 rok wskazanej w stanowisku KNF, podał bank.

PKO Bank Polski: Zakończył subskrypcję 2 000 sztuk 5-letnich obligacji “senior non preferred” (nieuprzywilejowane obligacje senioralne ) o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, a stopa redukcji wyniosła 55,1%, podał bank. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji to 4 458 sztuk.

Bank Handlowy: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdziła, że Bank Handlowy spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku za 2023 rok, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych, podał bank.

PZU: Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) odwołała ze składu zarządu PZU Beatę Kozłowską-Chyłę, która pełniła funkcję prezesa zarządu oraz Ernesta Bejdę, Małgorzatę Kot, Krzysztofa Kozłowskiego, Piotra Nowaka i Małgorzatę Sadurską, którzy pełnili funkcję członków zarządu, podał ubezpieczyciel. Uchwały o odwołaniach nie zawierały informacji o przyczynach odwołania oraz weszły w życie z chwilą podjęcia.

ERGO Hestia: Fitch określił rating siły finansowej (IFS) ERGO Hestii na poziomie AA z perspektywą stabilną. Jak podkreślają eksperci agencji, rating odzwierciedla siłę, jaką daje bycie częścią, a równocześnie spółką, o strategicznym znaczeniu dla wiodącego na świecie reasekuratora – Munich Re. Decydujące znaczenie mają także bardzo wysokie poziomy rentowności i wypłacalności, wiodąca pozycja rynkowa oraz niski poziom ryzyka inwestycyjnego ERGO Hestii.

XTB: Fintech rozpoczyna strategiczną współpracę z BlackRock. Obie marki będą działać w ramach promocji edukacji finansowej oraz popularyzacji ETF-ów. Pierwszym rynkiem, na którym oba podmioty rozpoczną współpracę, będzie Hiszpania.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Raiffeisen Digital Bank: Zaoferował w pełni cyfrowe finansowanie ratalne – pożyczkę dostępną u wybranych partnerów handlowych, podał bank. Jednocześnie ogłosił nawiązanie nowej współpracy z Alsen – największą w Polsce franczyzową siecią sklepów komputerowych i RTV/AGD.

Bank Pocztowy: Planuje zredukować emisję własną CO2 o 32% do 2026 r., a w perspektywie 2030 r. chce osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresie 1 i 2 emisji gazów cieplarnianych, podał bank.

PKO Bank Polski: Jest współorganizatorem konsorcjalnego kredytu inwestycyjnego z firmą z branży budowlanej Eko-Okna, podał bank. Udział PKO BP to ok. 418 mln zł.

Alior Bank: udostępnił w Alior Online nową funkcjonalność, za pośrednictwem której klienci indywidualni mogą założyć jednoosobową działalność gospodarczą razem z rachunkiem firmowym. Usługa jest dostępna dla osób indywidualnych, które: mają ukończone 18 lat, posiadają polskie obywatelstwo, posiadają dowód osobisty, nie mają zarejestrowanej firmy w CEIDG, posiadają potwierdzoną tożsamość w oddziale banku.

VeloBank: Przygotował ofertę Wymarzone Auto dla wszystkich osób, które chcą kupić samochód, ale dopiero stoją przed wyborem marki. W kilku krokach, można dostać finansowanie i w ciągu maksymalnie 60 dni zdecydować się na zakup wybranego modelu. Propozycja VeloBanku skierowana jest do osób fizycznych, a kwota kredytu może wynieść do 150 tys. zł. Bez znaczenia jest czy kupujemy nowe, czy używane auto.

Ceneo.pl: Udostępnia klientom nową formę płatności za zakupy: raty 5×0% od PayU. Użytkownicy platformy, kupując w ramach usługi Kup Teraz, mogą skorzystać z automatycznego rozłożenia płatności na 5 nieoprocentowanych rat (RRSO 0%) przy transakcjach o wartości od 100 do 1 500 zł. W przypadku chęci skorzystania z rat na wyższą kwotę lub potrzeby rozłożenia należności na więcej rat, dostępne są raty z oprocentowaniem, które również obsługiwane są 100% online.

Bank Pekao: 7R: 7R Park Wrocław West II uzyskał właśnie łącznie 87 mln zł finansowania od Banku Pekao. 7R zastosował tam proekologiczne rozwiązania, które pozwolą na obniżenie operacyjnej emisji CO2 o ponad 50% w stosunku do budynków wybudowanych zgodnie z warunkami technicznymi wynikającymi z przepisów prawa budowalnego. Jednocześnie, zielone rozwiązania pomogą w znacznej redukcji kosztów operacyjnych. W przyszłości, 7R Park Wrocław West II będzie potrzebował znacznie mniejszej ilości energii elektrycznej w trakcie użytkowania. Według wyliczeń 7R, redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną na 1 m2 rocznie spadnie o niemal 70% w stosunku do obowiązujących przepisów.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 01.03.2024 (ISBnews/ISBtech) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 26 lutego-1 marca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Cyberbezpieczeństwo: W 2023 r. 66% firm w Polsce odnotowało przynajmniej jeden incydent polegający na naruszeniu bezpieczeństwa, co oznacza wzrost o 8 pkt. proc. r/r, zaś 34% firm zauważyło wzrost intensywności prób cyberataków, wynika z badania KPMG.

IT: Chociaż w 2024 r. liczba deweloperów IT na całym świecie ma sięgnąć ok. 29 mln, to popyt na ich pracę nadal pozostaje niezaspokojony. Co więcej, liczba ofert pracy dla twórców oprogramowania ma wzrosnąć o 25% w trakcie najbliższej dekady, czyli trzykrotnie więcej niż w przypadku innych profesji, wynika z raportu “Tech Trends 2024” przygotowanego przez Deloitte.

Legislacja: Rada Ministrów planuje przyjąć w III kw. br. projekt ustawy o działalności kosmicznej, która ma m.in. regulować zasady wykonywania działalności kosmicznej oraz warunki i tryb wydawania zezwolenia na prowadzenie takiej działalności, wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Fintech: Do Programu Polska Bezgotówkowa do końca 2023 r. dołączyło blisko 460 tys. podmiotów, w których łącznie zainstalowano ponad 610 tys. urządzeń do przyjmowania płatności cyfrowych, wynika z danych Fundacji Polska Bezgotówkowa. W 2023 r. blisko 65% transakcji w punktach sprzedaży było dokonanych bezgotówkowo.

Legislacja: Rada Ministrów planuje przyjąć w I kw. 2025 r. projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw celem umożliwienia testowania pojazdów autonomicznych oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części na drogach publicznych, wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Legislacja: Rada Ministrów planuje przyjąć w I kw. br. projekt nowelizacji ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw dotyczący cywilnych użytkowników bezzałogowych statków powietrznych (BSP), wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Legislacja: Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawy wdrażającej. Nowe przepisy m.in. pozwalają na zdalną identyfikację abonenta w procedurze autoryzacji u dostawcy usług, umożliwiają zwrot pozostałych na koncie pre-paid środków z doładowań w przypadku wygaśnięcia ważności konta oraz umożliwiają zakup sprzętu z ładowarką lub bez niej, wymienił resort.

Cyberbezpieczeństwo: Prowadząc ataki typu spear phishing cyberprzestępcy przeszukują internet – szczególnie serwisy społecznościowe – pod kątem informacji na temat potencjalnej ofiary. Jednym z rodzajów takiego ataku jest whaling, w ramach którego na celownik brane są osoby na stanowiskach kierowniczych. Po nawiązaniu kontaktu z potencjalną ofiarą przestępcy podają się za dyrektorów lub innych wysoko postawionych pracowników danej firmy. Eksperci Fortinet wskazują, że w ochronie przed spear phishingiem może pomóc: bieżące aktualizowanie oprogramowania antywirusowego; zainstalowanie filtra antyspamowego na urządzeniach pracowników; stworzenie procedur zgłaszania podejrzanych wiadomości.

Data center: Rozwój AI i związane z tym nawet 50-krotnie większe obciążenia serwerów będą miały coraz większy wpływ na centra danych. Jak wskazują eksperci Eaton: kluczowa będzie zmiana sposobu myślenia o projektowaniu i zarządzaniu obiektami data center; kolejne centra danych będą powstawały w mniejszych ośrodkach, jak Warszawa, Wiedeń czy Nairobi; coraz większe znaczenie dla branży ma zwiększanie wydajności systemów przy jednoczesnym zmniejszaniu śladu węglowego.

Open source: Nawet 50 mld USD – tyle według Marketsand Markets osiągnie rynek usług open source do 2026 roku, co oznacza stopę wzrostu na poziomie 130 proc. Według najnowszego raportu OpenLogic, The State of Open Source 2024, aż 95 proc. organizacji w ciągu ostatniego roku zwiększyło lub utrzymało na stałym poziomie wykorzystanie oprogramowania typu open source, a co 3. badany przyznał, że ten wzrost był znaczący (33 proc.). Dla porównania, zaledwie 2 lata temu w tym samym raporcie odsetek ten wynosił analogicznie 77 proc. do 36 proc. 

IT: Just Join IT przeprowadziło badanie na próbie 1279 osób związanych z branżą IT, w którym sprawdzono ich otwartość na zmianę pracy oraz główne motywacje i przeszkody na tej drodze. W ankiecie pytano również o ocenę ubiegłego roku z perspektywy kandydatów. Wybrane wnioski: 73 proc. pracowników branży IT szukało nowej pracy w 2023 r., a w 2024 szuka jej 56 proc.; 38 proc. nie czuje satysfakcji z obecnej pracy; Dla 43 proc. kluczowym powodem zmiany pracy jest brak rozwoju zawodowego. Tyle samo chce zmienić pracę dla lepszego wynagrodzenia; 59 proc. uważa, że w 2023 było trudniej zmienić pracę w IT niż w 2022 r.;  Połowa otrzymywała mniej ofert od rekruterów; Co dziesiąta osoba musiała wysłać ponad 100 CV, żeby znaleźć pracę. Na pytanie dlaczego nie udało się dostać pracy w IT w 2023 roku odpowiadano: duża konkurencja na rynku: 60,7%; wzrost wymagań pracodawców 41,5%; zabrakło doświadczenia 35,4%; brak odpowiedniej oferty pracy 33,5%. Na pytanie co sprawia, że u pracowników IT pojawia się obawa przed zmianą odpowiadano: Obawa przed niestabilnością pracy 60,2%; Obawa przed porażką / syndrom oszusta 44,9%; Trudniejszy rynek pracy: mniej ofert 44,9%; Lęk przed nieznanym 36,7%; Niepewność gospodarcza i geopolityczna 36,7%.

Internet: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego obiecał ustawowe tantiemy z internetu dla twórców filmowych, podał Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych. „Implementujemy prawo, które dotyczy tantiem z internetu i wprowadzamy zapis, który reguluje tę kwestię dla twórców i wykonawców. Chodzi o prawo do pobierania tantiem wynikających z odtwarzania ich dzieł w internecie” – powiedział minister Bartłomiej Sienkiewicz, cytowany w komunikacie.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Asbis: Oczekuje mocnego przychodowo I kwartału i celuje w całym bieżącym roku w pobicie ubiegłorocznych przychodów, poinformował prezes Sergey Kostevitch.

Linux Polska: Konferencja Open Source Day, której organizatorem jest firma, odbędzie się 18 kwietnia w hotelu Hilton Warsaw City w Warszawie. ISBnews jest partnerem medialnym wydarzenia.

Text: Odnotował 43,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. roku obrotowego 2023/ 2024 (październik-grudzień 2023) wobec 47,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Asseco BS: Odnotowało 95,03 mln zł jednostkowego zysku netto w 2023 r. wobec 85,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Wasko Odnotowało 13,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 1,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Agora: Wraz ze spółkami zależnymi znalazła się w gronie ponad 30 europejskich grup mediowych, w imieniu których Greyfield Capital złożył w holenderskim Sądzie Okręgowym w Amsterdamie pozew przeciwko Google Netherlands B.V., podała Agora. Powód domaga się odszkodowania wynikającego z roszczeń europejskich wydawców publikacji prasowych, w kwocie ok. 2,1 mld euro z tytułu naruszenia zasad uczciwej konkurencji na europejskim rynku technologii reklamy internetowej w latach 2014-2023. Potencjalne odszkodowanie należne spółkom z grupy kapitałowej Agora zostało ocenione na ponad 44 mln euro.

Vercom: Ocenia, że jest “na dobrej drodze” do utrzymania swojego celu podwajania EBITDA co dwa lata, poinformował CFO spółki Łukasz Szałaśnik.

InPost: Beata Podleśna-Gumkowska objęła stanowisko dyrektora zarządzającego InPost Fresh, podała spółka. Wcześniej w zespole InPost Fresh pełniła rolę business unit director, pracowała także w Grupie Allegro i Grupie EMAG, rozwijając wiele platform i kategorii produktowych.

Software Mind: Firma z grupy Ailleron planuje wzrost organiczny w tym roku, ale również zakłada finalizację akwizycji, poinformował wiceprezes Ailleron i prezes Software Mind Grzegorz Młynarczyk.

Barbora Polska: Firma świadcząca usługi dostawy produktów spożywczych do domu w Trójmieście, Warszawie, Katowicach i Łodzi, zaprzestaje działalności – usługi będą świadczone do 3 marca, podała Maxima Grupe. Zapewniła jednocześnie, że także należąca do grupy spółka Stokrotka nadal będzie świadczyła usługi dostawy żywności w Polsce. Grupa Radas UAB, która kontroluje Barbora Polska, skupi się na działalności w krajach bałtyckich.

Wasko: Rada nadzorcza powierzyła Michałowi Mentalowi i Włodzimierzowi Sosnowskiemu, którzy dotychczas pełnili funkcję członka zarządu, funkcję wiceprezesów zarządu, powołała też w skład zarządu Katarzynę Maksymowicz, podała spółka.

Traficar: Wkrótce uruchomi nową, autorską usługę mikromobilności, podała spółka. Początkowo rozwiązanie to zostanie wprowadzone wyłącznie w Krakowie, jednak planowana jest ekspansja na inne miasta. Mieszkańcy stolicy Małopolski mogą spodziewać się startu usługi na początku II kwartału 2024 roku. Wówczas Traficar stanie się pierwszym polskim dostawcą posiadającym w swojej aplikacji własny carsharing oraz mikromobilność.

cyber_Folks: Chce w połowie roku wprowadzić na rynki międzynarodowe oparty o AI kreator stron internetowych _Now, poinformował prezes Jakub Dwernicki. Spółka oczekuje, że nowy produkt przyczyni się do dalszego wzrostu przychodów i marży.

Grupa InPost: Osiągnęła liczbę 7 000 punktów nadania i odbioru (w tym urządzeń Paczkomat) w Hiszpanii oraz 2 000 w Portugalii. W tym drugim kraju sieć wzrosła o 100% w ciągu ostatniego roku, a niedawno uruchomiono pierwsze urządzenie Paczkomat. Natomiast Hiszpania jest jednym z kluczowych europejskich rynków, na których działa grupa – infrastruktura w tym kraju to 10% całej europejskiej sieci InPost, a w planach jest jej dalsze rozszerzanie.

OLX: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zakwestionował praktyki serwisu sprzedażowego i zobowiązał Grupę OLX do wprowadzenia zmian w serwisie oraz zwrotu klientom pieniędzy. Zarzuty prezesa dotyczą wprowadzania konsumentów w błąd co do zakresu pakietu ochronnego, nieudzielania informacji o tym, że produkt można kupić bez usługi serwisowej i mylącego sortowania ofert według najtańszych produktów, podał Urząd.

IMS: Odnotował 8,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 7,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Zysk operacyjny wyniósł 13,44 mln zł wobec 9,46 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 20,02 mln zł wobec 16,01 mln zł zysku rok wcześniej.

cyber_Folks: Ocenia, że ma duże szanse na awans do indeksu mWIG40 w wyniku rocznej rewizji indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. cyber_Folks odnotował 141,3 mln zł skorygowanego skonsolidowanego zysku EBITDA w 2023 r. (wzrost o 36,4% r/r) przy 479,95 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży 479,95 mln zł (wzrost o 22,4% r/r) w 2023 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane za 2023 rok.

Vercom: Odnotował 71,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 85,08 mln zł skorygowanego skonsolidowanego zysku EBITDA w 2023 r. przy 337,38 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2023 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Honor: Według najnowszych badań Canalys ,  po raz pierwszy jako samodzielna firma znalazł się w top 5 najlepiej sprzedających się marek smartfonów w Europie. W IV kwartale 2023 r. dostawy smartfonów do Europy odnotowały niewielki spadek o 3% r/r, podczas gdy HONOR wykazał ogromny wzrost o 116% r/r – tym samym czyniąc go jedyną marką, która osiągnęła trzycyfrowy wzrost w tym okresie. Te wyniki nie tylko sygnalizują rosnącą popularność marki HONOR wśród europejskich konsumentów, ale także podkreślają jej strategiczną sprawność w poruszaniu się po wysoce konkurencyjnym rynku smartfonów.

Snowflake: Adam Wojtkowski został nowym Country Managerem CEE w firmie, która zajmuje się chmurą danych. Będzie kierował jej działaniami w środkowo-wschodniej Europie.

Gavdi Polska: Dostawca rozwiązań IT dla HR zmienia nazwę na SD Worx SAP Solutions. Jest to efektem przejęcia spółki przez międzynarodową grupę SD Worx.

TCL: Podczas MWC 2024 ogłosił serię innowacyjnych urządzeń, w tym smartfonów z serii 50, dodatkowe produkty NXTPAPER, a także inteligentne klucze sprzętowe, umożliwiające lepsze wykorzystanie sieci 5G. „Rok 2024 to ważny czas dla naszej ciągle jednak młodej marki mobilnej Nieustannie przesuwamy granice, dzięki czemu czynimy naszą technologię coraz bardziej przystępną. Wprowadziliśmy na rynek naszą najbardziej wszechstronną gamę urządzeń NXTPAPER, jak i 5G, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów. Od najnowszych urządzeń NXTPAPER 3.0, w tym tabletów, zapewniających najwyższy komfort dla oczu, po nowe smartfony z serii 50, a także inteligentnie routery, zwiększające łączność 5G. Nasze portfolio zostało zaprojektowane tak, aby współgrać z każdym bez względu na jego styl życia” – powiedział Aaron Zhang, dyrektor generalny TCL Communication.

IFS: Zawarł nowy sojusz strategiczny z Artificial Intelligence Global Company, wiodącą firmą konsultingową zajmującą się usługami cyfrowymi i sztuczną inteligencją z siedzibą w Arabii Saudyjskiej.

Epson Europe: Wyznaczył Borisa Maneva na stanowisko dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju korporacyjnego. Jego nominacja to efekt przyspieszenia w organizacji programu zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji. Celem Epson jest osiągnięcie do 2050 r. ujemnego bilansu emisji dwutlenku węgla i rezygnacja z wykorzystania zasobów kopalnych. Plany te wynikają ze średnioterminowej strategii korporacyjnej oraz wizji i zobowiązań środowiskowych.

Eway: Producent i operator stacji ładowania samochodów elektrycznych ogłasza partnerstwo z MC2 Innovations, renomowanym dostawcą usług doradczych, koncepcyjnych, cyberbezpieczeństwa i informatycznych, również w zakresie sztucznej inteligencji. W ramach współpracy firmy będą rozwijać obecne i nowe funkcjonalności w stacjach ładowania Eway. Anna Streżyńska, CEO MC2 Innovations, podsumowuje: „Dzięki współpracy naszych firm, stacje ładowania Eway zostaną wzbogacone o kolejne innowacyjne funkcje. Nasza ekspertyza w obszarze wsparcia technologicznego pozwoli Eway na jeszcze lepsze dostosowanie się do potrzeb klientów, a co za tym idzie – zwiększenie konkurencyjności na rynkach europejskich” .

Samsung Electronics: Ogłosił swój udział w nowopowstałym konsorcjum AI-RAN Alliance, którego celem jest promowanie innowacji 6G poprzez połączenie technologii sztucznej inteligencji i technologii komunikacji bezprzewodowej. Konsorcjum AI-RAN Alliance, oficjalnie powołane podczas Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2024, to organizacja, której zadaniem jest ożywienie konwergencji sztucznej inteligencji i komunikacji bezprzewodowej oraz wprowadzanie wiodących innowacji technologicznych dzięki wzajemnej współpracy przedsiębiorstw. Uczestnikami, a jednocześnie członkami-założycielami jest łącznie jedenaście organizacji – w tym Samsung, Arm, Ericsson, Microsoft, Nokia, NVIDIA, SoftBank i Northeastern University. Nowopowstały sojusz będzie współpracował nad rozwojem innowacyjnych technologii i ich zastosowaniem w produktach komercyjnych w ramach przygotowań na nadchodzącą erę łączności 6G.

PMPG Polskie Media: AWR Wprost, będąca częścią grupy, uruchamia nowy serwis kulinarny Smaki.pl. PMPG kontynuuje działania nastawione na powiększenie grupy docelowej odbiorców poprzez dywersyfikację przekazywanych treści, dzięki zwiększaniu liczby nowych formatów oraz tworzeniu nowych serwisów tematycznych.

LPP: Polski producent odzieży dołącza do Izby Gospodarki Elektronicznej, największej krajowej organizacji e-handlu, działającej na rzecz rozwoju i profesjonalizacji branży.

XTB: Rozpoczyna strategiczną współpracę z BlackRock, światowym liderem w dziedzinie rozwiązań inwestycyjnych, doradztwa i zarządzania ryzykiem. Obie marki będą działać w ramach promocji edukacji finansowej oraz popularyzacji ETF. Pierwszym rynkiem, na którym oba podmioty rozpoczną współpracę, będzie Hiszpania.

Semcore: Stanowisko COO opuścił Alek Cierniewski, który po ponad dekadzie odchodzi z firmy. Jego miejsce zajmie Michał Jangas, dotychczasowy Chief Delivery Officer.

Equinix: Planuje wprowadzić chłodzenie cieczą w ponad 45 metropoliach na całym świecie, aby wspierać serwery obsługujące zaawansowane technologie takie jak sztuczna inteligencja, analityka komputerów kwantowych lub wszelkie aktywności analityczno-obliczeniowe wymagające potężnej gęstości.

Pepco Group: Informacja o utracie środków o wartości ok. 15,5 mln euro w wyniku ataku phishingowego na Węgrzech zachwiała kursem spółki, podał Niebezpiecznik.

Samsung: Po raz 18. został globalnym liderem w branży TV. Firma badawcza Omdia podała, że marka Samsung osiągnęła 30,1% udziału w światowym rynku sprzedaży telewizorów w 2023 roku, wzmacniając swoją pozycję lidera branży osiągniętą po raz pierwszy w 2006 r. Sukces ten wynika przede wszystkim z faktu, że Samsung w swojej ofercie skupia się w ostatnich latach głównie na telewizorach premium oraz tych o dużej przekątnej, w których bezsprzecznie dominują najnowocześniejsze modele Neo QLED i OLED. W 2023 roku firma sprzedała 1,01 mln telewizorów OLED, co stanowi udział w rynku na poziomie 22,7%. Przewiduje się, że wraz z poszerzeniem oferty produktów OLED w 2024 r. udział firmy Samsung w rynku OLED wzrośnie w bieżącym roku.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

JR Holding: Liczy, że wejście na rynek główny GPW ułatwi przyciągnięcie inwestorów, którzy nie mają w swojej strategii inwestowania w spółki z NewConnect, poinformował inwestor i prezes JR Holding January Ciszewski. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i F, podał urząd.

Asseco Business Solutions: Zarekomenduje walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy w wysokości 2,60 zł na akcję za 2023 r., podała spółka. Na dywidendę miałoby zostać przeznaczone 86 887 301,80 zł zysku netto za rok obrotowy 2023, a pozostała część w kwocie 8 142 896,42 zł – na kapitał zapasowy.Comarch odnotował 22,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 35,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Comp: Zarząd postanowił o nabyciu w trybie powszechnego skupu akcji, tj. poprzez publiczne zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert nabycia akcji, akcji spółki w łącznej liczbie nie większej niż 117 672 szt. (tj. 2,16% ogólnej liczby głosów) po cenie 143 zł za jedną akcję, tj. przeznaczenie na transfer na rzecz akcjonariuszy nie więcej niż 16,83 mln zł, podała spółka.

Action: Nadzwyczajne walne zgromadzenia zmieniło wcześniejsze uchwały NWZ dotyczące warunków programu nabywania akcji własnych spółki. Liczba akcji będących przedmiotem programu buy-back została zwiększona do 3,5 mln sztuk, maksymalna kwota przeznaczona na program wynosi obecnie 78 mln zł, tak samo jak wysokość kapitału rezerwowego utworzonego celem sfinansowania nabycia przez spółkę akcji własnych. Pozostałe warunki programu nabywania akcji własnych nie uległy zmianie.

Delivery Couple: Dostawca autonomicznych rozwiązań kurierskich w Polsce dokonał przejęcia niemieckiej spółki THEO – autonomicznej firmy zajmującej się dostawami na ostatnim etapie (last mile delivery).

Pricer.pl: Pozyskał w obecnej rundzie ponad 1,5 mln zł od funduszu VC AIP Seed, Accession Capital Partners oraz Mateusza Madelskiego.

SOFTIQ Software House: Ogłosił nabycie większościowego pakietu w olsztyńskiej spółce Rida Software, która ma portfolio ciekawych produktów i klientów.

Restimo: Ogłosiło zamknięcie drugiej rundy inwestycyjnej na etapie seed w wysokości 2 mln zł od prywatnych inwestorów. Spółka stworzyła aplikację dla lokali gastronomicznych i sklepów, integrującą popularne platformy dostaw jedzenia, systemy zamówień online, firmy kurierskie oraz systemy POS.

Evernex: Dostawca usług TPM dla IT i centrów danych ogłosił przejęcie brazylijskiej firmy Maminfo. Założona w 2000 r. brazylijska firma specjalizuje się w dostarczaniu usług sieciowych, głównie dla dużych operatorów telekomunikacyjnych.

Sygnity: Zawarło ze wspólnikami spółki Sagra Technology z siedzibą w Szczecinie umowę zakupu 100% udziałów tej spółki, podało Sygnity. Wartość transakcji to maksymalnie 42,3 mln zł.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Pekao: Z aplikacji PeoPay zaczęło korzystać w ub.r. niemal 420 tys. nowych użytkowników – tym samym liczba aktywnych użytkowników tej aplikacji mobilnej wzrosła o 18% r/r do ponad 2,8 mln na koniec 2023 r., podał Bank Pekao.

Elemental Strategic Metals (ESM): Spółka należąca do Grupy Elemental oraz Huawei Polska podpisały porozumienie dotyczące przyszłej współpracy w zakresie recyklingu baterii litowo-jonowych oraz zużytej elektroniki, podał Elemental.

Snowflake: Firma oferująca Chmurę Danych, na Mobile World Congress 2024 pokazała ulepszoną ofertę swojej Chmury Danych dla branży telekomunikacyjnej (Telecom Data Cloud), w tym innowacje w zakresie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML), a także nowe rozwiązania dla partnerów telekomunikacyjnych. Obejmują one inteligentną optymalizację nakładów inwestycyjnych, planowanie przepustowości, operacje w terenie, działania na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla, predykcyjną i zautomatyzowaną konserwację sieci oraz wzbogacanie danych i zarządzanie otwartą siecią dostępu radiowego (ORAN).

Staffly: Ogłosił nawiązanie współpracy z siecią Biedronka. Partnerstwo koncentruje się na wdrożeniu technologii Staffly w procesie rekrutacyjnym Biedronki.

Honor: Marka technologiczna przedstawiła na targach MWC w Barcelonie swoją nową strategię skupiającą się na sztucznej inteligencji oraz zaprezentowała pakiet nowych urządzeń. Podczas wydarzenia firma ogłosiła globalną premierę smartfona HONOR Magic6 Pro oraz najnowszego laptopa HONOR MagicBook Pro 16 wyposażonego w sztuczną inteligencję oraz technologie stworzone z myślą o ludzkich potrzebach.

HMD: Pod szyldem Human Mobile Devices chce tworzyć telefony, które są „jednocześnie niedrogie, piękne, pożądane i naprawialne”. „Nasza siedmioletnia podróż z Nokia pozwoliła nam osiągnąć bardzo dużo. Teraz mamy plany, by zrobić o wiele więcej, gdy przedstawimy nasze produkty HMD. Chcemy wprowadzić pozytywne zmiany poprzez przyjęcie strategii obejmującej wiele marek. Będziemy tworzyć nowe, oryginalne urządzenia HMD, telefony Nokia i współpracować z dobrze znanymi światowymi partnerami” – mówi Jean-Francois Baril, współzałożyciel, prezes i dyrektor generalny HMD.

Xiaomi: Na targach MWC firma zaprezentowała swoją najnowszą serię smartfonów – Xiaomi 14. Oprócz flagowca pokazano również szereg nowych urządzeń, w tym tablet Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, opaska Xiaomi Smart Band 8 Pro oraz zegarki Xiaomi Watch S3 i Xiaomi Watch 2. Ponadto Xiaomi zaprezentowała swoją nową wizję ekosystemu połączonych urządzeń. Koncept Człowiek x Samochód x Dom opiera się o najnowszy system HyperOS. 

Future Mind: Firma doradczo-technologiczna poszerzyła grono swoich klientów o największego operatora sieci komórkowych w Polsce – Orange. Tym samym marka wkracza w nową dla siebie branżę – sektor usług telekomunikacyjnych na polskim rynku. W ramach współpracy eksperci Future Mind stworzyli zupełnie nową odsłonę strony internetowej dla usługi subskrypcyjnej Orange Flex, która obsługuje ponad 300 tysięcy użytkowników.

Asus: Wprowadził na polski rynek nowy model Zenbook DUO (2024) UX8406. Jest to „pierwszy na świecie” ultramobilny laptop wyposażony w dwa 14-calowe ekrany dotykowe OLED o rozdzielczości 3K i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Google: 79% Polek i Polaków zauważa reklamy związane z postanowieniami noworocznymi także po ich porzuceniu. Najwięcej negatywnych odczuć po porzuceniu realizacji celów wywołują reklamy związane z odchudzaniem (25% wskazań), a także witaminami i suplementami (24%) oraz siłownią/ fitnessem (17%). Od początku roku do końca lutego swoje postanowienia noworoczne porzuci 43% Polaków z powodu braku silnej woli, braku czasu, a także ze względu na… reklamy. Według badania CBM Inidcator na zlecenie Google, przeprowadzonego w styczniu 2024 roku, 79% z nas po porzuceniu celów nadal widzi reklamy z nimi związane, co może wpływać negatywnie na nasze samopoczucie. Aby ograniczyć reklamy związane z odchudzaniem lub innymi tematami o charakterze wrażliwym (randki, rodzicielstwo) należy skorzystać z narzędzia Moje centrum reklam, gdzie można także kontrolować tematykę komunikatów reklamowych.

AB: Zostało autoryzowanym dystrybutorem rozwiązań marki CyberPower w dziedzinie zabezpieczenia zasilania i akcesoriów komputerowych.

Motorola: Ogłosiła, że począwszy od drugiego półrocza bieżącego roku wszystkie nowe urządzenia Motorola będą wyposażone w szkło Corning Gorilla Glass. Ponadto zaprezentowała usługi Smart Connect, która już wkrótce połączy ekosystemy Lenovo oraz Motorola i pozwoli użytkownikom na jeszcze wygodniejsze korzystanie ze smartfonów, laptopów oraz tabletów.

Red Hat: Podczas targów MWC 2024 firma  ogłosiła m.in. współpracę z markami NVIDIA, Fujitsu czy Intel, a także przedstawiła rozwiązania AI, chmury hybrydowej i przetwarzania brzegowego w sektorze telekomunikacyjnym oraz przemysłowym.  We współpracy z firmami NVIDIA i Fujitsu, Red Hat opracował rozwiązanie zwiększające potencjał AI do analizy danych na brzegu sieci w czasie rzeczywistym. Red Hat wspólnie z Intel opracowują rozwiązanie 5G dla przemysłowej sztucznej inteligencji. Pozwala ono zmniejszyć opóźnienia transmisji danych oraz zwiększyć ich przepustowość, a także zapewnić prywatność i bezpieczeństwo. Rozwiązanie wprowadziła już na rynek marka Minsait. Aby rozwijać strategie energooszczędności i ochrony środowiska, Red Hat współpracuje m.in. z firmami Arm, Ericsson, Intel, Intracom Telecom, NEC, NTT, Qualcomm. Wykorzystywane są rozwiązania na bazie zaawansowanej analityki danych, sztucznej inteligencji i masowej automatyzacji. Red Hat i Tech Mahindra ułatwiają dostawcom usług telekomunikacyjnych zarządzanie i wdrażanie sieci 5G w chmurze hybrydowej.

TikTok: Udostępnia nową funkcję “Dodaj do biblioteki” dla fanów muzyki z całego świata.

PKP Mobility: Przy pomocy Paymove można już zapłacić za parking na 6 parkingach PKP Mobility przy wybranych największych dworcach kolejowych w Polsce. Do końca roku ma być ich jeszcze więcej.

HTC VIVE: Na targach Mobile World Congress 2024 zaprezentowało nowości w VIVE XR Elite Business Edition przeznaczone dla sektora biznesowego. Wśród nich znalazły się funkcje wspierające pakiet oprogramowania LBE (Location Based Experiences) oraz VIVE Business+, które usprawniają zarządzanie urządzeniami i skalowanie dystrybucji treści. Dodatkowo, VIVE XR Elite Business Edition zostało wyposażone w nowe akcesoria, które rozszerzają możliwości zastosowania i podnoszą komfort użytkowania podczas długotrwałych sesji i pracy z wieloma użytkownikami.

a2mobile: Marka uruchomiła nową ofertę z możliwością otrzymania dodatkowych pakietów 500 GB do wybranych Pakietów Niewyczerpalne Wszystko; dostępu do Internetu BEZ LIMITU prędkości i GB – również w technologii 5G, przy aktywacji usługę subskrypcji oraz aktywnej zgodzie marketingowej; dodatkowa obniżka ceny dwóch pakietów z 49,90 zł na 39,90 zł oraz z 59,90 zł na 49,90 zł

RETN: Firma włącza się w zwiększenie adopcji protokołu IPv6.  Przejście na IPv6 jest krokiem koniecznym, a jednocześnie przebiega zbyt wolno: W Polsce wdrożenie tego standardu jest na poziomie nieco ponad 17%; na świecie ponad 41%. Wprowadzenie nowego protokołu jest niezbędne dla rozwoju nowych technologii i samego Internetu. RETN  będzie wspierał klientów w przejściu na nowy standard

Flatte: Platforma do zarządzania wynajmem nieruchomości stworzona w fabryce startupów The Heart, nawiązała współpracę z Expanderem, liderem w dostarczaniu na polskim rynku rozwiązań finansowych, m.in. w obszarze kredytów hipotecznych. Dzięki temu klienci Expandera inwestujący w domy czy mieszkania, zyskają profesjonalną pomoc przy organizowaniu wynajmu. 

Intel: Na targach MWC 2024 przedstawił korzyści płynące ze sztucznej inteligencji dla klientów komercyjnych dzięki nowej platformie Intel vPro. Udoskonalone funkcje procesorów Intel Core Ultra zapoczątkują nowe możliwości komputerów PC dla przedsiębiorstw, małych i średnich firm, sektora publicznego, w tym edukacji, a także dla urządzeń brzegowych.Najważniejsze z nich to: Procesory zasilające AI PC dla firm: Dzięki dedykowanym możliwościom akceleracji sztucznej inteligencji rozłożonym na jednostkę centralną (CPU), jednostkę przetwarzania grafiki (GPU) i nową jednostkę przetwarzania neuronowego (NPU), komputery komercyjne z procesorami Intel Core Ultra będą obsługiwać aplikacje, z których korzystasz na co dzień i odblokowywać niekończącą się nową falę możliwości związanych ze sztuczną inteligencją. Nowa platforma Intel vPro: Opierając się na pozycji lidera pod względem mocy i wydajności, platforma Intel vPro zapewnia wydajną, bezpieczną, łatwą w zarządzaniu i stabilną podstawę dla komercyjnych obliczeń klienckich.

TCL: Podczas MWC 2024, firma zaprezentowała jeden z pierwszych na świecie kluczy sprzętowych 3GPP R17 5G RedCap USB zasilanych przez Snapdragon X35 5G Modem-RF System firmy Qualcomm Technologies Inc. Produkt ten stanowi przełom w komercjalizacji 5G RedCap dla M2M (Machine to Machine). Dzięki niemu sieć 5G będzie dostępna dla każdego, bez względu na miejsce pobytu.

Deutsche Telekom: Zapowiedział na MWC 2024 nowe produkty z zakresu cyberbezpieczeństwa. Magenta Security on Net zadebiutuje już w 2025 roku i zapewni ochronę bezpośrednio z sieci, nie wymagając dodatkowego oprogramowania i konfiguracji. To unikatowe rozwiązanie przyniesie korzyści dla wszystkich urządzeń wyposażonych w karty SIM.

Inter Cars: Dystrybutor części zamiennych do samochodów wybrał IBM Power10 do modernizacji swojego systemu IT i osiągnięcia dodatkowych korzyści biznesowych. Technologia IBM gwarantuje firmie co najmniej 5-letnią perspektywę rozwoju centralnego systemu ERP, nawet w scenariuszu podwojenia obciążenia.

Cisco: Na MWC 2024 zaprezentowało nowości w Cisco Networking Cloud m.in. z aplikacje i nowe usługi opracowane we współpracy z partnerami Cisco z całego świata. Firma napędza innowacje dzięki zastosowaniu otwartego ekosystemu partnerskiego, sztucznej inteligencji i integracji architektur, a efektami są nowe źródła przychodów, zwiększona elastyczność i poprawa wydajności operacyjnej.

Ceneo.pl: Udostępnia klientom nową formę płatności za zakupy: raty 5×0% od PayU. Użytkownicy platformy, kupując w ramach usługi Kup Teraz, mogą skorzystać z automatycznego rozłożenia płatności na 5 nieoprocentowanych rat (RRSO 0%) przy transakcjach o wartości od 100 do 1 500 zł.

Veeam: Wprowadza rozwiązanie Veeam Data Cloud, bazujące na Microsoft Azure. Są to kompleksowe usługi backup-as-a-service (BaaS) do przechowywania danych, tworzenia kopii zapasowych w chmurze i odzyskiwania zasobów po ataku ransomware dla Microsoft Azure i Microsoft 365. Architektura bazuje na zasadach Zero Trust i obejmuje oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, infrastrukturę i pamięć masową, co upraszcza zarządzanie i pozwala utrzymać koszty na niskim, przewidywalnym poziomie.

Getac: Ogłosił wprowadzenie na rynek ZX80, nowego 8-calowego, wytrzymałego tabletu z systemem operacyjnym Android.

Play: Wprowadza nowe, atrakcyjne oferty Światłowodu Play dla Firm z prędkością aż do 5 Gb/s, które są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców.

Huawei: Podczas tegorocznych targów MWC w Barcelonie zaprezentował serię produktów i rozwiązań opartych na technologii 5.5G, które odpowiadają różnym scenariuszom użytkowania. Wśród nich znalazł się pierwszy w branży model fundamentów telekomunikacyjnych o nazwie Telecom Foundation Model. Ma on na celu pomóc operatorom w maksymalizacji wartości swoich sieci, szczególnie w aspektach takich jak gwarancja jakości doświadczeń sieciowych oraz zautomatyzowana obsługa i utrzymanie sieci (O&M). Podczas wydarzenia zaprezentowano również trzy innowacyjne, w pełni optyczne rozwiązania: OptiX OSN 9800 K36, MA5800T i iFTTR F50. Każde z urządzeń stanowi przełom w swojej kategorii, zwiększając szybkość, przepustowość, dostępność sieci i poprawiając komfort użytkowania.

Revolut: Wchodzi na polski rynek urządzeń i usług płatniczych dla stacjonarnych punktów sprzedaży i sieci usługowych. „Szybkie, proste i wygodne urządzenie Revolut Reader ma za zadanie ułatwić życie przedsiębiorcom. Kompaktowy czytnik kart mieści się w kieszeni, ma mocną baterię i wraz z kontem oraz aplikacją mobilną Revolut Business przyspiesza sprzedaż i dostęp do środków” – mówi Paweł Odziemczyk, Head of Sales CEE w Revolut Business.

Play: Wprowadza pakiety rozrywki “w najlepszej cenie” – światłowód z dostępem do serwisu Netflix w supercenie już od 50 zł miesięcznie, a także bogatą ofertę telewizji dla domu.

Raiffeisen Digital Bank: Wprowadza w pełni cyfrowe finansowanie ratalne – pożyczkę dostępną u wybranych partnerów handlowych. Jednocześnie ogłasza nawiązanie nowej współpracy z Alsen – największą w Polsce franczyzową siecią sklepów komputerowych i RTV/AGD. Dzięki tej współpracy klienci mogą na miejscu w sklepach Alsen sfinansować ratalnie swoje zakupy do kwoty nawet 150 tysięcy złotych, a ich spłatę mogą rozłożyć nawet na 120 miesięcy.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBtech.pl, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBtech)

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora gamingowego

Warszawa, 01.03.2024 (ISBnews/ISBtech) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 26 lutego-1 marca.

Ultimate Games: Zawarł z angielską spółką Spiderling Studios Limited umowę, na mocy której nabył wyłączną licencję na wersję gry pt. “Besiege” na konsole Nintendo Switch (generacja 1) oraz Sony PlayStation (generacja 4 i 5), podała spółka. Za licencję Ultimate Games ma dokonać płatności w wysokości 0,5 mln USD w terminie 10 dni roboczych.

Drago entertainment: Wyznaczył datę premiery dodatku “Gas Station Simulator: Tidal Wave DLC” na 21 marca, cena wyniesie 14,99 USD, podała spółka.

Two Horizons: Spółka zależna The Dust, będąca producentem gry, podjęła decyzję o wyznaczeniu premiery “Hotel Renovator” na konsole obecnej generacji (PlayStation 5 i Xbox Series S/X) na 12 marca 2024 r., podała The Dust.

Ten Square Games: Otrzymał – w ramach skupu akcji – oferty sprzedaży na łącznie 4 565 024 akcje, co oznacza, że łączna liczba akcji zaoferowanych do nabycia przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką spółka zamierza nabyć w ramach skupu, tj. 954 166 akcji, podała spółka. Wobec powyższego spółka dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji, a średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniesie 79,1%.

Ten Square Games: W efekcie buyback MJP Fundacja Rodzinna w Organizacji zmniejszyła zaangażowanie z 18,04% do 14,27% kapitału i głosów, a AMP Fundacja Rodzinna w Organizacji z 9,02% do 7,13% kapitału i głosów.

CI Games: Planuje premierę gry o kodowej nazwie “Project Survive” na 2025 rok oraz “Project 3” – w 2026 r., podała spółka. W celu zdobycia finansowania na realizację obu produkcji jednocześnie spółka planuje pozyskanie wydawcy, inwestora strategicznego lub przeprowadzenie emisji akcji. Budżety tych tytułów zaplanowano odpowiednio na powyżej 20 mln euro i ok. 30 mln euro.

CI Games: Zaproponuje na NWZA 21 marca emisję akcji do 36,6mln akcji. Emisja nowych akcji serii M ma być przeprowadzona z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy, cena emisji będzie ustalona w oparciu o mechanizm budowania księgi popytu. Pozyskane środki mają wesprzeć realizację celów biznesowych o charakterze strategicznym, mają być przeznaczone na produkcję projektu Survive, którego budżet (do wersji Early Access) spółka szacuje na 20 mln euro. W komunikacie prasowym spółka podkreśliła, że ma obecnie zapewnione środki na development jednego projektu, a emisja ma zapewnić finansowanie dwóch planowanych projektów. Oprócz wspominanego projektu Survive, CI Games ma w pipeline Projekt 3, którego budżet szacowany jest na 30mln euro. Spółka podtrzymała terminy premier Projektu Survive i Projektu 3 odpowiednio w 2025 i 2026 roku.

Simfabric: Ma umowę o współpracy z Sony na wydanie gier spółki na rynkach azjatyckich Spółka zamierza wydać 8 tytułów z aktualnego portfolio na rynki azjatyckie, w tym na: Japonię, Chiny, Hongkog, Indonezję, Malezję, Singapur, Koree Południową, Tajwan oraz Tajlandię.

All In! Games: Zawarł list intencyjny z Monolith Films dotyczący produkcji filmu na IP gry “Phantom Hellcat” Okres obowiązywania listu intencyjnego to 3 miesiące.

Infinix: Podczas Mobile World Congress 2024 producent smartfonów  zaprezentował najnowszą autorską, koncepcyjną technologię do gier mobilnych oraz zapowiedział wprowadzenie na rynek swojego pierwszego, flagowego smartfona do gier jeszcze w 2024 r. Najnowsza technologia Infinix uzyskała 2,215,639 punktów w teście AnTuTu. Wysoką wydajność zawdzięcza: procesorowi MediaTek Dimensity 9300,  pierwszemu na rynku półprzewodnikowemu systemowi chłodzenia powietrzem CoolMax, wsparciu sztucznej inteligencji. 

Manydev Studio: NWZA w dniu 27 marca zdecyduje w sprawie scalenia akcji i powołania członków RN.

Twokats: Gra „Thyria” wejdzie w tryb Early Access 29 lutego. Wydawcą jest GrabTheGames.

Blum Entertainment: Udostepnił grę „Builders of Greece” w trybie Early Access.

Spirit Games Studio: CEO Paweł Czarnecki napisał na LinkedIn, że spółka ma za sobą „udaną premierę gry. Przed nami złożenie dokumentu informacyjnego i miejmy nadzieje, zielony debiut” – napisał CEO Spirit Games Studio.

Codebusters Studio: Superstore Simulator, gra z segmentu symulatorów premium, znalazła się w zestawieniu najbardziej oczekiwanych pozycji na platformie Steam. W ostatnich dniach spółka Duality podpisała umowę na produkcję tytułu, którego wydawcą jest DRAGO Entertainment. Zaledwie kilka dni temu miałem przyjemność ogłosić, że Duality wykona na zlecenie Codebusters Studio projekt Superstore Simulator, a już wczoraj wszedł on do grona najchętniej wishlistowanych gier. To pokazuje, że nasz partner dokonał precyzyjnej analizy rynku, dzięki czemu bardzo trafnie dobiera tematykę gier. Myślę, że w krótkim czasie będziemy mogli pokazać użytkjownikom kolejne devlogi na karcie produktu, a także elementy łączące Farm Simulator i Superstore Simulator. Cieszę się, że udaje nam się realizować oczekiwania graczy – mówi Tomasz Strzałkowski, prezes Duality.

11 bit studios: Termin premiery gry “The Thaumaturge” ustalony na 4 marca ma nie być zmieniany.

The Dust: Premiera gry “Hotel Renovator” na konsole obecnej generacji zaplanowana na 12 marca 2024 roku

Playtika: Planuje wydać od 600mln USD do 1,2 mld USD na akwizycje w najbliższych 3 latach (1-2 transakcje rocznie). Uważa, że jest dobrze pozycjonowana żeby zostać liderem konsolidacji rynku, dzięki 1 mld USD gotówki i 600 mln USD linii kredytowych. Problemy mniejszych spółek związane z utrudnionym performance marketingiem tworzą dobre środowisko do konsolidacji rynku. Playtika nadal wstrzymuje plany development’u nowych gier, skupia się na już wydanych grach oraz planuje wzrost wydatków na ich user acquisition w najbliższym roku.

3R Games: Zakończył się proces certyfikacji gry “Thief Simulator VR: Greenview Street” na platformę PlayStation VR2 Tytuł otrzymał oficjalnie status zaakceptowanego do publikacji, a spółka oczekuje obecnie na datę premiery.

PlayStation: Jim Ryan – odchodzący prezes Sony Interactive Entertainment – poinformował, że grupa zwolni ok. 900 developerów takich spółek jak Insomniac, Naughty Dog, Guerrilla i Firesprite. Paweł Sasko, czyli główny projektant zadań w Cyberpunk 2077 i zastępca dyrektora gry w CD Projekt RED, we wpisie na portalu X zachęcił zwolnione osoby do rekrutacji w CD Projekt.

Techland: Posiadacze gry „Dying Light 2″ dostaną wszystkie wydane DLC za darmo, w tym dodatek „Bloody Ties”. Gra dostanie ulepszoną grafikę i broń palną.

CD Projekt: Aktualizacja 2.12 do „Cyberpunk 2077″ i „Phantom Liberty” jest wprowadzana na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Skupia się na głównych problemach, z którymi borykają się gracze po patchu 2.11, podał deweloper na LinkedIn.

Ultimate Games: Nabyło wyłączną licencję od Spiderling Studio na konsolową wersję gry “Besiege” za 500 tys. USD.

Creepy Jar: Tomasz Soból zmniejszył zaangażowanie z 11,26% do 9,54% kapitału i głosów.

Simfabric: Regnar Trade zwiększył zaangażowanie z 3,89% do 5,36% kapitału i głosów.

Feardemic Games: Gra „Anglerfish” została udostepniona na Nintendo Switch i PlayStation 4 & 5.

Red Square Games: Zapowiada drugi tytuł na PC, nad którym pracuje razem z Sylen Studio: Sancticide. To slasher TPP z segmentu indie premium z elementami rogue-lite. Produkcja stanowi rozszerzenie historii książkowego uniwersum Komornik autorstwa Michała Gołkowskiego. Przychód producenta Slavic Punk: Oldtimer w przypadku tej umowy, wynosi łącznie 275 tys. zł w 2024 roku. Sylen Studio estymuje nakłady na marketing tego projektu do końca 2024 roku na kwotę ok. 800 tys. zł.

Artifex Mundi: Notowany na GPW producent i wydawca gier zakończył ostatni kwartał 2023 r., według wstępnych szacunków, z ponad 160% wzrostem przychodów, do 23,3 mln zł, wypracowując rekordowe 10,8 mln zł powtarzalnego zysku netto. W całym minionym roku przychody Artifex Mundi wzrosły o 44 mln zł, do 82,5 mln zł, przy 86% wzroście powtarzalnego wyniku netto, do 25,5 mln zł.

Game Hunters: premierę najnowszego najnowszego update’u, który będzie dostępny w Gunsmith Simulator już 1 marca

PlayWay: Premiera „Robin Hood – Sherwood Builders” na Steam. Odsetek pozytywnych ocen: 72% (przy 72 ocenach). Peak graczy w pierwszym dniu: 797. Najwyższe miejsce na Topsellers: 21.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBtech.pl, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBtech)

MON o ICBS, Kleszczu i odejściu piórnika Stachowiaka

Bóbr, lekki opancerzony transporter rozpoznawczy (LOTR)

System obrony przeciwlotniczej i kontrakty na wozy rozpoznania Kleszcz w ramach modernizacji Sił Zbrojnych RP, pomoc dla Ukrainy i zabezpieczenie indywidualnego wyposażenia żołnierzy – to główne tematy konferencji prasowej i wcześniejszej odprawy wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamyszka z dowódcami rodzajów wojsk.

Jednym z najważniejszych elementów spotkania okazała się umowa wykonawcza II fazy programu Wisła oraz stanowiąca jej składnik umowa offsetowa podpisana 20 lutego przez wiceministra MON Pawła Bejdę. Umowa II fazy oznacza pozyskanie sześciu dodatkowych baterii zestawów rakietowych obrony powietrznej średniego zasięgu Patriot i wdrożenie sieciowego systemu monitorowania i kierowania ogniem ICBS (Integrated Battle Command System). Kontrakt offsetowy zawarty z amerykańskim koncernem zbrojeniowym Northrop Grumman International Trading obejmuje 8 obszarów o łącznej wartości 300 mln zł. Zawiera on m.in. integrację polskich stacji radiolokacyjnych Bystra i Sajna z systemem kierowania ogniem i rozpoznania ICBS, uzyskanie zdolności do produkcji amunicji 30 mm nowego typu stosowanej m.in. w KTO Rosomak i bojowym wozie piechoty Borsuk oraz amunicji specjalnej 30 mm stosowanej w pokładowym uzbrojeniu śmigłowców pola walki AH-64E Apache/Guardian, uzyskanie zdolności do produkcji amunicji kalibru 120 mm wykorzystywanej przez czołgi M1 Abrams, a także szkolenie specjalistów m.in. na Wojskowej Akademii technicznej, którzy będą działać w sieciocentrycznym środowisku pola walki ICBS.

„Polityka się zmienia, świat się może zmieniać, ale są rzeczy trwałe. To jest sojusz polsko-amerykański. To rzecz trwała i niezmienna. Jestem o tym święcie przekonany. Bezpieczeństwo musi kosztować i wymaga od nas zaangażowania finansowego. Nie ma bezpieczeństwa za darmo. I tu nie chodzi o relacje stricte biznesowe. Chodzi o to, żeby ten sprzęt był najwyższej jakości” – powiedział na konferencji Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON.

Jak zaznaczył ambasador USA, Mark Brzezinski, obecny na konferencji „widzieliśmy na własne oczy w Ukrainie, jak istotna jest obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa”. „Ten zakup zagwarantuje, że Polska będzie miała najlepsze i najbardziej nowoczesne narzędzia, aby chronić terytorium NATO” – dodał.

„Zawarto umowę na mózg i część układu nerwowego zintegrowanego naziemnego systemu obrony powietrznej IAMD, czyli elementy systemu dowodzenia IBCS dla programów Wisła i Narew. Polski IAMD to już 29 umów o wartości ponad 163 mld zł! Kontrakt zostanie zrealizowany w latach 2024-2031. Bardzo czekałem na tę umowę, bo spina ona programy Wisła i Narew w jeden zintegrowany system IAMD. Wartość 2,5 mld dolarów netto (ok. 12,4 mld zł brutto), to prawie o połowę mniej od ogłoszonej przez DSCA maksymalnej wyceny” – tak skomentował umowę analityk militarny Tomasz Dmitruk.

Następną z kolei umową na modernizację Sił Zbrojnych był podpisany kontrakt ramowy pomiędzy Agencją Uzbrojenia a firmą AMZ-KUTNO dotyczący dostaw lekkich opancerzonych transporterów rozpoznawczych (LOTR) w ramach programu Kleszcz. Jest to rozpoznawcza wersja bazowych transporterów opancerzonych Bóbr-3. W ramach umów wykonawczych zostanie pozyskane i dostarczone na potrzeby WP 286 wozów LOTR w latach 2025-2035, zaś pierwszy kontrakt wykonawczy ma zostać podpisany jeszcze w obecnym roku. LOTR jest kołowym transporterem opancerzonym z napędem w układzie 4×4, z załogą 5 żołnierzy, wyposażonym w zdalnie sterowany system uzbrojenia z karabinami maszynowymi WKM-B kal. 12,7 mm i UKM kal. 7,62 mm. Do jego wyposażenia rozpoznawczego należą m.in. taktyczny radar rozpoznania pola walki oraz głowica optoelektroniczna oraz zaawansowany system zbierania danych i łączności. W WP zastąpi on poradzieckie BRDM-2 oraz ich późniejsze polskie modernizacje.

Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z dziennikarzami po odprawie rozliczeniowo-zadaniowej sił zbrojnych w SGWP. Jak stwierdził, obecnie Polska ma największy od 1989 roku budżet obronny przeznaczony w dużej mierze na modernizację armii. Wynosi on 3% PKB, zaś jak dodał szef MON, „Razem z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych to 4% PKB”, co oznacza najwyższy odsetek wydatków obronnych w całym NATO, zaś na modernizację i wzmacnianie zdolności obronnych zostanie przeznaczonych około połowa tego budżetu.

Jak powiedział obecny na konferencji odpowiedzialny za uzbrojenie wiceminister ON Paweł Bejda, „gotowość bojowa tu i teraz” oznacza także modernizację i zamówienia dla polskiej armii. Jak zauważył, w końcu 2023 roku podpisano umowę z przemysłem dotyczącą produkcji amunicji wartości 10 mld złotych. Resort nie ukrywa, że część tej amunicji trafi do walczącej z rosyjską inwazją Ukrainy. Jak dodał szef resortu, „Zachodowi nie wolno przyzwyczaić się do wojny na Ukrainie, zaś pomoc dla tego kraju musi być większa”.

Paweł Bejda ogłosił audyt umów na sprzęt i wyposażenie zawartych do tej pory przez MON.

„Obecnie trwa audyt umów zawartych przez MON od 2016 roku. Zaprosiliśmy SGWP, aby włączył się w ich weryfikację […]. Nie chodzi o to, by je zrywać. Chodzi o to, że są podpisane umowy ramowe do 2035 r. i Wojsko Polskie ma mieć decydujący wpływ, czego potrzebuje w pierwszej kolejności na pierwsze 3-4 lata, kluczowe dla bezpieczeństwa RP. (…) Będziemy duży nacisk kładli na rozwój polskich zakładów zbrojeniowych, tych które są pod Polską Grupą Zbrojeniową, ale również nie wykluczamy współpracy z zakładami, które nie są pod PGZ, a są w systemie bezpieczeństwa i mają wszelkie certyfikaty” – powiedział wiceminister podając jako przykład zawartą z AMZ Kutno umowę na lekkie transportery rozpoznawcze z programu Kleszcz.

Z kolei wiceminister Cezary Tomczyk odpowiedzialny za infrastrukturę, badania i rozwój oraz cyberbezpieczeństwo, nawiązał do braków finansowych, dotkliwych w przypadku infrastruktury wojskowej.

„Problem, z którym musimy się zmierzyć tylko w odniesieniu do takich inwestycji, jak jednostki, lotniska czy bazy, to 46 mld zł potrzebnych w ciągu kolejnych 10 lat” – zauważył.

Zapowiedział też wyniesienie w 2025 roku przez Wojsko Polskie na orbitę pierwszych satelitów obrazowania o przeznaczeniu wojskowym, co miałoby „umożliwić obserwację Ziemi zarówno w technologii radarowej, jak i optycznej bez względu na pogodę”.

Na ziemię sprowadził za to generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych, który wraz z wiceministrem Tomczykiem realizuje akcję „Szpej” na polecenie ministra ON. Jak przyznał wiceminister Tomczyk jeśli chodzi o indywidualne wyposażenie żołnierzy „widać w tej kwestii poważne braki” więc generał Kukuła realizuje operację pozyskania takiego wyposażenia kosztem 2 mld zł. Tu warto przypomnieć, że krytykowane przez wszystkich szelki do przenoszenia oporządzenia taktycznego wzór 988/MON nazywane w armii Lubawka lub piórnik Stachowiaka są nadal na wyposażeniu, a różnią się „in minus” nawet od nowego wyposażenia żołnierzy armii rosyjskiej walczącej na Ukrainie.

Sygnity ma umowę zakupu 100% udziałów Sagra Technology za maks. 42,3 mln zł

Warszawa, 01.03.2024 (ISBnews) – Sygnity zawarło ze wspólnikami spółki Sagra Technology z siedzibą w Szczecinie umowę zakupu 100% udziałów tej spółki, podało Sygnity. Wartość transakcji to maksymalnie 42,3 mln zł.

Cena sprzedaży wyniesie maksymalnie ok. 42,3 mln zł, z zastrzeżeniem, że cena ta zostanie skorygowana na podstawie bilansu zamknięcia spółki sporządzonego zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w umowie. Część ceny zostanie zatrzymana i wypłacona wspólnikom na zasadach i po spełnieniu warunków określonych w umowie. Ostateczne rozliczenie zatrzymanych kwot nastąpi najpóźniej w terminie 2 lat po zawarciu umowy, wynika z komunikatu.

Podstawowa działalność Sagra Technology polega na sprzedaży rozwiązań informatycznych wspierających sprzedaż, marketing i analitykę w modelu SaaS.

Sygnity to notowany na GPW producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)

BNP Paribas oczekuje, że będzie potrzeba tworzenia mniejszych rezerw na kredyty CHF

Warszawa, 01.03.2024 (ISBnews) – BNP Paribas spodziewa, że nadal będzie musiał tworzyć rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi, ale nie będą one jednak już tak duże jak ostatnio, zapowiedział prezes banku Przemysław Gdański

„Jeśli chodzi o franki – to nie koniec sagi, poziom rezerw daje nam komfort, ale to nie koniec. Takj znaczących rezerw [jak w ostatnim roku] nie będziemy już tworzyli, ale nie sądzę byśmy się mogli obejść bez tworzenia jakichkolwiek rezerw” – powiedział Gdański podczas konferencji prasowej.

Rezerwy na kredyty CHF  obciążyły wyniki kwotą 1,98 mld zł w 2023 r. W samym IV kw. rezerwa ta wyniosła 1,02 mld zł.

Jak tłumaczył prezes wzrost wpływu ryzyka prawnego w ostatnim kwartale 2023 r. związany był także z aktualizacją szacunków prognozowanej liczby pozwów i ugód zawieranych z klientami.

Klienci BNP Paribas wnieśli przeciwko bankowi 5 701 pozwów, z czego 3 056 w ubiegłym roku. toczących się postępowaniach sądowych dotyczących kredytów frankowych. W samym IV kwartale bank otrzymał 873 nowe pozwy wobec 872 kwartał wcześniej.

Do końca 2023 r. w 1 174 prawomocnie zakończonych postępowaniach zapadło 264 orzeczeń na korzyść banku, w tym 190 w związku z zawarciem ugody sądowej, a w 910 sprawach sądy orzekły na niekorzyść banku, stwierdzając nieważność lub trwałą bezskuteczność umowy kredytu.

Bank przedstawił indywidualne propozycje ugody w sprawie kredytów CHF 12 807 klientom i 4 237 zaakceptowało warunki przedstawionych propozycji, z czego podpisano 3 567 ugód.

„Potrzebna jest ustawa frankowa, która określiłaby precyzyjnie sposoby i koszty zakończenia tego problemu raz na zawsze. Liczę, że na szczeblu rządowym dojdzie do refleksji, oczywiście przy dialogu z sektorem” – powiedział Gdański.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 161,03 mld zł na koniec 2023 r.

(ISBnews)

CMC Markets: Bitcoin z największym miesięcznym wzrostem w historii

Warszawa, 01.03.2024 (ISBnews/ CMC Markets) – Bitcoin zakończył luty 2024 r. z największym w historii miesięcznym wzrostem w ujęciu dolarowym. Tylko w ubiegłym miesiącu cena bitcoina wzrosła o ponad 18600 USD. W rezultacie pobity został rekord wzrostu z października 2021 r., gdy cena bitcoina urosła o ponad 17500 USD. Z kolei w ujęciu procentowym tylko w listopadzie kurs bitcoina wzrósł o niemal 44%, co z kolei jest największą zwyżką od grudnia 2020 r. Wtedy procentowy wzrost ceny BTC wyniósł 47%.

Wzrost płynności i ETFy pomogły kryptowalutom

Od początku uruchomienia ETFów na bitcoina łączny napływ środków netto wyniósł prawie 7,5 mld USD. Mówimy o kwocie netto, ponieważ tylko z GBTC wypłynęło prawie 8,5 mld USD, z czego wczoraj niemal 600 mln USD, a reszta ETFów wchłonęła tę podaż z nawiązką. Na prowadzeniu jest ETF od BlackRocka z napływem ponad 7,7 mld USD oraz Fidelity z napływem zbliżającym się do 5 mld USD. Otwartym pytaniem pozostaje to, jak głębokie są kieszenie inwestorów, którzy kupują jednostki ETFów z ekspozycją na bitcoina i czy wystarczy im kapitału do halvingu, gdy podaż BTC spadnie o połowę do 450 coinów dziennie.

Warto także pamiętać, że bitcoina można traktować jako tzw. gąbkę płynności systemu finansowego, tzn., że gdy dostępna jest w systemie większa ilość pieniądza, to trafia on właśnie na rynek kryptowalut, a w tym przypadku już może trafiać do ETFów na bitcoina.

Poziom tej płynności możemy obserwować przez rezerwy banków w Fed, które w skali roku wzrosły o niemal 570 mld USD, czyli najwięcej od stycznia 2022 r. Dzieje się tak, ponieważ na rynek finansowy wciąż trafiają środki z reverse repo, które stanowiły nadpłynność na rynku. Niemniej zostało ich jeszcze 500 mld USD i być może tej wiosny reverse repo przestanie spadać, dodając płynności do systemu. Wtedy może pojawić się pewne zagrożenie dla rynku kryptowalut, nie mówiąc już o chęci realizacji zysków przez spekulantów.

Napływy do ETFów BTC do obserwacji

W tym momencie wydaje się, że najważniejsze, co można zrobić, to nadal obserwować, jak zachowuje się Wall Street po tak szybkim wzroście ceny bitcoina w lutym i czy nadal będzie z taką zaciekłością budować ekspozycję na bitcoina. Jeśli tak, to szczyt wszech czasów może zostać osiągnięty przed halvingiem, który może mieć miejsce 18 kwietnia.

Daniel Kostecki

CMC Markets Polska
(ISBnews/CMC Markets Polska)

Liczba użytkowników aplikacji mPay wzrosła o 24% r/r do 1,49 mln na koniec lutego

Warszawa, 01.03.2024 (ISBnews) – Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,49 mln na 28 lutego 2024 r., co oznacza wzrost o 24% r/r, podała spółka. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba kont wzrosła o 21 tys.

mPay zadebiutował na rynku w 2003 r. i jest najdłużej działającym w Polsce systemem płatności przez telefon komórkowy. Aplikacja mPay umożliwia m.in. kupowanie biletów komunikacji miejskiej, regulowanie należności za parkowanie czy zasilanie telefonicznych kont prepaid za pomocą smartfona lub tabletu. Od 2007 r. mPay jest koncesjonowanym agentem rozliczeniowym, uprawnionym do procesowania transakcji realizowanych za pomocą urządzeń mobilnych. Inwestorem strategicznym mPay od 2013 r. jest Grupa Lew. mPay jest notowany na rynku NewConnect od 2011 r.

Wartość portfela zamówień Comarchu jest obecnie 2-3% wyższa niż rok temu o tej samej porze

Warszawa, 01.03.2024 (ISBnews) – Wartość portfela zamówień Comarchu jest obecnie 2-3% wyższa niż rok temu o tej samej porze, poinformował wiceprezes Kontad Tarański. 

“Wartość portfela zamówień jest 2-3% wyższa niż rok temu o tej samej porze (w PLN i stałych kursach). To efekt bardzo dobrego kontraktowania w grudniu zwłaszcza w obszarze telco, czy public. Umowy te będą realizowane w 2024 i roku następnym.  Jest to dobra baza by przychody rosły w tych segmentach” – powiedział Tarański podczas konferencji prasowej.

Dodał, że perspektywa wprowadzenia KSeF i KPO są z kolei czynnikami wspierającymi kontraktowanie w segmencie ERP. Pozostałe sektory radzą sobie dobrze i mają co najmniej stabilną sytuację, wskazał wiceprezes.

“Utrzymuje się presja na wzrost kosztów, zwłaszcza w obszarze wynagrodzeń i usługach obcych, choć nieco niższa niż w latach poprzednich. Koncentrujemy się podstawoej działaności i ta kwestia stoi mocno na naszej agendzie w tym roku. W I kw. Comarch prowadzi przegląd projektów R&D pod kątem weryfikacji potencjału komercjalizacji oraz zgodności z przyjęta strategią. Decyzje zapadły w kwestii platformy wszystko, gdzie do sukcesu potrzebne byłyby kwoty daleko przekraczające 50 mln zł. Za to wytworzony we wszystko.pl software zostanie wykorzystany do rozwiązań ERP m.in. w obszarze ecommerce B2B” – wymienił Tarański.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2022 r. miała 1,86 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Tygodniowy przegląd informacji z sektora FMCG

Warszawa, 01.03.2024 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 26 lutego – 1 marca.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Produkcja cydru: Producenci cydru kierują wniosek do Ministerstwa Finansów w sprawie zerowej akcyzy na cydr. Byłaby ona ratunkiem dla polskich rolników, a także impulsem do rozwoju dla rodzimych producentów. Polska, jako największy producent jabłek w Europie, za kilka lat powinna stać się największym producentem cydru, przez co zamówienia na jabłka od polskich rolników mogłyby ulec zwielokrotnieniu. Ale do tego niezbędne jest pilne wsparcie ze strony rządu,  mówią producenci cydru. Dwa lata temu branża winiarska otrzymała zgodę na produkcję cydrów o smakach innych niż jabłkowy i po latach stagnacji i dramatycznych spadków, sytuacja cydrów nagle się zmieniła. “Po tym jak wysłuchano głosu branży, pierwszy raz od kilku lat odnotowaliśmy wzrost sprzedaży cydrów. I to w okresie, kiedy inne kategorie spadają. Teraz czas na ruch z podatkiem akcyzowym. Pozwoli on zabezpieczyć strategiczny surowiec, dać oddech rolnikom i całej branży, a także zbudować strategiczny dla Polski segment cydrów – ocenił prezes firmy JNT Group Jakub Nowak. A wiceprezes firmy Bartex Grzegorz Bartol, dodał, że zerowa stawka akcyzy na cydr dałaby impuls do rozwoju polskim producentom. “Z uwagi na ogromny potencjał naszych sadowników moglibyśmy zagospodarować znaczące ilości polskich jabłek i zacząć uczciwie konkurować z zagranicznymi koncernami, które pod postacią ‘piw smakowych’ oferują konsumentom wyroby ‘cydropodobne'” – powiedział. 

Eksport: Wartość eksportu ogółem towarów rolno-spożywczych z Polski osiągnęła rekordowe 51,8 mld euro (236 mld zł) w 2023 r. i była o 8,1% wyższa niż przed rokiem, wynika z obliczeń Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i Ministerstwa Finansów. Jednocześnie udział eksportu rolno-spożywczego w wartości całego polskiego eksportu zwiększył się do 14,7% w 2023 r. z 13,8% w 2022 r.

Rynek pszenicy: Konsensus rynkowy wskazuje na niewielkie osłabienie notowań pszenicy w ostatnich miesiącach bieżącego sezonu oraz lekki wzrost po tegorocznych zbiorach w Europie, podano w “Barometrze sektorowym” Banku Pekao. “Należy jednak podkreślić, że pomimo trwającego od wielu miesięcy spadku notowań kształt krzywej terminowej pozostaje bez większych zmian. Naszym zdaniem oznacza to dużą ostrożność uczestników rynku w zakresie przewidywań rozwoju sytuacji w nowym roku gospodarczym 2024/25. Nastroje na rynku mogą się zmienić po publikacji pierwszych prognoz światowego bilansu w nowym sezonie. Szczególnie istotne będą projekcje produkcji na półkuli północnej, w tym w Rosji, która jest największym globalnym eksporterem” – czytamy w raporcie.

Rynek rzepaku: Rynek oczekuje nieznacznego spadku notowań rzepaku do końca sezonu 2023/24 oraz jedynie lekkich wzrostów po tegorocznych zbiorach w Europie, podano w “Barometrze sektorowym” Banku Pekao. “Należy jednak podkreślić, że różnice notowań pomiędzy kontraktami o krótkich i długich terminach realizacji są niewielkie. Na rynku rzepaku, podobnie jak w przypadku pszenicy i kukurydzy, widać więc sporą ostrożność. W najbliższych miesiącach nastroje rynkowe będą się zmieniały pod wpływem informacji o zbiorach soi na półkuli południowej (m in w Argentynie, Brazylii i Paragwaju), które zaczną się w I Kw. 2024. W połowie roku ciężar zainteresowania zostanie przeniesiony na półkulę północną (Kanada UE, Ukraina, Rosja), gdzie rozpoczną się żniwa rzepaku i innych oleistych” – czytamy w raporcie.

Wieprzowina: Komisja Europejska przewiduje odbicie w unijnej produkcji wieprzowiny w 2024 roku – jej wolumen ma być wyższy o 2% r/r. To z kolei będzie stanowiło wsparcie dla unijnego spożycia oraz eksportu z UE, które również wzrosną w podobnym tempie, podano w “Barometrze sektorowym” Banku Pekao. “Efektem poprawy sytuacji podażowej będzie presja na spadek cen żywca i mięsa. Naszym zdaniem będą one niższe niż w 2023 roku” – czytamy w raporcie.

Wołowina: Wysokie ceny i poprawa opłacalności chowu bydła mięsnego nie przełożyła się na wyhamowanie trendu spadkowego unijnej produkcji, podano w “Barometrze sektorowym” Banku Pekao. Komisja Europejska oczekuje dalszej redukcji w 2024 roku. Niska podaż powinna stanowić ograniczenie dla osłabienia cen żywca. Czynnikiem ryzyka jest jednak spowolnienie gospodarcze w Europie, którego skutki mogą ograniczać popyt, oceniają analitycy banku.

Drób: Unijna produkcja drobiu w 2024 roku ma wzrosnąć o 1% r/r. Podaż na Wspólnym rynku będzie zwiększana również rosnącym importem. Ten efekt może być najsilniejszy w I poł. 2024, kiedy import z Ukrainy będzie jeszcze zliberalizowany (od II półr. planowane są ograniczenia wolumenowe). Wyższa produkcja może powodować presję na spadek cen. W kierunku ich osłabienia będą też oddziaływały niższe koszty pasz niż przed rokiem, podano w “Barometrze sektorowym” Banku Pekao.

Mleko: Komisja Europejska spodziewa się dalszego spadku pogłowia krów mlecznych w krajach Unii, co jednak zostanie zrekompensowane wzrostem wydajności. W efekcie produkcja mleka surowego ma być nieco wyższa r/r (+0,5%). Przy dość stabilnej podaży surowca, to popyt będzie miał decydujący wpływ na poziom cen, podano w “Barometrze sektorowym” Banku Pekao.

Zboża: Wprawdzie zbiory zbóż w Polsce były nieco słabsze niż rok wcześniej, lecz nadal był to poziom wyższy niż średnia 5-letnia (2018-22). Co też istotne, w I połowie bieżącego sezonu rolnicy bardziej chętnie niż rok wcześniej decydowali się na sprzedaż zebranego ziarna. W okresie lipiec-grudzień 2023 wolumen skupu zbóż podstawowych był wyższy o 15% r/r. Tak wysoka dynamika mogła częściowo wynikać ze sprzedaży wysokich zapasów z poprzedniego sezonu, podano w “Barometrze sektorowym” Banku Pekao.

Import miodu: Polska Izba Miodu (PIM) stanowczo zdementowała informacje, jakoby miód importowany do Polski z Chin czy Ukrainy był niskiej jakości czy wjeżdżał do naszego kraju bez kontroli jakości czy odpowiednich badań. Importowany miód przechodzi szczegółowe i zaawansowane kontrole sanitarne i poddawany ścisłej kontroli jakościowej, prowadzonej przez certyfikowanych audytorów jeszcze przed dotarciem do naszego kraju. Regulują to przepisy Unii Europejskiej – każdy produkt spożywczy wprowadzany na teren Unii musi przejść określoną procedurę kontrolną. Jeśli testowana próbka surowca nie spełnia wymogów jakościowych, to nie zostanie wpuszczona na teren Unii Europejskiej. Dodatkowo miód importowany do Polski badany jest powtórnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych laboratoriach. Koszt badania pojedynczej próbki to ok. 1 500 euro i jest w całości ponoszony przez krajowych producentów miodu, którzy wykorzystują importowany surowiec w mieszankach miodów dostępnych w sklepach na terenie całego kraju. Podczas badań sprawdza się m.in. czy miód nie zawiera żadnych niedozwolonych substancji, takich jak pozostałości antybiotyków lub pestycydów. Izba podkreśliła też, że gospodarka pasieczna ma bogate tradycje zarówno w Ukrainie, jak i Chinach, gdzie pszczelarstwo funkcjonuje nawet dłużej niż w Europie oraz że miód ukraiński jest jednym z lepszych jakościowo, głównie dlatego, że w tym kraju są ogromne tereny rolnicze, na których uprawiane są różnorodne rośliny. Wysoka jakość miodu ukraińskiego to też efekt ogromnych inwestycji polskich producentów, którzy zaimplementowali na tym rynku zaawansowane metody produkcji i badania miodu. Izba zaznaczyła również, że import miodu jest niezbędny dla zaspokajania krajowego popytu, wspiera też polskich eksporterów działających na rynkach europejskich.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Barbora Polska: Spółka świadcząca usługi dostawy produktów spożywczych do domu w Trójmieście, Warszawie, Katowicach i Łodzi, zaprzestaje działalności – usługi będą świadczone do 3 marca, podała Maxima Grupe. Zapewniła jednocześnie, że także należąca do grupy spółka Stokrotka nadal będzie świadczyła usługi dostawy żywności w Polsce. Grupa Radas UAB, która kontroluje Barbora Polska, skupi się na działalności w krajach bałtyckich. Według dyrektora Radas UAB Viktorasa Juozapaitisa, na decyzję wpłynął powoli rosnący popyt.

Koszty obiektów handlowych: 45% – to średni w. zrost budżetów service charge (utrzymanie czystości i infrastruktury technicznej, ochrona, naprawy, ubezpieczenie obiektu, zarządzanie, administracja, podatki i użytkowanie wieczyste, oraz media), w latach 2019-2024 w obiektach handlowych w Polsce przeanalizowanych przez agencję doradczą Cushman & Wakefield. Na podwyżki wpływ miały przede wszystkich dynamicznie rosnące koszty mediów, których wzrost w ramach service charge wyniósł 105%. W kontraktowanych na 2024 r. budżetach widać minimalne wzrosty na poziomie 2,4%, ale mimo to właściciele i zarządcy powinni podwoić wysiłki w celu zmiany ich struktury i długofalowego optymalizowania kosztów zużycia mediów. “Dynamiczny wzrost nominalnych budżetów rozpoczął się od 2021 r. Według naszych szacunków, w 2022 r. budżety service charge wzrosły o niemal 14% r/r, a w 2023 r. – o ok. 25%. Założenia na ten rok mówią o minimalnym wzroście na poziomie ok. 2,4%, co powinno dać nieco wytchnienia zarówno właścicielom obiektów handlowych, jak i oczywiście ich najemcom” – powiedziała Regional Shopping Center Director, Cushman & Wakefield Agnieszka Bobela-Musiał.

Pepco: Działalność Grupy Pepco na Węgrzech stała się celem złożonego ataku phishingowego, w wyniku którego utracono środki pieniężne o wartości ok. 15,5 mln euro. “Grupa podjęła natychmiastowe kroki, by wyjaśnić i odpowiednio zareagować na ten incydent, a przy tym zapewnić bezpieczeństwo systemów IT całej Grupy, jak również wewnętrznego nadzoru finansowego. Podjęto również dodatkowe działania mające na celu przetestowanie i ulepszenie obecnych zasad i procedur. W rezultacie ataku utracono środki pieniężne o wartości ok. 15,5 mln euro, nie uwzględniając potencjalnego odzyskania całości lub części tej kwoty. Nie jest obecnie jasne, czy Grupie uda się odzyskać całość lub część tej kwoty, ale Pepco pracuje nad tym wraz z bankami oraz policją. Na chwilę obecną, nie ma informacji by ten incydent dotyczył informacji bądź danych pochodzących od klientów, dostawców lub pracowników” – czytamy w komunikacie.

Żabka Polska: W Opolu, w budynku lokalnej stacji paliw Viwa, został otwarty sklep Żabka. To druga placówka sieci tego typu przeznaczona nie tylko dla zmotoryzowanych klientów. Prócz standardowej oferty produktowej Żabki, asortyment został dostosowany w taki sposób, aby klienci zmotoryzowani mogli kupić to, czego będąc w drodze czy podróży potrzebują. Nie zabrakło kawy na wynos oraz ciepłych przekąsek z oferty gastronomicznej Żabka Café, a także produktów motoryzacyjnych. Klienci mogą także zapłacić w sklepie za zakupione paliwo. Placówka będzie otwarta przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. W 2024 r. sieć planuje otwierać kolejne sklepy na stacjach paliw.

Płatności bezgotówkowe: Do Programu Polska Bezgotówkowa do końca 2023 r. dołączyło blisko 460 tys. podmiotów, w których łącznie zainstalowano ponad 610 tys. urządzeń do przyjmowania płatności cyfrowych, wynika z danych Fundacji Polska Bezgotówkowa. W 2023 r. blisko 65% transakcji w punktach sprzedaży było dokonanych bezgotówkowo. Za pomocą terminali tradycyjnych i tych w telefonie od początku trwania programu zrealizowano blisko 1,8 mld transakcji płatniczych na łączną kwotę przekraczającą 110 mld zł, podano.

Ceneo.pl: Udostępnia klientom nową formę płatności za zakupy: raty 5×0% od PayU. Użytkownicy platformy, kupując w ramach usługi Kup Teraz, mogą skorzystać z automatycznego rozłożenia płatności na 5 nieoprocentowanych rat (RRSO 0%) przy transakcjach o wartości od 100 do 1 500 zł. W przypadku chęci skorzystania z rat na wyższą kwotę lub potrzeby rozłożenia należności na więcej rat, dostępne są raty z oprocentowaniem, które również obsługiwane są 100% online.

OLX: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zakwestionował praktyki serwisu sprzedażowego OLX i zobowiązał Grupę OLX do wprowadzenia zmian w serwisie oraz zwrotu klientom pieniędzy. Zarzuty prezesa dotyczą wprowadzania konsumentów w błąd co do zakresu pakietu ochronnego, nieudzielania informacji o tym, że produkt można kupić bez usługi serwisowej i mylącego sortowania ofert według najtańszych produktów, podał Urząd.  

ROZWÓJ BIZNESU

Global Cosmed: Od 1 marca 2024 r. zmienił nazwę na Dr. Miele Cosmed Group i zdecydował się na przekształcenie struktury firmy po zakończeniu modernizacji i rozbudowie zakładów produkcyjnych, w tym wprowadzonej w nich specjalizacji produkcyjnej oraz rebrandingu marek: Kret, Bobini, Sofin i Apart, podała spółka. 1 marca 2024 r. sąd rejestrowy dokonał wpisu połączenia dwóch spółek grupy kapitałowej jednego z największych producentów kosmetyków i chemii gospodarczej na rynku. Trwającemu od listopada procesowi łączenia towarzyszą zmiany w zarządzie spółki dominującej, wprowadzenie nowej nazwy i szeregu optymalizacji organizacyjnych, podano.

AmRest: Zakłada osiągnięcie wysokiego jednocyfrowego wzrostu przychodów (z wyłączeniem akwizycji M&A) w 2024 r. oraz dwucyfrowego wzrostu EBITDA, wynika z prezentacji. Grupa zakłada też, że capex w 2024 r. wyniesie ponad 200 mln euro wobec 214,9 mln euro w 2023 r., a liczba nowych otwarć ma być w 2024 r. podobna do tej z ub.r. W 2023 roku AmRest otworzył 114 restauracji wobec 109 oddanych do użytku w 2022 roku – tym samym spółka osiągnęła swój cel zwiększając liczbę otwarć r/r. Jednocześnie, w ramach strategii optymalizacji portfolio 54 lokale zostały zamknięte, co przełożyło się na wzrost netto na poziomie 60 restauracji w porównaniu do 47 restauracji w roku poprzednim.

AmRest: Odnotował 44,4 mln euro skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2023 r. wobec 40,8 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (uwzględniający działalność zaniechaną) sięgnął w ub.r. 44,9 mln euro wobec 1,3 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 103,52 mln euro wobec 103,04 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 379,2 mln euro wobec 325,8 mln euro zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 431,63 mln euro w 2023 r. wobec 2 126,73 mln euro rok wcześniej. W 2023 r. poziom nakładów inwestycyjnych (capex) Grupy wyniósł 214,9 mln euro, co stanowi wzrost o 44,5% r/r. 

Global Cosmed: Odnotował wstępnie 44 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w 2023 r. przy przychodach wynoszących 444,5 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w całym 2023 roku wzrosły o 12%, a EBITDA to ponad trzykrotny wzrost w porównaniu do 2022 r. (EBITDA 2022 roku wyniosła 12,6 mln zł), podano.

InPost Fresh: Beata Podleśna-Gumkowska objęła stanowisko dyrektora zarządzającego InPost Fresh, podał InPost. Wcześniej w zespole InPost Fresh pełniła rolę business unit director, pracowała także w Grupie Allegro i Grupie EMAG, rozwijając wiele platform i kategorii produktowych.

Kaufland Polska: Zmiany personalne w zarządzie od 1 marca 2024. W ramach zmian personalnych Michał Łagunionek obejmie stanowisko prezesa zarządu z dniem 1 marca 2024 r. Jest on związany ze spółkami grupy Schwarz od ponad 20 lat i zastąpi Gunnara Günther, który opuszcza firmę. Kaufland jest reprezentowany w Polsce od 2001 roku i obecnie posiada 245 sklepów. Adam Madeja (Dyrektor Departamentu Sprzedaży Region Zachód), Ewelina Jarosińska (Dyrektor Departamentu Obszary Centralne), Marcin Łojewski (Dyrektor Departamentu Administracji) i Paweł Staniszewski (Dyrektor Pionu Controllingu) opuszczają firmę z dniem 29 lutego 2024. Z dniem 1 marca 2024 obowiązki odpowiednio przejmują: Martin Piterak obejmie stanowisko Dyrektora Departamentu Sprzedaży Region Zachód. Karol Krasowski obejmie stanowisko Dyrektora Departamentu Obszary Centralne. Przemysław Witkowski obejmie stanowisko Dyrektora Departamentu Administracji. Krzysztof Szponder obejmie stanowisko Dyrektora Departamentu Zakupu od dnia 1 czerwca 2024. i zastąpi Laurę Elenę Manu, która w ub.r. odeszła z firmy. Stephanie Völlinger obejmie stanowisko Dyrektora Pionu Controllingu. 

Mazurska Manufaktura: Nawiązała współpracę z niemieckim firmą alkoholową Schwarze und Schlichte. Współpraca obejmuje wyłączną dystrybucję na rynek polski zarówno marki aperitifu Déjà-Vu, jak i koktajli Shatler’s z kategorii RTD (pojawią się w Polsce w II kw. br.). “Dzięki współpracy z Schwarze und Schlichte mamy szansę na jeszcze większe urozmaicenie naszego portfela alkoholi mocnych, w którym królują tradycyjne, rzemieślnicze wódki i nalewki kraftowe. Dodanie to tego zestawu marki Déjà-Vu to krok w stronę trochę innej, na pewno nieco młodszej grupy konsumentów. Bitter aperitify podbijają menu koktajli serwowanych w barach i restauracjach jako jeden z najbardziej popularnych składników. Jesteśmy przekonani, że dystrybuowany przez nas aperitif dobrze odnajdzie się na polskim rynku, stając się ciekawą alternatywą dla najbardziej rozpoznawalnych marek aperitifów. Jednocześnie cieszy też współpraca z tak znanym zagranicznym producentem” – powiedział  dyrektor generalny w Mazurskiej Manufakturze Jakub Gromek.

Ebury i Shoper: Firmy nawiązały współpracę, która ułatwi polskim e-sklepom ekspansję na zagraniczne rynki w tym te spoza UE. Nawet kilka procent marży mogą stracić firmy działające w modelu cross-border e-commerce, jeżeli nie potraktują na poważnie transakcji zagranicznych. Dzięki porozumieniu firm, e-sprzedawcy zyskają narzędzia rozwiązujące ten problem, ponieważ umożliwiają one zarządzanie ryzykiem kursowym przy sprzedaży na wielu rynkach i w wielu walutach. “Co ważne, z tych rozwiązań może skorzystać każdy rodzaj działalności – zarówno duże, jak i średnie oraz małe firmy” – skomentował Head of Financial Services w Shoper Łukasz Piechowiak. 

SuperDrob: Złożył wniosek do Urzędu Ochrony i Konkurencji (UOKiK) o zgodę na utworzenie wraz z LHBBS Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wspólnego przedsiębiorcy. Wniosek wpłynął 21 lutego 2024 r. Sprawa jest w toku. Utworzenie nowego przedsiębiorcy jest etapem rozwoju LHBBS oraz kolejnym etapem rozwoju grupy SD, w tym eksploracja rynków europejskich i światowych. Nowotworzona spółka będzie, co do zasady, spółką holdingową z ewentualną działalnością operacyjną w zakresie handlu. Przedmiotem jej działalności będzie nabywanie aktywów innych przedsiębiorców, przede wszystkim poza rynkiem polskim. SD prowadzi działalność w Polsce i na świecie, m.in. na rynku hodowli i przetwórstwa mięsa drobiowego. Firma specjalizuje się również w produkcji dań gotowych do spożycia (mrożonych i chłodzonych) tzw. convenience food. LHBBS Holding jest spółką utworzoną w 2023 r., która jest spółką holdingową i nie prowadzi działalności operacyjnej.

Bielenda Kosmetyki Naturalne: Wspierana przez inwestora Innova Capital, przejmie pełen pakiet udziałów w spółce Kanani Europe, która jest producentem polskich kosmetyków dostępnych pod marką Miya Cosmetics. W ramach transakcji TDJ – dotychczasowy właściciel firmy – dołączy również do akcjonariatu Grupy Bielenda, podały spółki we wspólnym komunikacie. Transakcja zostanie sfinalizowana po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Tchibo Polska: W 2024 roku Tchibo skupia się m.in. na rozwoju technologicznym programu lojalnościowego TchiboCard. Już wkrótce klienci robiący zakupy w sklepie, będą mogli być wyszukiwani za pomocą numeru telefonu lub adresu e-mail, a reklamacje i zwroty będą mogły być dokonywane na podstawie konta TchiboCard – do wykonania transakcji nie będzie potrzebny paragon czy faktura. Zaplanowano także wdrożenie udogodnienia w postaci stacjonarnej rejestracji do programu na tablecie w sklepach. W ub.r. osoby korzystające z TchiboCard dokonały łącznie ponad 1,2 mln transakcji. W ciągu 10 lat trwania programu dołączyło do niego kilkaset tysięcy klientów, którzy w tym czasie zakupili blisko 3 mln kg kawy, blisko 3 mln napojów kawowych, z czego w samym 2023 roku było to 354 tys. filiżanek. 

Targi spożywcze: W dniach 17-21 lutego 2024 r. w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) odbyły się targi Gulfood, jedne z najważniejszych i największych międzynarodowych wydarzeń targowych dla branży spożywczej na świecie. Podczas tegorocznej edycji targów swoje produkty prezentowało ponad 5 500 wystawców ze 190 krajów, a liczbę odwiedzających organizator targów wstępnie oszacował na około 200 tys. osób. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz ósmy zorganizował na tych targach polskie stoisko narodowe – pod hasłem “Poland tastes good”. Stoisko zlokalizowane było w trzech sektorach branżowych: ogólnospożywczym, produktów mlecznych oraz napojów. Polską ofertę eksportową prezentowało łącznie kilkadziesiąt firm reprezentujących następujące grupy produktowe: owoce i warzywa, soki, żywność bezglutenowa, produkty piekarnicze, makarony, produkty przemiału zbóż, mięso i produkty mięsne, mleko oraz wyroby mleczne, w tym mleko w proszku, przyprawy, a także napoje i kawa. Eksport polskich produktów rolno-spożywczych do ZEA w 2022 r. wyniosła 126 mln euro, co oznacza 55% wzrost r/r.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)

Comarch czeka w tym roku wiele zmian, stoi przed “wielką szansą”

Warszawa, 01.03.2024 (ISBnews) – Comarch czeka wiele zmian w tym roku, które mają mieć przełożenie na wynik finansowy, poinformowała prezes dr Anna Pruska. Zaznaczyła, że postrzega tą sytuację jako “wielką szansę dla Comarchu”. Firma przygląda się także potencjalnym akwizycjom.

“Planów i prac jest bardzo dużo, skupiam się na przeglądzie sektorów, produktów Comarchu pod kątem rentowności,  potencjału, produktywności i na tej podstawie będziemy podejmować decyzje. Firmę czeka wiele zmian w tym roku, które będą miały przełożenie na wynik finansowy. Ja patrzę na wynik finansowy i kurs akcji. Postrzegam tą sytuację jako wielką szansę dla spółki” – powiedziała Pruska podczas konferencji prasowej.

Dodala, że sprzedaż samolotu się domyka, a w kwestii pozostałych aktywów wskazała, że “żeby coś sprzedać trzeba do tego przygotować i będziemy restrukturyzować, patrzeć jakie będą wyniki i na tej podstawie podejmować dalsze decyzje”.

Zapowiedziała, że Comarch tym roku poszerzy program stażowy i planuje przyjąć ok. 260 osób.

“Działania kosztowe związane z redukcją zatrudnienia też nastąpią, ale tam gdzie jest potencjał rozwoju będziemy inwestować też w ludzi. Takim projektem jest Apfino” – wskazała Pruska.

W odróżnieniu od wszystko.pl, platforma sprzedaży usług finansowych Apfino będzie “intensywnie rozwijana”, badane są możliwości wprowadzenia usług dla firm opartych na narzędziach AI, podał zarząd Comarchu.

“Przynosi już przychody, po faktoringu, windykacji i weryfikacji kontrahentów, komercjalizowane są usługi dla biur rachunkowych, a w kolejnych miesiącach usługi rachunków bankowych” – wymienił wiceprezes Konrad Tarański.

W kwestii klubu sportowego Cracovia zarząd Comarchu zapowiedział działania restrukturyzacyjne, będzie miało wpływ na wynik przypadający na akcjonariuszy Comarch. W kwestii długu klubu rzędu 80 mln zł zarząd Comarchu myśli o rozwiązaniach, ale “na teraz nie ma finalnych decyzji”.

Pruska dodała ponadto, że w Comarchu jest trend w kierunku wypłaty dywidendy i to rosnącej,

“Ostateczna decyzja zależy od planów inwestycyjnych, czy akwizycji. Przyglądamy się potencjalnym celom, aby poszerzyć portfolio produktowe, czy rynki zbytu” – wskazała prezes Comarchu.

Rekomendacja w kwestii dywidendy będzie podana tradycyjnie w maju, zaznaczył wiceprezes Comarchu.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2022 r. miała 1,86 mld zł skonsolidowanych przychodów.

ISBnews

Comperia.pl sfinalizowała umowę sprzedaży Telepolis.pl za 9,6 mln zł

Warszawa, 01.03.2024 (ISBnews) – Comperia.pl, po pozytywnej decyzji walnego zgromadzenia, sfinalizowała umowę z Online Venture dot. sprzedaży serwisu internetowego Telepolis.pl, podała spółka. Wartość umowy to 9,6 mln zł.

Na mocy umowy do nowej spółki przejdzie kilkunastu pracowników Telepolis: cała redakcja (wraz z redaktorem naczelnym) oraz osoba odpowiedzialna za sprzedaż i rozwój biznesu portalu. Udział Telepolis w przychodach dotychczasowego właściciela wynosił ok. 10% całego segmentu reklamy efektywnościowej.

“Cześć środków spółka planuje przeznaczyć na inwestycje w szeroko rozumiany kanał e-commerce, ze szczególnym naciskiem na rozwój bramki płatności Comfino. To rozwiązanie fintechowe, tzw. marketplace płatności, na którym w jednym miejscu dostępni są najwięksi polscy dostawcy finansowania. Już teraz Comfino jest obecnie w 1 tys. polskich sklepów, spełniając marzenia zakupowe kilku tys. klientów miesięcznie, zarówno w kanale online jak i offline, dzięki dopasowywaniu najkorzystniejszej formy płatności lub odroczenia płatności (ratalnych bądź kup teraz – zapłać później)” – czytamy w komunikacie.

Serwis Telepolis.pl powstał w 2004 roku, a od 2014 należał do Grupy Comperia.pl, która przejęła go za 2,55 mln zł. Według najnowszych danych Mediapanelu odwiedza go miesięcznie ponad 5 mln użytkowników.

Grupa Comperia.pl to działający od 2007 roku fintech, którego misją jest dostarczanie dopasowanych rozwiązań finansowych i ubezpieczeniowych. Spółka notowana jest na rynku głównym GPW.

(ISBnews)

BM Reflex: Ceny paliw na stacjach powinny pozostawać stabilne

Warszawa, 01.03.2024 (ISBnews/BM Reflex) – W pierwszej połowie marca nie powinniśmy obserwować większych zmian cen detalicznych z tym, że systematycznie powinna maleć różnica cen diesla i benzyny Pb95, wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

6,47 zł/l oraz 6,72 zł/l to średnia krajowa cena benzyny Pb95 oraz oleju napędowego. W skali tygodnia zarówno benzyna jak i diesel potaniały średnio o 2 gr/l. Podobnie średnio o 2 gr/l potaniał autogaz, którego średnia krajowa cena detaliczna to obecnie 2,89 zł/l. Benzyna Pb95 jest aktualnie o 23 gr/l tańsza niż przed rokiem, natomiast diesel o 39 gr/l.

W pierwszej połowie marca nie powinniśmy obserwować większych zmian cen detalicznych z tym, że systematycznie powinna maleć różnica cen diesla i benzyny Pb95. Na krajowym rynku hurtowym widać już coraz wyraźniej sezonowe spłaszczenie różnicy cen diesla i benzyny. W okresie 23 lutego – 1 marca hurtowa cena spot diesla w Orlenie spadła o 4 gr/l netto, natomiast benzyny Pb95 wzrosła o 3 gr/l netto. Na dzień 1 marca różnica hurtowych cen spot diesla i benzyny zmalała do około 19 gr/l netto, a jeszcze na początku lutego wynosiła ponad 30 gr/l. Jest to efekt zmian obserwowanych na europejskim rynku ARA. O ile jeszcze na początku lutego benzyna na rynku ARA była o 10 USD/t tańsza niż olej napędowy, tak na koniec lutego jest już o 54 USD/t droższa niż diesel.

W piątek rano ceny majowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymują się w rejonie 83 USD/bbl. W skali tygodnia ropa Brent podrożała o niecałe 2 USD/bbl. Ceny ropy naftowej od trzech tygodni konsolidują się w rejonie 80-84 USD/bbl. Rynek czeka obecnie na decyzję OPEC+ odnośnie polityki podażowej producentów ropy naftowej w II kwartale tego roku. Rosną oczekiwania przedłużenia przez OPEC+ dobrowolnych cięć produkcji w wielkości 2,2 mln bbl/d na II kwartał tego roku.

Vitol, największa niezależna firma tradingowa (7,5 mln bbl/d ropy naftowej i produktów naftowych w 2022 roku) oczekuje, że szczyt światowej konsumpcji ropy naftowej przypadnie tuż po roku 2030.

USA tymczasem zdecydowały w mijającym tygodniu o nałożeniu sankcji na największą rosyjską (kontrolowaną przez rząd) firmę żeglugową Sovcomflot oraz 14 tankowców do transportu ropy naftowej, w której ma ona udziały. S&P Global szacuje, że w tym roku tankowce należące do Sovcomflot przewiozły 36,6 mln bbl rosyjskiej ropy naftowej, co stanowiło około 20% rosyjskiego eksportu. Celem sankcji jest ograniczenie handlu rosyjską ropą naftową z wykorzystaniem szarej strefy tankowców

(ISBnews/BM Reflex)

PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg o wartości 6,36 mld zł

PKP Intercity rozstrzygnęły przetarg na zakup 300 nowych wagonów z prawem opcji na dodatkowe 150. To największy przetarg w historii przewoźnika pod względem liczby pojazdów. Za realizację projektu o wartości 6,36 mld zł brutto odpowiadać będzie firma H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych z Poznania.

Pod koniec 2022 roku PKP Intercity ogłosiło przetarg na dostawę 300 wagonów w nowym designie z opcją na kolejnych 150. Rok później przewoźnik otworzył oferty złożone przez dwóch producentów: H. Cegielski – Fabrykę Pojazdów Szynowych z Poznania oraz NEWAG z Nowego Sącza. Dziś została ogłoszona informacja o wyniku tego postępowania: 300 nowych wagonów dla PKP Intercity wykona firma H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych.
Producent we wszystkich siedmiu zadaniach uwzględnionych w przetargu zaproponował najniższą cenę. Na realizację projektu PKP Intercity, po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, zabezpieczyło kwotę 4 238 580 000,00 zł brutto. Przewoźnik będzie mógł skorzystać z prawa opcji i zamówić dodatkowych 150 wagonów. Wówczas kwota zamówienia zwiększy się do 6 357 870 000,00 zł brutto.

„Właśnie rozstrzygnęliśmy największy w historii spółki przetarg pod względem liczby pojazdów. Dzięki realizacji tego zamówienia w 2028 roku będziemy dysponować minimum 300 wagonami różnego typu, zaprojektowanymi w nowym designie, co pozwoli zaoferować pasażerom nowy standard podróży i zachęcić jeszcze więcej osób do korzystania z przejazdów dalekobieżnych – mówi Jarosław Oniszczuk, członek zarządu PKP Intercity.

W ramach przetargu zakupione zostaną wagony różnego typu. Po zakończeniu dostaw, w opcji podstawowej, park taborowy PKP Intercity będzie bogatszy o:

• 38 wagonów przedziałowych 1. klasy z wydzieloną częścią bezprzedziałową;
• 40 wagonów przedziałowych 2. klasy;
• 80 wagonów bezprzedziałowych 2. klasy;
• 38 wagonów przedziałowych 2. klasy z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami;
• 40 wagonów bezprzedziałowych 2. klasy z miejscami do przewozu rowerów;
• 38 wagonów restauracyjnych;
• 26 wagonów dzienno-nocnych, które zapewnią wygodne przejazdy w nocy.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, które rozszerzy zamówienie do łącznie 450 wagonów, każda z wyżej wymienionych kategorii taboru będzie poszerzona o dodatkowe jednostki, od 13 do 40 sztuk. Nowe wagony rozpędzą się do 200 km/h.            

„Chcemy, aby te 300 nowoczesnych wagonów było wykorzystywanych do obsługi pociągów kursujących w ramach kategorii średniej – jednej z trzech nowych kategorii połączeń, które PKP Intercity planuje uruchamiać w perspektywie 2030 roku. Pociągi kategorii średniej połączą główne aglomeracje, zatrzymując się w mniejszych ośrodkach, jak również będą kursować za granicę” – wyjaśnia Tomasz Gontarz, wiceprezes PKP Intercity.

Wagony będą homologowane na sieci kolejowe Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji, Węgier i Litwy. Nowe jednostki docelowo, po uzyskaniu homologacji, będą mogły obsługiwać trasy: Warszawa – Poznań – Berlin, Warszawa – Poznań – Szczecin, Warszawa – Katowice – Bohumin, Przemyśl – Kraków – Katowice – Wrocław – Berlin, Przemyśl – Kraków – Katowice – Wrocław – Szczecin, Gdynia – Poznań – Wrocław – Praga czy Kraków/Wrocław – Bohumin.

Zakupione w tym przetargu wagony wprowadzą nowe standardy i wytyczą innowacyjne kierunki projektowania taboru w Polsce, zostały bowiem zaprojektowane zgodnie nowym podejściem do designu. Innowacyjne podejście dotyczy zarówno kwestii wizualnych, jak i technicznych. Przygotowany projekt nowych pojazdów jest pakietem rozwiązań stylistycznych i funkcjonalnych, który stanie się powtarzalnym, intuicyjnym oraz charakterystycznym standardem PKP Intercity. Nowe wagony wprowadzą nową jakość pod względem zastosowanych materiałów i nową kolorystykę. Pociągi zyskają bardziej przytulne oraz komfortowe wnętrza z nastrojowym oświetleniem. Zostaną także wyposażone w udogodnienia, które już dziś stają się standardem w pociągach PKP Intercity. Pasażerowie skorzystają m.in. z WiFi, systemu indywidualnego oświetlenia, gniazd elektrycznych i USB. Komfortową podróż zapewni też klimatyzacja i system informacji pasażerskiej wyświetlany na tablicach świetlnych. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych zastosowano system wykrywania pożaru obejmujący całe wagony oraz monitoring wizyjny. Nowy design obejmuje również nowe rozwiązania konfiguracji wnętrza. Wagony obu klas zyskają dodatkową przestrzeń na bagaż, zlokalizowaną pod fotelami, które będą bardziej komfortowe. Innowacyjnym rozwiązaniem będzie przestrzeń przeznaczona dla rodziców podróżujących z dziećmi, która połączy część pasażerską z bezpieczną przestrzenią do zabaw, co pozwoli na komfortowe podróżowanie z maluchami. Miejsca w pierwszej klasie zyskają nowy i spójny standard, który obejmie wagony z przedziałami i te bezprzedziałowe, a w środku, poza standardowymi udogodnieniami, znajdą się nowości takie jak ładowarki indukcyjne. Zmienią się również wagony restauracyjne, zyskując bardziej kameralne i klimatyczne wnętrze.

Asseco BS otwarty na kolejne akwizycje, rozwinie działalność zagr. segmentu FMCG

Warszawa, 01.03.2024 (ISBnews) – Asseco Business Solutions jest otwarta na rozwój także poprzez kolejne akwizycje, poinformowali przedstawiciele firmy. Spółka spodziewa się też spadku efektywnej stopy podatkowej w br. i stawia na rozwój działalności zagranicznej w segmencie FMCG.

“Powtarzamy, że jesteśmy otwarci na nowe akwizycje, gdyby się coś ciekawego trafiło. Jesteśmy otwarci na rozwój nie tylko organiczny, ale też poprzez akwizycje ” – powiedział członek zarządu Mariusz Lizon podczas wideokonferencji.

“W przypadku przeprowadzenia udanej akwizycji nasza firma jest w stanie stworzyć udaną synergię” – dodał wiceprezes zarządu Piotr Masłowski.

Odpowiadając na pytanie o stopę podatkową i jej wpływ na wyniki, członek zarządu powiedział, że jego zdaniem w 2024 roku stopa podatkowa spadnie o ok. 2,2-2,5 pkt. proc. 

“W zakończonym 2023 r. stopa podatkowa wyniosła 13,6%, a uzyskanie statusu KSeF [Krajowy System e-Faktur – przyp. red.] spowoduje spadek efektywnej stopy podatkowej o 2,2-2,4%. Przesunięcie KSeF będzie miało wpływ na przychody z tym związane” – powiedział.

“Jeżeli zostanie potwierdzone, że KSeF zostaje uruchomiony od 1 stycznia 2025 r. to wpływ będzie, ale może nie będzie istotny z perspektywy całego roku, ale jeśli będą decyzje, że KSeF zostaje przesunięty na późniejszy okres to nie ma co się oszukiwać, ten wpływ jakiś będzie. Moim zdaniem data 1 stycznia 2025 r. jest racjonalna dla KSeF […] Chcę też podkreślić, ze naszym celem jest generowanie wyniku, gdzie dużą kontrybucję stanowią przychody stałe i naszym celem w zakresie generowania przychodów jest zapewnienie jak największej dynamiki przychodami stałymi”- dodał wiceprezes.

Odnosząc się do segmentu FMCG wiceprezes podkreślił, że strategia działa, bo firma pozyskuje nowe kontrakty i w 2023 r. podpisane zostały umowy z kilkoma międzynarodowymi koncernami FMCG.

“FMCG cały czas ma wpływ na wynik i jest dla nas bardzo istotnym filarem, jest też na pewno elementem, który decyduje o wartości spółki i mocno kontrybuuje. W tym roku bardzo postawimy na działalność zagraniczną” – dodał wiceprezes.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. Przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 380,54 mln zł w 2023 r. wobec 338,52 mln zł rok wcześniej.

(ISBnews)

 

Alior promuje kredyty dla mikro i małych firm

Alior Bank rusza z nową kampanią marketingową „Nie prześpij okazji do rozwoju firmy”. Ma ona na celu promocję kredytów na bieżącą działalność i cele inwestycyjne dla mikrofim i małych przedsiębiorstw. Bank zachęca przedsiębiorców do skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym lub Bizneskredytu bez prowizji przygotowawczej. Oferta promocyjna obowiązuje do końca czerwca.

Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest na 2 lata z możliwością odnowienia. Z kolei okres finansowania w ramach Bizneskredytu dla mikrofirm i małych firm wynosi odpowiednio 10 i 6 lat. Pieniądze można wykorzystać na dowolny cel związany z działalnością firmy.

Promocja obejmuje również Bizneskredyt inwestycyjny, który przyznawany jest na 10 lat dla mikrofirm i 8 lat dla małych przedsiębiorstw. Dzięki niemu przedsiębiorca może kupić maszyny, technologie, a nawet nieruchomość. Ta forma finansowania pozwala także realizować inwestycje ekologiczne i termomodernizacyjne np. zakup i montaż paneli fotowoltaicznych czy ocieplenie ścian.

„Celem działań marketingowych jest poinformowanie jak najszerszego grona przedsiębiorców o atutach promocji, w ramach której proponujemy kredyty do 5 mln złotych bez prowizji za ich przyznanie i szybką decyzję kredytową, już w 20 minut od złożenia wniosku – mówi Magdalena Lewicka, dyrektor Departamentu Marketingu Alior Banku.

Spot telewizyjny przedstawia historię właścicieli sklepu „Spokojne sny”, którzy dzięki wsparciu Alior Banku zrealizowali dochodowy kontrakt i rozwinęli swój biznes. Komunikacja online kieruje internautów na specjalny landing page. Reklamy są również widoczne na witrynach wybranych placówek banku. Za planowanie mediów odpowiada dom mediowy Sigma Bis oraz agencja Mets, kreację spotu TV przygotowała agencja PZL.

Zabezpieczeniem kredytów bez prowizji przygotowawczej jest gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego oraz weksel własny wystawiony na rzecz Alior Banku i BGK. Warunkiem przyznania finansowania jest pozytywna ocena wiarygodności i zdolności kredytowej firmy przez Alior Bank, spełnienie warunków promocji i podpisanie przez klienta umowy kredytowej. 

Promocja dla mikrofirm jest dostępna w oddziałach własnych i placówkach partnerskich Alior Banku, a dla małych przedsiębiorstw – w centrach bankowości korporacyjnej. Pełna informacja o kredytach dla firm i regulamin promocji są dostępne w placówkach Alior Banku i na www.aliorbank.pl.