ISBiznes Logo

Partner merytoryczny

Bank Pekao
piątek, 12 lipca, 2024
ISBiznes Logo

Partner merytoryczny

Bank Pekao

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 15 lipca

–10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych za czerwiec oraz o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem za styczeń-maj

–14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje dane o bilansie płatniczym za maj

 

WTOREK, 16 lipca

–09:30: Śniadanie prasowe BOŚ nt. “Zasady zrównoważonego finansowania. Przewodnik dla MŚP”

–14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje dane o inflacji bazowej za czerwiec

 

ŚRODA, 17 lipca

–10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o koniunkturze konsumenckiej w lipcu

 

CZWARTEK, 18 lipca

–10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o dynamice produkcji sprzedanej przemysłu, wskaźnikach cen produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji budowlano-montażowej, o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za czerwiec

(ISBnews)

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews/ Macronext) – Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 15 lipca 2024 r., przygotowane przez analityków Macronext.

–04:00: Chiny – Produkt Krajowy Brutto (r/r), II kw. (konsensus: 5,1%; poprzednio: 5,3%)

–04:00: Chiny – Produkcja przemysłowa (r/r), czerwiec (konsensus: 5%; poprzednio: 5,6%)

–04:00: Chiny – Sprzedaż detaliczna (r/r), czerwiec (konsensus: 3,4%; poprzednio: 3,7%)

–10:00: Polska – Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych fin. czerwiec r/r (konsensus: 2,6%; poprzednio: 2,5%)

–11:00: Strefa euro – Produkcja przemysłowa (m/m), czerwiec (konsensus: -1,1%; poprzednio: -0,1%)

–14:00: Polska – Saldo rachunku bieżącego (euro), maj (konsensus: 15 mln; poprzednio: -241 mln)

(ISBnews/ Macronext)

Przegląd informacji ze spółek

Vigo Photonics odnotowało 22,72 mln zł skonsolidowanych przychodów w II kw. 2024 r., co oznacza wzrost o 24,46% r/r, podała spółka. Osiągnięty w II kwartale 2024 poziom przychodów jest najwyższym kwartalnym poziomem w historii spółki.

Rada nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) powołała w skład zarządu giełdy: Marcina Rulnickiego, powierzając mu funkcję członka zarządu, odpowiedzialnego za obszar zarządzania finansowego (CFO), oraz Michała Kobzę, powierzając mu funkcję członka zarządu, odpowiedzialnego za obszar rozwoju i sprzedaży, pod warunkiem udzielenia zgody Komisji Nadzoru Finansowego, podała Giełda.

Rada nadzorcza Pepees powołała zarząd w składzie prezes Wojciech Faszczewski oraz członek zarządu Tomasz Rogala na następną kadencję, rozpoczynającą się 1 stycznia 2025 r., podała spółka.

Cloud Technologies nabyło za ok. 1,6 mln euro 100% udziałów w norweskiej firmie Nordic Data Resources (NDR), współpracującej z globalnymi odbiorcami danych, podała spółka. Akwizycja jest elementem realizacji strategii rozwoju Cloud Technologies na lata 2023-2025, która ma na celu dalsze zwiększanie przychodów ze sprzedaży danych.

Akcjonariusze LPP zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wypłacie 610 zł dywidendy na akcję z zysku za r.obr. 2023/2024, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 11 października oraz termin wypłaty dywidendy na 30 października br.

Erbud International z Grupy Erbud zmodernizuje Dom Studencki nr 4 Politechniki Lubelskiej w formule zaprojektuj i wybuduj za blisko 20 mln zł brutto, podał Erbud.

Kredyt Inkaso chce zakończyć przegląd opcji strategicznych w III kw. br., zapowiedział wiceprezes Maciej Szymański.

Lummus i Grupa MOL rozpoczęły prace projektowe dla zaawansowanego zakładu recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych o wydajności 40 tys. ton rocznie, która powstanie na Węgrzech, podał MOL.

Ograniczenia chińskich projektów produkcji stali w technologii wykorzystującej koks nie mają negatywnego wpływu na działalność Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), jako że rynkiem zbytu dla węgla koksowego produkowanego przez JSW jest Europa Środkowa, a spółka nie eksportuje węgla na rynki azjatyckie, podała JSW.

Grupa Best zainwestowała 125,5 mln zł w portfele wierzytelności o łącznym nominale 603 mln zł w II kw. 2024 r., podała spółka. Rok temu wartość inwestycji sięgnęła 6,6 mln zł, a wartość nominalna nabywanych portfeli – 22,9 mln zł. Spłaty z posiadanych portfeli (należnych Grupie Best) wyniosły w II kwartale br. 123,5 mln zł (wobec 110,7 mln zł rok wcześniej).

Darmowy prolog “JDM: Rise of the Scorpion” – fabularne wprowadzenie do historii z pełnej wersji gry “Japanese Drift Master” będącej największym projektem Gaming Factory – będzie dostępny od 8 sierpnia, podała spółka. W czerwcu spółka podała, że premiera prologu odbędzie się 18 lipca br.

Akcjonariusze Kernel Holding zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 12 sierpnia br. o przeznaczeniu całości jednostkowego zysku netto za 2023 r. w kwocie 121,2 mln USD na kapitał zapasowy, wynika z treści projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Zakończył się proces przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB) na sprzedaż łącznie 760 tys. akcji Rainbow Tours, podała spółka. Cena akcji w ABB została ustalona na 112 zł za sztukę. W zapowiedzi ABB akcjonariusze informowali o planach sprzedaży łącznie ok. 500 tys. walorów spółki.

Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, Bank Pekao podjął decyzję o emisji 1 200 senioralnych obligacji uprzywilejowanych (ang. senior preferred bonds) serii SP2 o łącznej wartości nominalnej 600 mln zł, podał bank. W związku ze znaczącym zainteresowaniem inwestorów wyrażonym w toku budowy księgi popytu, bank podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji 500 mln zł do 600 mln zł.

Akcjonariusze Rainbow Tours zapowiedzieli przeprowadzenie procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB) na sprzedaż łącznie ok. 500 tys. akcji spółki, podało Rainbow Tours. ABB ma zakończyć się dziś.

Rewolucja sztucznej inteligencji (AI) będzie obejmowała coraz więcej sektorów gospodarki, które będą korzystać z coraz bardziej dostępnej i dającej większą moc obliczeniową technologii. Dzięki temu, zasięg i skala jej użytecznych zastosowań będzie się znacznie zwiększać. Praktycznie do końca 2025 widać dość dużą widoczność odnośnie trajektorii i skali inwestycji w AI wśród światowego biznesu. O tym, czy nastąpi korekta w tym wzrostowym trendzie, także na giełdach, prawdopodobnie zadecyduje dalsze tempo rozwoju AI oraz wielkości synergii, które dzięki tej technologii będą możliwe do osiągnięcia w największych firmach, ocenia w rozmowie z ISBnews zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Michał Cichosz.

Kredyt Inkaso odnotowało 33,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2023/2024 (kwiecień 2023 – marzec 2024) wobec 22,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

(ISBnews)

Vigo Photonics miało 22,72 mln zł przychodów w II kw. 2024 r., wzrost o 24,5% r/r

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews) – Vigo Photonics odnotowało 22,72 mln zł skonsolidowanych przychodów w II kw. 2024 r., co oznacza wzrost o 24,46% r/r, podała spółka. Osiągnięty w II kwartale 2024 poziom przychodów jest najwyższym kwartalnym poziomem w historii spółki.

Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych w II kwartale 2024 wyniosła łącznie 20,4 mln zł (+19% r/r), a sprzedaż materiałów półprzewodnikowych 2,4 mln zł (+100% r/r). W II kwartale 2024 roku największy wzrost sprzedaży zanotował ponownie segment wojskowy (7,9 mln zł, +124% r/r), co jest odzwierciedleniem tendencji widocznych od kilku kwartałów. Sprzedaż segmentu rosła dzięki zamówieniom od stałych klientów z Polski oraz Europy, w tym Safran Aerospace, PGZ oraz innych europejskich kontrahentów, podano.

“II kwartał br. przyniósł wyraźny wzrost sprzedaży Vigo zarówno w ujęciu kwartał do kwartału, jak i rok do roku, osiągając rekordowy kwartalny poziom w historii spółki. Jest to efektem kilku czynników: stale rosnącej sprzedaży w segmencie wojskowym, odbiciu sprzedaży w segmencie przemysłowym oraz dynamicznie rosnącym przychodom w segmencie materiałów półprzewodnikowych. Stale rosnąca sprzedaż w segmencie
wojskowym jest efektem znanych już tendencji – podnoszenia przez państwa wydatków na obronność. Vigo dostarcza rozwiązania detektorowe zarówno dla klientów z Polski jak i Europy, w tym roku oczekujemy także pierwszych kontraktów w tym segmencie w USA, gdzie finalizujemy obecnie pozyskiwanie niezbędnych certyfikacji” – powiedział prezes Adam Piotrowski, cytowany w komunikacie.

Vigo Photonics (dawniej Vigo System) jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

(ISBnews)

M. Rulnicki powołany na dyrektora finansowego, M. Kobza na członka zarządu ds. rozwoju GPW

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews) – Rada nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) powołała w skład zarządu giełdy: Marcina Rulnickiego, powierzając mu funkcję członka zarządu, odpowiedzialnego za obszar zarządzania finansowego (CFO), oraz Michała Kobzę, powierzając mu funkcję członka zarządu, odpowiedzialnego za obszar rozwoju i sprzedaży, pod warunkiem udzielenia zgody Komisji Nadzoru Finansowego, podała Giełda.

W osobnym komunikacie GPW podała, że rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie odwołania członka zarządu Izabeli Olszewskiej z dniem doręczenia GPW decyzji KNF wyrażającej zgodę na zmianę w składzie zarządu.

W trzecim komunikacie Giełdy wskazano, że KNF udzieliła zgody na odwołanie Adama Młodkowskiego ze składu zarządu.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)

Indeks WIG20 wzrósł o 0,73% na zamknięciu w piątek

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews) – Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,73% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 566,19 pkt w piątek, 12 lipca.

Indeks WIG wzrósł o 0,61% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 88 693,82 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,43% i osiągnął poziom 6 462,72 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,03% do 25 360,68 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 975,81 mln zł; największe zostały zanotowane przez CD PROJEKT – 120,87 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 177 spółek, 139 spadły, a 94 nie zmieniły się.

(ISBnews)

Sejm skierował obywatelski projekt dot. mrożenia cen energii do dalszych prac w komisjach

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews) – Sejm skierował obywatelski projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, zakładający m.in. mrożenie cen energii i gazu na dotychczasowym poziomie, do dalszych prac w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Wcześniej Sejm odrzucił wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania. Za skierowaniem projektu dodatkowo – oprócz Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych – do Komisji Gospodarki i Rozwoju głosowało 240 posłów,  przeciw było 176, a wstrzymało się 19.

Projekt, pod którym zebrano 140 tys. podpisów, zakłada kontynuację dotychczasowego wsparcia odbiorców w gospodarstwach domowych, w tym wsparcia zużycia energii na potrzeby zbliżone do zużycia w gospodarstwach domowych (np. części wspólne budynków, garaże, domy letniskowe, lokale o charakterze zbiorowego zamieszkania).

Projekt zakłada gwarancję stosowania cen energii elektrycznej i opłat dystrybucyjnych z roku 2022 w rozliczeniach z odbiorcami za dostawy w 2024 r. w ramach limitu wynoszącego 3 MWh oraz utrzymanie dodatkowego limitu dla gospodarstw domowych prowadzących działalność rolną, rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, a także osób niepełnosprawnych na poziomie odpowiednio 4 MWh albo 3,6 MWh.  Utrzymuje też tzw. cenę maksymalną na poziomie 500 zł/MWh dla  podmiotów użyteczności publicznej, jednostek samorządu terytorialnego w zakresie w jakim zużywają energię elektryczną na realizację zadań publicznych, producentów rolnych, tzw. odbiorców wrażliwych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt przedłuża obowiązek stosowania przez sprzedawców paliw gazowych w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi ceny maksymalnej wynoszącej 200,17 zł/MWh w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Jednocześnie zakłada utrzymanie wysokości cen i stawek opłat za dostarczone ciepło systemowe na poziomie nie wyższym niż ceny i stawki stosowane wobec odbiorców ciepła wskazanych w ustawie w dniu 30 września 2022 r. powiększone o 40% w każdej grupie taryfowej.          

Środki przeznaczone na wypłatę rekompensat miałyby pochodzić z odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny i Funduszu COVID-19. Łączny koszt proponowanych w ustawie zmian dla budżetu państwa nie powinien przekroczyć kwoty 15 mld zł, natomiast nie będzie powodował kosztów dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podali wnioskodawcy.

(ISBnews)

Zarząd Pepees z prezesem Wojciechem Faszczewskim został powołany na nową kadencję

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews) – Rada nadzorcza Pepees powołała zarząd w składzie prezes Wojciech Faszczewski oraz członek zarządu Tomasz Rogala na następną kadencję, rozpoczynającą się 1 stycznia 2025 r., podała spółka.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 222 mln zł w 2023 r.

(ISBnews)

Sejm odrzucił poprawkę Senatu dot. biernego prawa wyborczego do KRS dla wszystkich sędziów

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews) – Sejm odrzucił poprawkę do nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), która zapewniała bierne prawo wyborcze do KRS wszystkim sędziom, niezależnie od tego, czy byli w KRS przed zmianą obowiązującą przed 2018 r., czy po tej zmianie oraz możliwość oddawania więcej niż jednego głosu w wyborach na członków Rady.

Przyjął natomiast większość z pozostałych poprawek Senatu.

Wprowadził też zasadę, zgodnie z którą każdy z sędziów mających prawo wybierania członków KRS może oddać nie więcej niż po 1 głosie na kandydatów spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów wojskowych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, po 2 głosy – spośród sędziów sądów apelacyjnych i okręgowych, a także po 3 głosy na kandydatów spośród sędziów sądów rejonowych. Poprawka ta ma zapewnić większą reprezentatywność nowego składu KRS. Izba ustaliła procedury obsadzania miejsca w KRS, zwolnionego np. wskutek śmierci lub zrzeczenia się z powodu choroby, przez sędziego, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów w danej kategorii.

Senat określił również termin ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą list sędziów kandydujących do KRS, a także ich zgłoszeń i wykazów sędziów popierających te zgłoszenia, jeśli nie nastąpiła odmowa przyjęcia zgłoszeń kandydatów. Ustalił też kolejność, według której ogłasza się wskazane listy, zgłoszenia i wykazy oraz zasadę, zgodnie z którą przed przystąpieniem do głosowania w wyborach do KRS sędzia okazuje komisji skrutacyjnej dokument potwierdzający jego tożsamość.

Przyjęta regulacja zakłada, że działania KRS ma opiniować Rada Społeczna. Zgodnie z senacką zmianą, jeśli KRS nie uwzględni opinii Rady Społecznej, musi wskazać okoliczności, które wpłynęły na takie rozstrzygnięcie. Zmiana ta ma zapewnić większą kontrolę społeczną wobec KRS.

Kolejna z poprawek zakłada możliwość zastosowania przepisów dotyczących zgłaszania kandydatów na członków KRS i udziału w pierwszych wyborach zarządzanych przez Państwową Komisję Wyborczą dzięki ustaleniu, że wybory zostaną wyznaczone na dzień przypadający nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały o zarządzeniu wyborów.

Pozostałe senackie poprawki mają charakter redakcyjny, techniczno-prawny i zapewniają spójność systemu prawa.

Zgodnie z nowelą, członkowie KRS mają być wybierani w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym przez wszystkich sędziów w Polsce, a nie – jak zgodnie z nowelą obowiązującą od 2018 r. – przez Sejm. Obecni sędziowie członkowie KRS mają stracić mandaty. Prawo do kandydowania na członka KRS nie będzie przysługiwało sędziom, którzy nimi zostali na podstawie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa do prezydenta po zmianie przepisów w 2018 r.

Zgodnie z nowelizacją, do KRS byliby wybierani: 1 sędzia Sądu Najwyższego, 2 sędziów sądów apelacyjnych, 2 sędziów sądów okręgowych, 6 sędziów sądów rejonowych, 1 sędzia sądu wojskowego, 1 sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i 1 sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego (łącznie 15 członków).

Kandydatów będą mogły zgłaszać 10-, 25- lub 40-osobowe grupy sędziów, w zależności od rodzaju sądu, a także Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych i Krajowa Rada Notarialna. Nad wyborem członków KRS ma czuwać Państwowa Komisja Wyborcza, która będzie odpowiedzialna za organizowanie wyborów, m.in. za weryfikację zgłoszeń czy drukowanie kart głosowania, a także za organizację – nie później niż na 7 dni przed dniem wyborów – wysłuchania publicznego kandydatów na członków KRS.

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów sędzia, który kandydował na członka KRS, będzie mógł wnieść do Naczelnego Sądu Administracyjnego protest przeciwko ważności wyboru. Nowelizacja zakłada także powołanie Rady Społecznej przy KRS, która będzie miała prawo przedstawiać opinię o kandydatach na sędziów, a także wypowiadać się w innych kwestiach, związanych z kompetencjami KRS.

Członków Rady Społecznej, powoływanej na 4-letnią kadencję, będą wskazywały: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Komornicza, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. W skład Rady Społecznej przy KRS ma wejść również 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wskazanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

(ISBnews)

Auchan Polska miał 73 mln zł zysku netto przy 11,47 mld zł przychodów w 2023 r.

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews) – Sieć Auchan Polska odnotowała 73 mln zł zysku netto w 2023 r., podała spółka. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 215 mln zł. Przychody ze sprzedaży odnotowane przez spółkę wzrosły o blisko 3% w porównaniu z rokiem 2022, przekraczając 11 472 mln zł.

W 2023 r. sieć odprowadziła do polskiego budżetu blisko 905 mln zł w postaci podatków i danin. Podatek od sprzedaży detalicznej wyniósł 130 mln zł, zapłacona nadwyżka podatku VAT 235 mln zł, a podatek CIT ponad 49 mln zł. Odprowadzone kwoty zaliczek i obciążeń z tytułu ZUS i PIT wyniosły ponad 369 mln zł, podano.

“W 2023 roku rozpoczęliśmy serię inwestycji technologicznych w strategicznych obszarach naszej działalności. Wspierając sprzedaż i obsługę klienta, wdrażamy zaawansowane rozwiązania technologiczne, które dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i procesów uczenia maszynowego w znaczący sposób wpływać będą na optymalizację procesów i skalowanie naszego wielokanałowego biznesu. Niezmiennie chcemy być jak najbliżej polskiego konsumenta, działać w synergii we wszystkich naszych formatach sprzedażowych, zapewniając klientom zarówno dostępność szczególnie bogatej oferty naszej sieci, jak i niskich cen. Ten kierunek rozwoju będzie wyraźnie dominował w inwestycjach Auchan również w latach kolejnych – jednym z najnowszych tego przykładów jest zaplanowane uruchomienie w pełni zrobotyzowanego centrum dystrybucyjnego naszej sieci w oparciu o unikatowe na naszym rynku rozwiązania” – powiedział dyrektor generalny Auchan Polska Alexandre Saussard, cytowany w komunikacie.

“Ponadto dywersyfikujemy i intensywnie rozbudowujemy nasz portfel źródeł odnawialnej energii, z myślą osiągnięciu niezależności energetycznej naszej sieci i zapewnieniu stałego, stabilnego cenowo dostępu do zielonej energii, a przy tym optymalizacji jej kosztów. Te działania mają dla nas strategiczne znaczenie i wpisują się w założenia naszej sieci w zakresie ograniczenia emisji CO2 związanej z naszą działalnością, także w zakresie emisji pośrednich, czego przykładem jest zainicjowany w ubiegłym roku projekt ‘Partnerzy w dekarbonizacji’, w ramach którego wspólnie z partnerami tworzymy niskoemisyjną ofertę produktową naszej sieci” – dodał.

Auchan Polska to wielkoformatowa sieć sprzedaży detalicznej o francuskich korzeniach, obecna w Polsce od 1996 r., zarządzająca na polskim rynku siecią hipermarketów pod marką Auchan, supermarketów pod marką Auchan Supermarket, sklepami typu convenience store pod marką Easy Auchan, sklepami osiedlowymi pod marką Moje Auchan, sklepami autonomicznymi pod marką Auchan GO, a także kanałem handlu e-commerce. Sieć posiada również sklepy franczyzowe w formacie supermarket i hipermarket.

(ISBnews)

Ancyparowicz z NBP: Projekcja VII 2025 da RPP przestrzeń do dyskusji o zmianie stóp proc.

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews) – Efekt częściowego odmrożenia cen energii od 1 lipca br. i przełożenia na inflację będzie można oszacować na przełomie września i października, a przyszłoroczne projekcje, zwłaszcza lipcowa, pokażą, że inflacja stymulowana efektem podażowym zacznie wygasać, co dałoby przestrzeń do dyskusji Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) do dyskusji o zmianie parametrów polityki pieniężnej, uważa doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i była członek RPP Grażyna Ancyparowicz.

“Ja przypuszczam, że jak to wszystko ustabilizuje się – w pierwszym półroczu 2025 r., to wtedy być może projekcja marcowa, a już na pewno lipcowa nam pokaże, że ta inflacja stymulowana efektem podażowym zacznie nam wygasać i prawdopodobnie nie czekając na to, aż całkiem wygaśnie, Rada Polityki Pieniężnej zacznie się zastanawiać i dyskutować, czy to już nie pora – bo przecież obniżki działają w dłuższym horyzoncie, kilku kwartałów przynajmniej. Więc myślę, że wtedy będzie dyskusja, ale na razie nie spełniamy tego kryterium stabilności cen. Wiemy, że mamy ceny stabilne od dłuższego czasu, ale wiemy, że za chwilę przestaną być stabilne i ten silny impuls inflacyjny będzie” – powiedziała Ancyparowicz w Obserwator Finansowy TV.

Podkreśliła, że impuls inflacyjny wywołany wzrostem cen energii od 1 lipca w pełni nie pojawi się w lipcu, lecz później – we wrześniu, październiku i będzie on dotkliwy najbardziej dla przedsiębiorstw; znaczniej mniejszą wagę będzie miał w przypadku gospodarstw domowych.

“Gospodarstwa domowe jakoś mimo wszystko sobie poradzą lepiej lub gorzej – najwyżej będzie to działało antyinflacyjnie, miejmy nadzieję, że nie deflacyjnie uszczuplając możliwości konsumpcji bieżącej” – powiedziała Ancyparowicz.

“Możemy zobaczyć ten impuls inflacyjny w danych za wrzesień. Ale ponieważ nasz zespół, który robi prognozy jednak oszacował tak, że widać, iż nie było podstaw do tego, by w tej chwili odchodzić od tych drastycznie wysokich stóp procentowych, ponieważ gospodarce nie grozi recesja ani stagnacja, tylko ona się rozwija. Nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale jednak rozwija się całkiem dobrze na tle regionu, jeżeli chodzi o projekcję. Natomiast bez wątpienia ten impuls inflacyjny będzie. Jak silny – wydaje mi się, że będziemy widzieli dopiero koniec września, w październiku” – oceniła była członek RPP.

Podkreśliła, że “silny bodziec, który będzie wywołany przez wzrost kosztów energii dla producentów może mieć rzeczywiście istotne znaczenie jako czynnik wyzwalający presję wzrostową, jeżeli chodzi o koszty najpierw dla producentów, ceny zaopatrzeniowe a potem przeniesie się to na ceny detaliczne”.

Wskazała, że wyższe wynagrodzenia nie muszą powodować bodźców inflacyjnych, m.in. z takiego powodu jak słabe związki zawodowe w Polsce.

“Tu mamy brak konwergencji, jeśli chodzi o inflację, bo ona będzie bardzo wysoka w Polsce i odbije. Jeżeli ta nasza projekcja [lipcowa] jest prawidłowa, a zakładam, że tak, bo do tej pory zawsze tak było w normalnych warunkach. Mamy dwu-i-półkrotność celu [inflacyjnego], albo co najmniej dwukrotność, więc wiadomo, że w takiej sytuacji nie można było wiedząc, że tak będzie schodzić ze stopami [procentowymi]” – podsumowała Ancyparowicz.

RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75%) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.

(ISBnews)

Sejm przyjął przepisy dot. usprawnień działań służb przy zagrożeniu bezpieczeństwa państwa

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews) – Sejm przyjął nowelizację ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa, która umożliwia udział wojska do samodzielnych działań w czasie pokoju na terytorium RP, a także określa zasady użycia broni w szczególnych sytuacjach.

Za nowelizacją głosowało 401 posłów, 17 było przeciw i tyle samo wstrzymało się od głosu.

Przepisy nowelizacji, zaproponowane w związku z zagrożeniem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej, umożliwiają udział Sił Zbrojnych w specjalnej operacji wojskowej prowadzonej w czasie pokoju na terytorium RP w celu zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (a nie tylko jako wsparcie dla Straży Granicznej i Policji, jak dotychczas).

Określono zasady użycia przez żołnierzy środków przymusu bezpośredniego, broni oraz innego uzbrojenia, w ramach operacji wojskowych prowadzonych w czasie pokoju na terytorium Polski.

Do Kodeksu karnego wprowadzono kontratyp przestępstwa, czyli wyłączenie odpowiedzialności karnej za czyn popełniony w szczególnych warunkach. Chodzi o potencjalne sytuacje użycia przez żołnierza broni lub środków przymusu bezpośredniego z naruszeniem zasad, w celu m.in.: odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby, lub przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby, jeżeli w każdym z tych przypadków okoliczności wymagają natychmiastowego działania.

Doprecyzowano zasady zatrzymania żołnierzy przez Żandarmerię Wojskową. Zgodnie z przepisami zatrzymanie żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową musi się odbywać z poszanowaniem godności i honoru żołnierza i służby wojskowej, w tym munduru żołnierza Wojska Polskiego, przy czym zatrzymanie w czasie wykonywania przez tego żołnierza czynności lub zadań służbowych, musi być traktowane jako środek ostateczny, o ile nie zachodzi konieczność zatrzymania żołnierza na gorącym uczynku.

Nowelizacja umożliwia zachowanie prawa do pełnego uposażenia oraz dodatków o charakterze stałym dla żołnierzy, którzy zostali zawieszeni w czynnościach służbowych – przeciwko którym wszczęto postępowanie karne o przestępstwo popełnione z użyciem środków przymusu bezpośredniego, broni lub innego uzbrojenia w związku z wykonywaniem zadań lub czynności służbowych.

Zgodnie z nowelizacją żołnierze oraz funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej, objęci postępowaniem karnym dotyczącym użycia środków przymusu bezpośredniego, broni lub innego uzbrojenia, w związku z wykonywaniem swoich zadań służbowych – będą mogli żądać wyznaczenia obrońcy z urzędu (adwokata lub radcy prawnego).

Żołnierze, którzy nie będą chcieli skorzystać z obrońcy z urzędu, będą mieli zapewnioną możliwość sfinansowania pomocy prawnej udzielanej im przez obrońcę z wyboru, wymieniono w informacji.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

(ISBnews)

BM Reflex: Ceny benzyny i diesla mogą spaść do 5 groszy na litrze w kolejnym tygodniu

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews/BM Reflex) – W nadchodzącym tygodniu ceny paliw na stacjach mogą spaść, ale obniżki raczej nie przekroczą 5 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

W reakcji na spadek cen paliw na europejskim rynku ARA i umocnienie złotego wobec dolara, tydzień w hurcie kończymy z cenami na poziomie wyraźnie niższym niż przed tygodniem, tj. dla benzyny blisko 100 zł/1000 l, a oleju napędowego o blisko 150 zł/1000 l.  Jednocześnie podkreślamy, że zmiany notowane w ciągu tygodnia na rynku hurtowym nie znalazły przełożenia na rynek detaliczny.

Z naszego najnowszego monitoringu wynika, że średni poziom cen na stacjach jest niemal identyczny jak przed tygodniem, a ewentualne korekty w dół możemy obserwować w kolejnych dniach. Obniżki do 5 groszy na litrze mogą objąć zarówno benzyny jak i olej napędowy.

Średnie ceny wynoszą obecnie dla benzyny bezołowiowej 95 – 6,46 zł/l (0 gr/l), bezołowiowej 98 – 7,21 zł/l (0 gr/l), oleju napędowego – 6,48 zł/l (-1 gr/l), autogazu – 2,69 zł/l (0 gr/l).

Wciąż utrzymuje się duże zróżnicowane cen w zależności od lokalizacji i operatora stacji sięgające w przypadku benzyny i oleju napędowego nawet 60 groszy na litrze. Minimalne ceny benzyny i oleju napędowego to aktualnie około 6,2 i 6,15 zł/l. 

Ropa naftowa

W piątek rano ropa Brent kosztuje około 86 USD/bbl i jest o 0,5 USD/bbl tańsza niż przed tygodniem.

Amerykańska EIA prognozuje wzrost cen ropy Brent ze średniego poziomu 84 USD/bbl w I połowie roku do 89 USD/bbl w drugiej połowie i 91 USD/bbl w pierwszym kwartale 2025 roku. Wzrost cen ropy naftowej ma wynikać, zdaniem EIA, z prognozowanego wzrostu tempa spadku światowych zapasów ropy naftowej z 0,5 mln bbl/d w I połowie roku do 0,7 mln bbl/d w drugiej połowie roku. Obserwowany spadek światowych zapasów ropy naftowej to efekt realizowanej polityki podażowej OPEC+.

Międzynarodowa Agencja Energii zrewidowała w dół o 50 tys. bbl/d do 0,98 mln bbl/d prognozy tempa wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej w 2025 roku. Prognozy dla tego roku pozostały na niezmienionym poziomie 0,97 mln bbl/d. Jedocześnie w górę zrewidowane zostały prognozy wzrostu podaży ropy naftowej  w krajach poza OPEC+ z 1,4 do 1,5 mln bbl/d. Znacznie bardziej optymistyczny w sowich prognozach pozostaje OPEC. Kartel nadal oczekuje wzrostu światowego popytu na ropę naftową w tym roku o 2,25 mln bbl/d i przyszłym o 1,85 mln bbl/d. Produkcja OPEC+ w czerwcu spadła do 40,8 mln bbl/d, podczas gdy OPEC prognozuje, że popyt na ropę z krajów OPEC+ ukształtuje się na średniorocznym poziomie 43,1 mln bbl/d w tym roku i 43,9 mln bbl/d w roku przyszłym.

BP w tzw. scenariuszu bazowym prognozuje, że światowy popyt na ropę naftową (z wyłączeniem biopaliw) osiągnie swój szczyt na poziomie około 102 mln bbd/d do roku 2025, następnie będzie powoli spadał do poziomu około 76,8 mln bbl/d w roku 2050.

(ISBnews/BM Reflex)

Sejm przyjął prawo komunikacji elektronicznej, dot. usługi AML i jednolitych gniazd USB

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews) – Sejm przyjął prawo komunikacji elektronicznej, które wdraża do polskiego prawa przepisy Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Regulacja zakłada m.in. wprowadzenie jednolitych uniwersalnych gniazd – USB typu C dla smartfonów, tabletów,  czy laptopów oraz usługi Advanced Mobile Location (AML), dzięki której będzie można przekazywać precyzyjne informacje o lokalizacji osoby dzwoniącej na numer alarmowy 112.

Za ustawą prawo komunikacji elektronicznej głosowało 411, przeciw było 15, wstrzymało się 7. Z kolei za przyjęciem ustawy przepisy wprowadzające ustawę prawo komunikacji elektronicznej głosowało 412, przeciw było 12, wstrzymało się 8.

Wcześniej posłowie odrzucili poprawki do obydwu ustaw, w tym m.in. tę, ustanawiającą opłatę za zwrot niewykorzystanych środków pre-paid na poziomie 1 zł.

Ustawa zakłada, że smartfony, tablety, słuchawki, zestawy słuchawkowe, czytniki czy laptopy, będą miały jednolite, uniwersalne gniazdo – USB typu C. Urządzenia mają być sprzedawane z ładowarką lub bez niej i zawierać etykiety informujące w jaki sposób poprawnie ładować dane urządzenie. Natomiast piktogramy umieszczone na urządzeniach objętych regulacją mają informować o tym, czy do urządzania jest dołączona ładowarka.

Wprowadzona ma zostać w Polsce usługa Advance Mobile Location (AML). Umożliwia ona przekazanie do operatora numeru alarmowego danych lokalizacyjnych użytkownika dzwoniącego na numer alarmowy. Ustawa przewiduje, że dana lokalizacyjna w oparciu usługę AML będzie przekazywana do systemu PLI CBD (Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych) w przypadku jej prawidłowego wyzwalania z urządzenia końcowego i zaadresowania.

Ustawa wprowadza np. możliwość otrzymania przez abonentów pre-paid zwrotu pozostałych na koncie środków z doładowań, w przypadku wygaśnięcia ważności konta (obecnie one przepadają). Zobowiązuje operatorów do tego, aby dostarczali konsumentom prostych informacji o warunkach umowy, zanim ją podpiszą. Dzięki temu każdy użytkownik będzie mógł świadomie zdecydować, która oferta jest dla niego najlepsza.

Ustawa określa zasady naliczania dodatkowych opłat, dzięki którym operatorzy nie będą mogli naliczać wątpliwych opłat za dodatkowe usługi. Ma zapewnić lepszą ochronę konsumentów przed nieuczciwymi sprzedawcami usług telekomunikacyjnych, którzy odwiedzają klientów w ich domach bez wcześniejszego umówienia.

PKE będzie regulować kwestię wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych i rejestru jednostek samorządu terytorialnego. Nowe prawo będzie również określać obowiązki:

– informacyjne podmiotów funkcjonujących na rynku komunikacji elektronicznej,

– związane z bezpieczeństwem sieci i usług,

– na rzecz bezpieczeństwa państwa

oraz opłaty związane z funkcjonowaniem na rynku komunikacji elektronicznej.

Prawo reguluje zasady gospodarowania częstotliwościami oraz zasobami numeracji, w tym warunki, ich przydzielania, zmiany i odnawiania rezerwacji częstotliwości oraz uzyskiwania pozwoleń radiowych. PKE reguluje również procedury, jakie wiążą się z postępowaniami selekcyjnymi, które prowadzi prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Prezes UKE będzie uprawniony do tego, by wydawać decyzje obszarowe, które będą regulować dostęp do sieci telekomunikacyjnych. Te decyzje mają zastąpić indywidualne pozwolenia i dotyczyć określonych obszarów kraju.

Częstotliwości dla systemów szerokopasmowych będzie można rezerwować na nie mniej niż 15 i nie dłużej niż 20 lat, co zapewni stabilność dla posiadaczy praw. Rezerwacje będzie można również przedłużać o maksymalnie 5 lat, ale łączny czas nie może przekroczyć 20 lat.

Ustawa określa procedury: analizy rynków właściwych, nakładanie obowiązków regulacyjnych, regulację rynków hurtowych i detalicznych, warunki inwestowania oraz rachunkowość regulacyjną i kalkulację

Reguluje zawieranie i rozwiązywanie umów, zakres dokumentów, które składają się na umowę o świadczenie usług komunikacji elektronicznej, reklamacje usług oraz dostęp do niezależnego narzędzia, dzięki któremu będzie można porównywać oferty usług. Wprowadza także przepisy o usługach direct billing.

Przepisy mają premiować operatorów, którzy będą zastępować miedzianą infrastrukturę sieciami światłowodowymi. Przepisy te mają utrzymać zdrową konkurencję na rynku telekomunikacyjnym i chronić prawa obecnych użytkowników.

Ministerstwo Obrony Narodowej ma zarządzać przydziałami dla użytkowników rządowych, a prezes UKE – przydziałami dla użytkowników cywilno-rządowych.

PKE wprowadza nowy system opłat za wydanie pozwolenia, który zastąpi dotychczasową opłatę skarbową, jaką pobierał Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Samodzielną opłatę będzie pobierać prezes UKE, a w przypadku opłat za stacje bazowe — połowa ich kwoty trafi do gminy, na której terenie mieścić się będzie ta stacja.

Dyrektywa ustanawiająca Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej weszła w życie 20 grudnia 2018 r. i zawiera pakiet przepisów kompleksowo regulujących sektor łączności elektronicznej. Termin jej transpozycji upłynął w grudniu 2020 r.  W związku z brakiem implementacji dyrektywy przez Polskę w lipcu 2022 r. Komisja Europejska skierowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Zgodnie z orzeczeniem TSUE Polska została zobowiązana do zapłaty: ryczałtu w wysokości 4 mln euro, okresowej kary pieniężnej w wysokości 50  tys.  euro dziennie, licząc od tego dnia do dnia usunięcia naruszenia, oraz zwrotu kosztów postępowania przed TSUE.

(ISBNews)

Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 8-12 lipca.

RYNEK BANKOWY

E-płatności: Możliwości wyboru bezgotówkowej metody płatności w urzędach administracji publicznej oczekuje 62% Polaków, wynika z badania Maison & Partners przeprowadzonego dla Fundacji Polska Bezgotówkowa. Do końca czerwca 2024 r. z programu Fundacji Polska Bezgotówkowa skorzystało blisko 3 tysiące urzędów i instytucji publicznych, w których łącznie zainstalowano ponad 15 tysięcy urządzeń do przyjmowania płatności bezgotówkowych.

RYNEK KAPITAŁOWY

Inwestycje w AI: Rewolucja sztucznej inteligencji (AI) będzie obejmowała coraz więcej sektorów gospodarki, które będą korzystać z coraz bardziej dostępnej i dającej większą moc obliczeniową technologii. Dzięki temu, zasięg i skala jej użytecznych zastosowań będzie się znacznie zwiększać. Praktycznie do końca 2025 widać dość dużą widoczność odnośnie trajektorii i skali inwestycji w AI wśród światowego biznesu. O tym, czy nastąpi korekta w tym wzrostowym trendzie, także na giełdach, prawdopodobnie zadecyduje dalsze tempo rozwoju AI oraz wielkości synergii, które dzięki tej technologii będą możliwe do osiągnięcia w największych firmach, ocenia w rozmowie z ISB news zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Michał Cichosz.

Prognozy rynkowe: Na rynkach dłużnych TFI PZU największy potencjał dostrzega w polskich obligacjach skarbowych – także długoterminowych – w perspektywie najbliższych miesięcy oraz 2025 r., podało Towarzystwo.

Prognozy rynkowe: TFI PZU podtrzymuje pozytywne nastawienie do akcji, choć ocenia, że na powtórkę spektakularnej, ubiegłorocznej hossy jednak się nie zanosi. Największy potencjał Towarzystwo niezmiennie dostrzega na GPW – zwłaszcza w segmencie małych i średnich spółek.

Transakcje M&A: Liczba transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych w Polsce w II kw. br. wyniosła 82, tj. była o 14 niższa niż rok wcześniej, podano w raporcie Navigator Capital i Fordata. W ujęciu branżowym, dominowały sektory Technology/Media/Telecom (20%), Biotechnologia i ochrona zdrowia (15%) oraz FCMG (12%).

Prognozy rynkowe: Dobre wyniki spółek, wciąż niskie wyceny i większe zaangażowanie inwestorów zagranicznych spowodują dobrą koniunkturę na warszawskiej giełdzie, prognozują analitycy Santander TFI.

Prognozy rynkowe: Utrzymywanie wysokich stóp procentowych będzie sprzyjało wysokim stopom zwrotu funduszy dłużnych krótkoterminowych, oceniają analitycy Santander TFI.

Prognozy rynkowe: Obserwując obecną sytuację, można spodziewać się, że w II połowie 2024 roku będziemy świadkami utrzymania się wysokiego kursu złota, ocenia dyrektor zarządzający ds. sprzedaży w Mennicy Skarbowej Adam Stroniawski. W Polsce popyt na produkty inwestycyjne ze złota rośnie, mimo że od ponad trzech miesięcy cena kruszcu utrzymuje się na wysokim poziomie oscylującym w przedziale 2300-2400 USD za uncję.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 44,38 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Prognozy rynkowe: Polska giełda nadal jest względnie tanim rynkiem, porównując z rynkami wschodzącymi lub europejskimi i dyskonto to powinno maleć. “Trochę zamieszania” w II połowie roku mogą wywołać zapowiedziane już duże oferty pierwotne, ocenił dyrektor Departamentu Inwestycji Investors TFI Jarosław Niedzielewski.

Prognozy rynkowe: W przypadku trwałego zejścia inflacji w kierunku celu inflacyjnego, na krajowym rynku możemy doświadczyć kolejnej pozytywnej fali wzrostowej cen obligacji, uważają analitycy VIG/C-Quadrat TFI.

GPW: Akcje dziewięciu nowych spółek z USA notowanych w polskich złotych są dostępne na rynku akcji zagranicznych GlobalConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała giełda. Nowe amerykańskie spółki na GPW to: Alphabet, Amazon, Apple, JP Morgan Chase & Co, Meta Platforms, Microsoft Corporation, Netflix, Nvidia, Visa.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zaległości: Przeterminowane płatności branży fitness – w tym obiektów i klubów sportowych oraz siłowni wzrosło o ok. 25% r/r i wyniosło ok. 88 mln zł na koniec kwietnia 2024 r., wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK.

Pośrednictwo kredytowe: Wartość kredytów i pożyczek (ogółem) udzielonych przez przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego wzrosła o 19,2% r/r do 66,65 mld zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Oddawanie długów: Dla 91% Polaków oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem moralnym, a 2% jest przeciwnego zdania, wynika z cyklicznego badania “Moralność finansowa Polaków”, opublikowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF).

Sektor fintech: Biorąc pod uwagę, że projektowane obecnie regulacje na szczeblu unijnym mają charakter sprzyjających rozwojowi sektora instytucji płatniczych, czy instytucji pieniądza elektronicznego, sektor fintech powinien być beneficjentem nadchodzących zmian, ocenia Ministerstwo Finansów. Z obserwacji resortu, jak również informacji przekazywanych nam przez KNF wynika, że polski sektor fintech jest zróżnicowany pod względem wielkości, ale przede wszystkim pod względem rodzaju prowadzonej działalności. Niewątpliwie najważniejszą częścią polskiego sektora fintech są podmioty działające w dziedzinie płatności. Według danych z rejestru prowadzonego przez KNF wynika, że według stanu na dzień 27 czerwca br. Krajowych Instytucji Płatniczych jest obecnie 43, Małych Instytucji Płatniczych 181, Biur Usług Płatniczych 1001, jest również jeden podmiot z licencją instytucji pieniądza elektronicznego.

E-administracja: 62% Polaków ankietowanych w badaniu Fundacji Polska Bezgotówkowa przyznało, że chciałoby mieć możliwość wyboru bezgotówkowej metody płatności również w urzędzie. Do końca czerwca 2024 r. z Programu Fundacji Polska Bezgotówkowa skorzystało blisko 3 tysiące urzędów i instytucji publicznych, w których łącznie zainstalowano ponad 15 tysięcy urządzeń do przyjmowania płatności bezgotówkowych.

Zaległości: Suma orzeczonych a niezapłaconych grzywien, kosztów sądowych, kar porządkowych i innych zobowiązań finansowych wpisanych do Krajowego Rejestru Długów przez organy wymiaru sprawiedliwości to 967,8 mln zł, podał KRD. Od ich płacenia uchyla się blisko 174 tys. Polaków. Średnie zadłużenie sądowe przypadające na jednego dłużnika wynosi 5568 zł. Biorąc pod uwagę wiek, najliczniejszą grupę dłużników stanowią osoby w wieku 36-45 lat (to ponad 55 tys. osób).

ROZWÓJ BIZNESÓW

Best: Grupa zainwestowała 125,5 mln zł w portfele wierzytelności o łącznym nominale 603 mln zł w II kw. 2024 r., podała spółka. Rok temu wartość inwestycji sięgnęła 6,6 mln zł, a wartość nominalna nabywanych portfeli – 22,9 mln zł. Spłaty z posiadanych portfeli (należnych Grupie Best) wyniosły w II kwartale br. 123,5 mln zł (wobec 110,7 mln zł rok wcześniej).

Bank Pekao: Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, Pekao podjął decyzję o emisji 1 200 senioralnych obligacji uprzywilejowanych (ang. senior preferred bonds) serii SP2 o łącznej wartości nominalnej 600 mln zł, podał bank. W związku ze znaczącym zainteresowaniem inwestorów wyrażonym w toku budowy księgi popytu, bank podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji 500 mln zł do 600 mln zł.

Kredyt Inkaso: Odnotowało 33,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2023/2024 (kwiecień 2023 – marzec 2024) wobec 22,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PragmaGO: Podjął uchwałę w sprawie emisji 350 000 obligacji serii C5 o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł, podała spółka. Zapisy na obligacje zostaną przeprowadzone 16-29 lipca.

InPost: Z usługi InPost Pay, która łączy płatność i dostawę, korzystają 3 mln użytkowników, podał InPost. Obecnie usługa dostępna jest dla klientów m.in. Ochnik, Ryłko, DeeZee, Komputronik, XGSM, North, Gandalf, Tania Książka, Tantis, Matfel, eZebra, eMelissa, Tagomago czy Duży Ben, wymieniono.

Bank Pekao: Rada nadzorcza Pekao zdecydowała, że od 5 października br. prezesem zarządu banku będzie Cezary Stypułkowski pod warunkiem uzyskania do tego czasu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podał bank. Od 10 lipca w skład zarządu jako wiceprezes wejdzie Robert Sochacki, który wcześniej był oddelegowany z RN na stanowisko wiceprezesa kierującego pracami zarządu. Od 18 lipca do zarządu na stanowisko wiceprezesa dołączy Dagmara Wojnar.

Skarbiec TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 556,2 mln zł według stanu na dzień wyceny 30 czerwca 2024 r. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 482,8 mln zł.

Investors TFI: Liczy na łącznie 1,2-1,3 mld zł nabyć netto w całym bieżącym roku, poinformował prezes Zbigniew Wójtowicz.

Kruk: Grupa zainwestowała 565 mln zł (-14% r/r) w portfele wierzytelności o łącznym nominale 3 608 mln zł (+37% r/r) w II kw. 2024 r., podała spółka. Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę Kruk wyniosły w minionym kwartale 883 mln zł (+14% r/r).

Rubicon Partners: Fundusz działający w modelu venture building, poszukuje nowej inwestycji, na którą chciałby przeznaczyć do 10 mln zł, podał fundusz.

Skarbiec TFI: Od 1 lipca 2024 r. do zespołu inwestycyjnego Skarbiec TFI dołączył Wiktor Daniłow. Jego obszarem odpowiedzialności w Towarzystwie będzie zarządzanie funduszami dłużnymi. Wiktor Daniłow z rynkiem kapitałowym związany jest od blisko 20 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w takich instytucjach jak Pioneer Pekao Investment Management i Pekao TFI oraz Noble Funds TFI. Jest posiadaczem certyfikatu CFA.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

mLeasing: LeaseLink – fintech, którego właścicielem jest mLeasing – wprowadził płatności odroczone (BNPL – buy now, pay later) dla firm, podała spółka. Zapowiada, też wdrożenie usług najmu sprzętu oraz merchant finansce w III kw.

PKO BP: Bank zaoferował wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym kredyt Nasz Remont z Grantem OZE, który można przeznaczyć na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii np. pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych czy magazynu energii, podał bank. Grant OZE, oferowany w ramach Programu TERMO Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), wynosi 50% wartości kosztów netto realizowanego przedsięwzięcia.

KIR: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 177,85 mln transakcji o łącznej wartości 722,96 mld zł w maju br., co oznaczało spadek liczby transakcji o 4% i wzrost wartości o 2% r/r, podała Izba.

PKO BP: Bank zrobotyzował 320 procesów biznesowych, a “cyfrowi pracownicy” zrealizowali łącznie ponad 300 mln zadań, podał bank. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy roboty wykonały 100 mln czynności.

BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), jako jeden z pierwszych banków, zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę portfelowej linii gwarancyjnej w ramach Programu InvestEU. Dzięki temu, od września br. klienci BOŚ z segmentu mikro, małych i średnich firm będą mogli skorzystać z nowej gwarancji InvestMax. Ułatwi ona przedsiębiorcom dostęp do kredytów obrotowych i inwestycyjnych. “BOŚ umożliwia swoim klientom skorzystanie z większości gwarancji oferowanych przez BGK, w tym ze wszystkich gwarancji, które są kierowane do firm z sektora MŚP. Nasi klienci mogą korzystać z gwarancji de minimis, BizesmaxPlus i Ekomax, a wkrótce także z gwarancji InvestMax. Jest to atrakcyjna forma wsparcia dla przedsiębiorców, którzy często z powodu braku odpowiednich zabezpieczeń napotykają trudności w uzyskaniu finansowania nowych inwestycji i rozwoju swojego biznesu” – wskazał Bartosz Kublik, wiceprezes zarządu kierujący pracami zarządu BOŚ.

Santander BP: Bank udostępnił kalkulator emisyjności dla klientów firmowych. Bezpłatny kalkulator dla firm (niezależnie od skali działalności) pozwala oszacować i wygenerować raport emisji CO 2 . Dodatkowo, umożliwia też użytkownikowi zidentyfikowanie sposobu na zredukowanie śladu węglowego przedsiębiorstwa. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) w pierwszej kolejności duże spółki, a w kolejnych latach również MŚP będą zobowiązane do raportowania kwestii dot. zrównoważonego rozwoju, w tym swojego wpływu na klimat i poziomu emisji CO 2 . Jednocześnie presja w łańcuchu dostaw ze strony największych firm, które wymagają od swoich dostawców mierzenia emisyjność sprawia, że w praktyce również podmioty, które formalnie nie mają takiego obowiązku będą potrzebowały mierzyć swój ślad węglowy.

ING: Udostępnił w aplikacji Moje ING weryfikację telefonów. Weryfikacja telefonu z ING umożliwia sprawdzenie podczas rozmowy czy dzwoni pracownik banku. Narzędzie pokazuje dane pracownika ING lub ostrzeżenie, że telefon jest podejrzany. Dzięki temu klient może upewnić się czy rozmawia z właściwą osobą i wykluczyć oszustwo (tzw. spoofing).

Comarch: Comarch Finance Connect umożliwił swoim klientom, korzystającym z usług online świadczonych na platformie Comarch Apfino, zdalne potwierdzanie tożsamości z wykorzystaniem usługi mojeID dostarczanej i obsługiwanej przez KIR. Spółka Comarch Finance Connect to dostawca i operator platformy Apfino, zapewniającej łatwy dostęp online do szerokiej oferty usług finansowych. mojeID będzie wykorzystywane w ramach procesów uwierzytelnienia klienta na potrzeby usług i procesów udostępnianych i obsługiwanych w ramach platformy Apfino.

Santander BP: Udostępnił klientom nową kartę kredytową Visa Bonus (RRSO 22,98%) z moneyback, czyli zwrotem części wartości zakupów kartą. W tym przypadku klienci mogą otrzymać co miesiąc bonus 1% wartości za płatności za zakupy powyżej 300 zł łącznie. Bonus w wysokości maksymalnie 15 zł miesięcznie naliczany będzie od nadwyżki. Do podstawy zwrotu wliczane są zakupy kartą, bez transakcji takich jak wypłaty z bankomatów, przelewy z rachunku karty, zasilenia portfeli, czy opłacanie rachunków.

ANG Odpowiedzialne Finanse i Leadenhall: Uruchomili wspólny projekt – Polisa pod kredyt. Narzędzie przygotowane w ramach współpracy pozwoli na samodzielne znalezienie i wykupienie oferty polisy klientom, od których banki wymagają wykupienia albo dostarczenia do kredytu hipotecznego polisy na życie z cesją na bank.

PZU: Uruchomił kampanią marketingową ubezpieczenia PZU Dom, podczas której realizowane będą szerokie działania digital, a także offline w oddziałach PZU oraz u agentów. Celem kampanii jest zachęcenie Polaków do zakupu ubezpieczenia na czas wakacyjnych wyjazdów. Za zakup mediów odpowiada dom mediowy Sigma Bis. Kampania potrwa do 18 sierpnia.

BNP Paribas: Dział obsługi klienta banku został wyróżniony w konkursie Polish Contact Center Awards 2024. Ponad 200 konsultantów Departamentu Obsługi Klienta Banku BNP Paribas, miesięcznie obsługują 170 tys. telefonów, 30 tys. czatów i 15 tys. wiadomości email od klientów. Realizacja interakcji z klientami na taką skalę jest możliwa dzięki skutecznemu wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w tym opartych na rozwiązaniach AI, oraz zaangażowaniu i profesjonalizmie każdego z konsultantów.

BNP Paribas: Od początku lipca wszyscy klienci biznesowi Banku BNP Paribas będą mogli skorzystać z platformy Envirly. Ta innowacyjna usługa, wspierana algorytmami sztucznej inteligencji, umożliwia łatwe obliczanie i zarządzanie śladem węglowym oraz usprawnia procesy raportowania ESG organizacji. Mikroprzedsiębiorstwa będące klientami banku BNP Paribas mogą korzystać z tego narzędzia do raportowania w Zakresie 1 i 2 całkowicie bezpłatne. Dla sektora MŚP i korporacji współpracujących z bankiem firma Envirly posiada ofertę, która obejmuje preferencyjne ceny, uzależnione od zakresu wsparcia.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)

PSE mają pozwolenie na budowę 98-kilometrowego odcinka linii najwyższych napięć

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews) – Wojewoda zachodniopomorski wydał pozwolenie na budowę 98-kilometrowego odcinka linii najwyższych napięć Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina, przebiegającego przez województwo zachodniopomorskie, podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Tym samym uzyskano komplet decyzji i zgód niezbędnych dla budowy tej części inwestycji. Całość ma zakończyć się w 2027 r.

“Linia elektroenergetyczna o napięciu 400 kV zastąpi działającą od lat 70. linię 220 kV i połączy Dunowo w pobliżu Koszalina ze stacją elektroenergetyczną Żydowo Kierzkowo oraz ze stacją Piła Krzewina w północnej Wielkopolsce. Na terenie woj. zachodniopomorskiego będzie miała 98 km długości i będzie przebiegać przez siedem gmin (Szczecinek, Biały Bór, Polanów, Bobolice, Tychowo, Świeszyno i Biesiekierz)” – czytamy w komunikacie.

PSE otrzymały też pierwsze z dwóch pozwoleń na budowę dla odcinka w Wielkopolsce. W tym województwie linia będzie przechodzić przez sześć gmin (Kaczory, Wysoka, Krajenka, Tarnówka, Złotów i Okonek), wymieniono.

Nowa linia zwiększy bezpieczeństwo energetyczne północno-zachodniej części Polski i umożliwi wyprowadzenie w głąb kraju mocy wytwarzanej przez morskie farmy wiatrowe.

PSE w najbliższym czasie planują wyłonić w postępowaniu przetargowym wykonawców robót budowlanych. Początek prac zaplanowano na przełom tego i przyszłego roku, a zakończenie budowy na 2027 r.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

(ISBnews)

MC: AI Act został opublikowany, pracujemy nad jego wdrożeniem w Polsce

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews) – Rozporządzenie o sztucznej inteligencji (AI Act) zostało opublikowane w dzienniku urzędowym Komisji Europejskiej. Ten kluczowy dokument określa ramy regulacyjne dla rozwoju, wdrażania i użytkowania sztucznej inteligencji na terenie Unii Europejskiej, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Podkreśliło, że pracuje nad projektem ustawy, która pozwoli na stosowanie AI Act w Polsce.

“AI Act ma na celu zapewnienie bezpiecznego i etycznego wykorzystania technologii sztucznej inteligencji, z uwzględnieniem praw obywateli oraz wspieranie innowacji technologicznych. Nowe przepisy obejmują m.in. wymogi dotyczące transparentności algorytmów, oznaczania treści generowanych przez sztuczną inteligencję oraz zasad zarządzania cyklem życia systemów sztucznej inteligencji” – czytamy w komunikacie.

Systemy AI na europejskim rynku będą musiały spełniać konkretne normy i standardy, co przełoży się na wysoki poziom ochrony praw obywateli i konsumentów, a także zwiększenie zaufania społecznego do nowych technologii. Regulacje obejmują różne, ważne obszary praktycznych zastosowań AI, takich jak opieka zdrowotna, transport, edukacja czy rynek pracy. Szczególnej kontroli zostanie poddane wykorzystanie AI przez sektor publiczny, w tym przez policję, proces wyborczy czy sądy, podkreślono.

“Akt o sztucznej inteligencji pozwoli zagwarantować, że sztuczna inteligencja będzie działała dla dobra wszystkich obywateli i obywatelek Polski. W Ministerstwie Cyfryzacji traktujemy ten temat priorytetowo, intensywnie pracujemy nad projektem ustawy, który pozwoli stosować Akt. Liczymy, że bliska i konkretna współpraca z instytucjami unijnymi w ramach między innymi Rady ds. AI pozwoli nam szybko i sprawnie wdrożyć tę regulację na gruncie krajowym w sposób zrozumiały – i korzystny – dla wszystkich. Chcemy także, aby polski system nadzoru nad AI był jasny i przyjazny dla polskich innowatorów, z którymi konsultujemy się m.in. w ramach prac Grupy Roboczej ds. AI” – skomentował wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, cytowany w komunikacie.

(ISBnews)

R.Power uruchomił farmę fotowoltaiczną Dramino o mocy 10 MWp

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews) – R.Power oddał do użytku farmę fotowoltaiczną o mocy 10 MWp zlokalizowaną w miejscowości Dramino w województwie zachodniopomorskim, podała spółka.Farma powierzchni ponad 13 ha składa się z ponad 18 tys. modułów PV o mocy 550 Wp. Łączna ilośc wyprodukowanej energii będzie sięgała 11.2 GWh rocznie. 

R.Power podaje, że jest największą firmą w sektorze fotowoltaiki w Polsce. Poza Polską, R.Power rozwija projekty fotowoltaiczne na terytorium Portugalii, Włoch i Hiszpanii. R.Power działa w całym łańcuchu wartości rynku PV – rozwija projekty elektrowni, buduje je, jak i świadczy usługi zarządzania, serwisowania i obsługi elektrowni fotowoltaicznych.

(ISBnews)

Cloud Technologies nabyło 100% udziałów w norweskiej Nordic Data Resources

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews) – Cloud Technologies nabyło za ok. 1,6 mln euro 100% udziałów w norweskiej firmie Nordic Data Resources (NDR), współpracującej z globalnymi odbiorcami danych, podała spółka. Akwizycja jest elementem realizacji strategii rozwoju Cloud Technologies na lata 2023-2025, która ma na celu dalsze zwiększanie przychodów ze sprzedaży danych.

“Wzrost sprzedaży danych na rynkach globalnych to jeden z kluczowych elementów naszej strategii, którą konsekwentnie realizujemy. Rozwijamy się przede wszystkim w sposób organiczny, ale dzięki akwizycjom możemy jeszcze szybciej rozbudowywać sieć dystrybucji danych. Spółka NDR posiada atrakcyjne z naszego punktu widzenia globalne kontrakty, a jej akwizycja stanowi naturalny krok na drodze do umocnienia rynkowej pozycji Cloud Technologies. Wierzymy, że wykorzystując nasze dane i globalną sieć dystrybucji, jaką posiada NDR, uzyskamy efekt biznesowej synergii, która przyczyni się do dalszego wzrostu przychodów ze sprzedaży danych” – powiedział prezes Cloud Technologies Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie.

Nordic Data Resources to firma technologiczna z branży marketingu internetowego, która powstała w 2015 r. i dotychczas działała głównie na rynkach nordyckich (Dania, Finlandia, Norwegia i Szwecja), ale posiada dostęp do globalnej sieci dystrybucji danych. Kwota nabycia nordyckiej spółki wyniosła 19,1 mln NOK (ok. 1,6 mln euro) i została zapłacona gotówką w dniu transakcji.

“Jako NDR, działamy na dynamicznie rozwijającym się rynku reklamy internetowej od blisko dekady. W tym czasie nawiązaliśmy partnerstwa z globalnymi dystrybutorami danych, co pozwala na szybkie skalowanie naszego biznesu. Bardzo się cieszę z transakcji zawartej z jednym z największych dostawców danych na świecie, jakim jest Cloud Technologies, gdyż dostęp do wysokiej jakości danych o globalnym zasięgu pozwoli nam istotnie przyspieszyć tempo naszego rozwoju. Dzięki wzbogaceniu naszych danych znacząco poszerzymy skalę działalności na rynku globalnym” – dodał współzałożyciel NDR Göran Eklöf, który będzie pełnił funkcję CEO spółki.

Celem strategicznym Cloud Technologies w perspektywie 2023-2025 jest dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży danych w obecnych i nowych obszarach o dużym potencjale wzrostu. W ramach realizacji strategii spółka zamierza przeznaczyć do 100 mln zł w latach 2023-2025, w tym do 60 mln zł na potencjalne akwizycje i inwestycje, około 10 mln zł na prace badawczo-rozwojowe, a także około 30 mln zł na skup 250 000 akcji w ramach programu motywacyjnego dla pracowników, z czego 125 000 akcji zostało już nabytych w ramach skupu akcji własnych, który został zrealizowany w grudniu 2023 roku, przypomniano.

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii. Zajmuje się big data, marketingiem i monetyzacją danych. Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych oraz platformę Big Data (DMP) – OnAudience.com. Spółka była notowana na rynku NewConnect od 2012 r., a w grudniu 2022 r. przeszła na rynek główny GPW.

(ISBnews)

KE zatwierdziła 194 mln euro dotacji na budowę terminala w porcie w Gdańsku

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews) – Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa, 194 mln euro (900,45 mln zł) dotacji dla spółki Istrana na budowę terminalu wiatrowego na morzu w porcie morskim w Gdańsku, podała Komisja. Całkowity koszt inwestycji wynosi 253 mln euro (1178 mln zł).

Nowy terminal będzie służył jako terminal instalacyjny do budowy morskich farm wiatrowych.

Beneficjentem środka jest Istrana Sp. z o.o., która wybuduje terminal. Pomoc będzie miała formę dotacji bezpośredniej i zostanie sfinansowana za pośrednictwem Recovery and Resilience Facility.

“Planowana inwestycja wpisuje się w strategię Polski dotyczącą rozwoju morskich farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 11 GW do 2040 r. (5,9 GW powinno powstać do 2030 r.). Nowy terminal zajmie się instalacją głównych komponentów morskich farm wiatrowych o mocy maksymalnej 5 GW” – czytamy w komunikacie.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 253 mln euro (1178 mln zł), z czego wsparcie państwa wyniesie 194 mln euro (900,45 mln zł). Pozostała część zostanie sfinansowana ze środków własnych beneficjenta. Planowany termin oddania terminala do użytku to 2026 rok.

Terminal będzie obsługiwany na podstawie umowy dzierżawy między Istraną a zarządem portu ZMPG do 2055 roku.

Komisja oceniła środek zgodnie z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa, w szczególności z artykułem 107(3)c Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który pozwala państwom członkowskim wspierać rozwój niektórych rodzajów działalności gospodarczej pod pewnymi warunkami. Komisja uznała, że środek jest konieczny i właściwy do osiągnięcia zamierzonego celu, a mianowicie rozwoju projektów wiatrowych na morzu, które przynoszą korzyści gospodarcze, środowiskowe, społeczne i w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Oczekuje się również, że nowy terminal wniesie znaczący wkład w region pod względem tworzenia miejsc pracy w segmentach bezpośrednio lub pośrednio związanych z przemysłem farm wiatrowych, podano także.

Ponadto Komisja uznała, że środek jest proporcjonalny, ponieważ jest ograniczony do niezbędnego minimum i będzie miał ograniczony wpływ na konkurencję i handel między państwami członkowskimi. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła polski środek na podstawie przepisów UE dotyczących pomocy państwa.

(ISBnews)

Francja prosi Komisję Europejską o czas

Francja musi znaleźć 15 mld euro dochodów lub taką sumę oszczędzić rocznie, by spełnić europejskie kryteria redukcji deficytu do bezpiecznych 3%. Francuski rząd zaczyna odczuwać ciężar procedury nadmiernego deficytu wdrożonej przez Unię Europejską i prosi o przedłużenie czasu redukcji deficytu z unijnych 4 do 7 lat.

Suma 15 mld euro, według Bloomberg Economics, znalazła się w przesłanej w czerwcu przez Paryż  odpowiedzi na pismo Komisji Europejskiej wdrażające wobec Francji unijną procedurę nadmiernego deficytu. Odpowiada ona 0,55% rocznego PKB Francji w ostatnich 7 latach.

Jak stwierdzają analitycy AFP, uzyskanie zgody na jakiekolwiek cięcie wydatków będzie nad Sekwana podwójnie trudne ponieważ zarówno lewicowy sojusz, który wygrał II turę wyborów, jak i skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe, które wygrało I turę, są cięciom przeciwne. Tymczasem odchodzący w wyniku wyborów rząd musiał się zobowiązać do ograniczenia wydatków w związku z rozpoczęciem procedury nadmiernego deficytu. Ale zwycięzcy obu tur chcą hojnie wydawać budżetowe pieniądze – nawet najostrożniejszy program reform zawarty w manifeście wyborczym partii Renassaince prezydenta Emmanuela Macrona zwiększyłby deficyt o 21 mld euro rocznie, zaś wydatki zwycięzców obu tur – o co najmniej dwukrotnie więcej.

Prezes Banku Francji François Villeroy de Galhau ostrzegł jednak, że krajowi nie wolno zwiększać wydatków budżetowych i „promować deficytu”.

„Nie możemy sięgać po głębsze deficyty. Kosztują coraz więcej w finansowaniu i obciążają naszą suwerenność” – powiedział  w wypowiedzi dla radia Franceinfo.

Tymczasem owe 15 mld euro to dopiero początek negocjacji z Brukselą, w trakcie których Francja liczy, że zyska na czasie, by móc zejść z deficytem poniżej „magicznego” pułapu 3%. Według oficjalnych oświadczeń rząd spodziewa się obniżenia deficytu sektora publicznego z 5,1% w 2024 roku do 4,1% w 2025 roku i do 2027 roku osiągnąć unijne 3%.

Okazało się jednak, że potrzeba na to 7 lat a nie 4 jak przewidywała UE, a sytuację dodatkowo komplikuje problem inwestycji, które trzeba będzie w tym okresie podejmować i znów powiększą one deficyt. Ale bez tych zmian korekta we francuskim budżecie musiałaby być nadzwyczajną – brukselski zespół doradców Bruegel stwierdził, że w standardowym okresie czteroletnim wyniosłaby ona 0,94% PKB, podczas gdy w czasie 7 lat – 0,54% PKB.

Co ciekawe, jeszcze w czwartek 11 lipca, kiedy do inwestorów i na rynki zaczęła wyciekać nowina, że Francja poprosi o przedłużenie terminu naprawy finansów publicznych z 4 do 7 lat minister finansów Bruno Le Maire powiedział mediom, że osiągnięcie do 2027 roku unijnego pułapu deficytu wynoszącego 3% ma kluczowe znaczenie dla „utrzymania zaufania rynków” i „zachowania wiarygodności (Francji – red.)w strefie euro”.

„Moim priorytetem jest zagwarantowanie, że w 2024 r. osiągniemy deficyt (wskaźnik) na poziomie 5,1%” – dodał, zauważywszy, że zostanie to osiągnięte dzięki całkowitym oszczędnościom w wysokości około 25 mld euro w 2024 roku, zaś dalsza redukcja deficytu „będzie należała do rządu 2025 roku”.

Nicola Mai, analityk ds. kredytów państwowych w PIMCO Europe, powiedział w Bloomberg Television, że według niego jakakolwiek administracja, która zostanie utworzona w Paryżu, ostatecznie okaże się skuteczna w kwestii redukcji deficytu.

„Będziemy mieli słaby rząd – rząd mniejszościowy. Ktokolwiek będzie w rządzie prawdopodobnie w dużej mierze spełni żądania Komisji, jeśli chodzi o deficyty” – dodał.

Francja, jak i Polska także objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu, musi do 20 września przesłać do Brukseli średnioterminowe plany budżetowe. Będą one analizowane przez ekspertów Komisji oraz ministrów finansów UE i wysłane „zalecenia do planu”, które będą stanowiły podstawy rocznych budżetów na następne lata. Te z kolei muszą znaleźć się w Brukseli do końca października. Wrześniowa data nie jest jednak sztywna, rzecznik Komisji Europejskiej powiedział Bloomberg TV, że Komisja i państwo członkowskie mogą uzgodnić przedłużenie tego terminu.

Analitycy zwracają jednak uwagę, że sprawa nadmiernego deficytu ujawniła się w najgorszym możliwym momencie, bowiem okazało się także, iż zadłużenie Francji przekroczyło już 110% PKB i nadal rośnie. Efekty widać we francuskich obligacjach, które pokazują w porównaniu ze swoimi niemieckimi odpowiednikami spread na poziomie 65 punktów bazowych, podczas gdy średnia z ostatnich 5 lat wynosiła 40 punktów bazowych.

Christian Keller, dyrektor działu badań ekonomicznych Barclays Bank, stwierdził w Bloomberg TV, że Francja i tak będzie musiała zrobić coś odwrotnego niż postulują jej partie polityczne i to jeszcze przed zaplanowanymi na jesień raportami ratingowymi największych agencji. Zaznaczył, że jego zdaniem presja na francuskie spready będzie nadal rosła, być może nie szybko, ale konsekwentnie.

Tego obawia się prezes Banku Francji François Villeroy de Galhau, który stwierdził wprost, że „impas parlamentarny powinien zostać rozwiązany do września”, czyli do momentu kiedy parlament będzie musiał głosować nad budżetem drugiej co do wielkości gospodarki strefy euro.

„Budżet zostaje uchwalony pod koniec września. Mam nadzieję, że do tego czasu uda nam się usunąć element niepewności i że uzyskamy większą klarowność polityczną, ale najwyraźniej to nie moja domena” – powiedział Villeroy w radiu France Info. Podkreślił też, że dla Francji kluczowe znaczenie ma redukcja deficytu i dodał, że „pozytywną nowiną” jest spadek inflacji, która jego zdaniem w niedługim czasie powinna osiągnąć docelowe 2%.

Prezes Banku Francji poinformował, że w II kw. 2023 roku wzrost gospodarczy powinien osiągnąć 01,%, ale „perspektywy są nadal niepewne”.

„Myślę, że gdybyśmy mieli podsumować ogólny obraz dzisiejszej francuskiej gospodarki, to dobrze opiera się ona kryzysom, ale pozostaje niestabilna” – dodał.

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews/ISBtech) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 8-12 lipca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-administracja: Termin wdrożenia obowiązku stosowania e-Doręczeń zostanie przesunięty na 1 stycznia 2025 r. z obecnie obowiązującego 1 października 2024 r., podało Ministerstwo Cyfryzacji.

AI: Rewolucja sztucznej inteligencji (AI) będzie obejmowała coraz więcej sektorów gospodarki, które będą korzystać z coraz bardziej dostępnej i dającej większą moc obliczeniową technologii. Dzięki temu, zasięg i skala jej użytecznych zastosowań będzie się znacznie zwiększać. Praktycznie do końca 2025 widać dość dużą widoczność odnośnie trajektorii i skali inwestycji w AI wśród światowego biznesu. O tym, czy nastąpi korekta w tym wzrostowym trendzie, także na giełdach, prawdopodobnie zadecyduje dalsze tempo rozwoju AI oraz wielkości synergii, które dzięki tej technologii będą możliwe do osiągnięcia w największych firmach, ocenia w rozmowie z ISBnews zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Michał Cichosz.

AI: Trzy na pięć organizacji uważa, że możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań to największa korzyść, jaka płynie z zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji w obszarze software engineering, wynika z raportu Capgemini. Na dużą skalę używane są jednak nieautoryzowane narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji. Do korzystania z takich rozwiązań przyznało się 63% ankietowanych.

Transformacja cyfrowa: Zaawansowane technologie cyfrowe wykorzystuje 60% polskich firm wobec średniej unijnej wynoszącej 70%, wynika z raportu VeloBanku. W 2023 r. łączna wielkość gospodarki cyfrowej w Polsce wyniosła blisko 360 mld zł i gdyby była oddzielnym sektorem odpowiadałaby 10,5% wartości polskiego PKB. Sektor cyfrowy przyczynił się do utrzymania łącznie blisko 1,5 mln miejsc pracy, wynika też z raportu.

Komputer kwantowy: Ministerstwo Cyfryzacji w ramach wspólnego projektu z EuroHPC JU będzie współfinansować zakup komputera kwantowego EuroQCS-Poland, podał resort. Nowy komputer zostanie zainstalowany w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) i zacznie działać w połowie 2025 roku.

Fake news: Rada Polskich Przedsiębiorców – ciało doradcze przy Pracodawcach RP – wspólnie z Konfederacją Lewiatan, Polską Radą Biznesu oraz Związkiem Banków Polskich zaapelowały do ministra sprawiedliwości o zdecydowaną walkę z publikowanymi fałszywymi informacjami (fake news) oraz mową nienawiści (hate speech) w świecie wirtualnym, podały organizacje.

Fundusz AI: Powołanie funduszu sztucznej inteligencji, z którego byłoby dofinansowywane opracowanie strategii wdrożenia AI w małych i średnich firmach planowane jest na II poł. 2025 r. lub 2026 rok, poinformował wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Cyberbezpieczeństwo: Ponad połowa polskich firm zaatakowanych przez ransomware w 2023 r. skorzystała z własnych metod odzyskiwania danych i nie musiała płacić okupu; przedsiębiorstwa najczęściej sięgały w tym celu po kopie zapasowe. Spośród podmiotów, które zapłaciły okup, większość uiściła opłaty poniżej 100 tys. zł, ale 7% przekazało cyberprzestępcom ponad 5 mln zł, wynika z raportu firmy Sophos.

Informacje gospodarcze: Rząd przyjął projekt noweli o udostępnianiu informacji gospodarczych, który ma na celu m.in. uproszczenie przepisów w tym zakresie oraz uzupełnienie katalogu informacji przekazywanych do biura informacji gospodarczej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

E-commerce: Firmy uwzględnione w BaseLinker Index – wskaźniku kondycji polskiego rynku e-commerce – zwiększyły sprzedaż o 12,6% r/r w czerwcu, powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 10,9%, a średnią wartość koszyka o 1,5% r/r do 196,1 zł, podał twórca wskaźnika – firma BaseLinker.

E-banking: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 177,85 mln transakcji o łącznej wartości 722,96 mld zł w maju br., co oznaczało spadek liczby transakcji o 4% i wzrost wartości o 2% r/r, podała Izba.

AI: W ciągu dwóch lat 85% osób pracujących w branży oprogramowania będzie korzystać z AI; trzy na pięć organizacji uważa, że możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań to największa korzyść, jaka płynie z zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji w obszarze software engineering, wynika z raportu Capgemini. Na dużą skalę używane są jednak nieautoryzowane narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji. Do korzystania z takich rozwiązań przyznało się 63% ankietowanych.

E-commerce: Na koniec czerwca 20024 r. liczba sklepów internetowych w Polsce wynosiła 68,9 tys., wynika z danych Dun & Bradstreet Poland zebranych dla “Rzeczpospolitej”. Oznacza to, że po dwóch kwartałach przybyło ich 3,3 tys. “Na koniec 2024 roku liczba zarejestrowanych sklepów internetowych w Polsce przekroczy próg 70 tys., co pozwala na stwierdzenie, że polski rynek jest jednym z największych w Europie i najszybciej rozwijającym się sektorem w Polsce” – powiedział rzecznik Dun & Bradstreet Poland Tomasz Starzyk.

Praca w IT: Liczba ofert pracy w branży IT spadła o 23,31% r/r w I poł. 2024 r., wynika z danych No Fluff Jobs. Pogorszenie koniunktury w branży jest widoczne mniej więcej od roku, kiedy liczba aplikacji wysyłanych w odpowiedzi na jedno ogłoszenie zaczęła znacząco wzrastać.

Prawo autorskie: Lewica złoży w Senacie poprawki do nowelizacji ustawy o prawie autorskim, nakładające na big-techy wykorzystujące treści wydawców i dziennikarzy obowiązek dzielenia z tymi podmiotami zyskami z reklam, potwierdził wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Podkreślił, że stanowisko Lewicy w tej sprawie jest niezmienne.

Sektor fintech: Biorąc pod uwagę, że projektowane obecnie regulacje na szczeblu unijnym mają charakter sprzyjających rozwojowi sektora instytucji płatniczych, czy instytucji pieniądza elektronicznego, sektor fintech powinien być beneficjentem nadchodzących zmian, ocenia Ministerstwo Finansów. Z obserwacji resortu, jak również informacji przekazywanych nam przez KNF wynika, że polski sektor fintech jest zróżnicowany pod względem wielkości, ale przede wszystkim pod względem rodzaju prowadzonej działalności. Niewątpliwie najważniejszą częścią polskiego sektora fintech są podmioty działające w dziedzinie płatności. Według danych z rejestru prowadzonego przez KNF wynika, że według stanu na dzień 27 czerwca br. Krajowych Instytucji Płatniczych jest obecnie 43, Małych Instytucji Płatniczych 181, Biur Usług Płatniczych 1001, jest również jeden podmiot z licencją instytucji pieniądza elektronicznego.

E-administracja: 62% Polaków ankietowanych w badaniu Fundacji Polska Bezgotówkowa przyznało, że chciałoby mieć możliwość wyboru bezgotówkowej metody płatności również w urzędzie. Do końca czerwca 2024 r. z Programu Fundacji Polska Bezgotówkowa skorzystało blisko 3 tysiące urzędów i instytucji publicznych, w których łącznie zainstalowano ponad 15 tysięcy urządzeń do przyjmowania płatności bezgotówkowych.

AI: 87% dostawców usług zarządzanych musi poszerzyć wiedzę o sztucznej inteligencji, aby sprostać potrzebom klientów, wynika z raportu Barracuda Networks. Dostawcy usług IT oczekują, że 44% przychodów w 2024 roku będzie pochodzić z usług zarządzanych o charakterze cyklicznym (wobec 34% w 2023 r.); większość z nich planuje wprowadzić średnio około 6 nowych usług, a priorytetem są produkty z zakresu bezpieczeństwa; 77% dostawców usług zarządzanych (MSP) odczuwa presję, aby oferować swoim klientom rozwiązania i narzędzia oparte na AI; 92% twierdzi, że chmurowe platformy sprzedażowe (marketplace) będą miały kluczowe znaczenie dla ich organizacji.

IT: Dostawcy usług zarządzanych (z ang. managed service providers, MSP) nadal przechodzą z modelu obsługi klienta opartego na projektach do modelu usług cyklicznych, wynika z badania Barracuda Networks. W tym roku MSP spodziewają się, że prawie połowa (44%) ich przychodów będzie pochodzić z usług cyklicznych. W ubiegłym roku było to 34%. Według 92% respondentów, przedsiębiorstwa ograniczają wewnętrzne zasoby IT i w coraz większym stopniu polegają na dostawcach usług MSP, co prawdopodobnie będzie kluczowym czynnikiem napędzającym wzrost usług cyklicznych. “Dostawcy usług zarządzanych są strategicznymi partnerami organizacji różnej wielkości działających we wszystkich branżach. Pomagają klientom nie tylko w zarządzaniu coraz bardziej złożoną technologią, ale też w zapewnianiu jej bezpieczeństwa. W 2024 roku ta rola ta będzie jeszcze ważniejsza. Nasze badania sugerują, że w związku z rosnącą presją ekonomiczną firmy zmniejszają swoje wewnętrzne zasoby IT. Sukces dostawców usług MSP będzie zależał od ich gotowości do dostosowania się do potrzeb i wymagań klientów oraz do adopcji nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja” – skomentował CEE channel manager Mateusz Ossowski.

Cyberbezpieczeństwo: Firmy widzą związek pomiędzy rosnącą liczbą udanych ataków a brakiem specjalistów, wynika z raportu Fortinet 2024 Cybersecurity Skills Gap. Zniwelowanie tej luki i zachowanie cyberbezpieczeństwa staje się priorytetem biznesowym. Na globalnym rynku pracy brakuje obecnie około 4 mln specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. 87% kadry kierowniczej stwierdziło, że w ubiegłym roku ich firma doświadczyła włamania, którego powodzenie można częściowo przypisać brakowi cyfrowych umiejętności personelu. Dyrektorzy i kierownicy w przedsiębiorstwach są coraz częściej pociągani do odpowiedzialności za cyfrowe incydenty, a 51% respondentów stwierdziło, że w konsekwencji cyberataku osoby te zostały ukarane grzywną, karą więzienia, utratą stanowiska lub zatrudnienia.”Wyniki opublikowane w naszym najnowszym raporcie 2024 Cybersecurity Skills Gap podkreślają krytyczną potrzebę wspólnego, wieloaspektowego podejścia do wypełnienia luki kompetencyjnej. Aby skutecznie ograniczać ryzyko oraz być w stanie zwalczać współczesne złożone zagrożenia, przedsiębiorstwa muszą stosować strategiczne połączenie wykorzystania odpowiednich rozwiązań ochronnych, podnoszenia kwalifikacji obecnych specjalistów ds. bezpieczeństwa poprzez szkolenia i certyfikacje oraz wspierania pracowników, od których oczekuje się sprawnego poruszania się w cyberprzestrzeni. W ramach zaangażowania Fortinet w wypełnianie luki w umiejętnościach zobowiązaliśmy się do przeszkolenia miliona osób w zakresie cyberbezpieczeństwa do 2026 roku. Zbliżając się do półmetka tego wyznaczonego na pięć lat celu, obecnie jesteśmy bliscy przeszkolenia już pół miliona osób” – powiedział chief marketing officer, Fortinet John Maddison.

Akt w sprawie danych: Ponad połowa polskich firm nie jest przygotowana do wdrożenia rozwiązań wymaganych przez unijny akt w sprawie danych, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Hewlett Packard Enterprise (HPE) przez YouGov. Przepisy zaczną obowiązywać w krajach Unii Europejskiej 12 września 2025 roku. Tymczasem 30% respondentów w Polsce nie słyszało o tym akcie, a 22% przyznaje, że ich organizacje jeszcze nie zaczęły się do niego przygotowywać. Wstępne rozmowy na temat przygotowań odbyły się w 24% polskich przedsiębiorstw; 17% ankietowanych deklaruje, że rozpoczęło przygotowania, zaś 7% ma konkretne plany wdrożeń odpowiednich rozwiązań. Celem unijnego aktu ws. danych jest wspieranie rozwoju gospodarki opartej na danych. Ma do tego doprowadzić zobowiązanie producentów urządzeń połączonych z siecią i dostawców powiązanych usług do udostępniania użytkownikom danych, jakie generowane są w wyniku korzystania z tych produktów i usług. Użytkownicy – osoby fizyczne i organizacje – mogą następnie przekazywać te dane stronom trzecim, co ma przynosić dodatkowe korzyści. Komisja Europejska szacuje, że nowe przepisy wygenerują do 2028 r. 270 mld euro dodatkowego PKB dla państw członkowskich, rozwiązując prawne, ekonomiczne i techniczne problemy, które obecnie ograniczają możliwości wykorzystania danych. Mimo niskiego stopnia przygotowania polskich firm do aktu ws. danych, 60% respondentów postrzega tę regulację jako szansę dla swojej organizacji. 55% ankietowanych uważa, że nowa regulacja pomoże w optymalizacji i automatyzacji procesów.

Cyberbezpieczeństwo: Do 2025 roku raczej nie nastąpi znaczny wzrost ataków wykorzystujących GenAI, szacuje brytyjski Urząd ds. Krajowego Cyberbezpieczeństwa (NCSC). Przestępcy dziś jednak zaczynają używać modeli generatywnej sztucznej inteligencji do: profilowania ofiar – AI znacząco przyspiesza ten proces i czyni go dokładniejszym; ataków z użyciem deepfake – znane są pierwsze przypadki, w których oszuści podszyli się pod kierownictwo firmy i zlecili wypłatę środków z konta bankowego; tworzenia działającego kodu złośliwego oprogramowania. Eksperci WithSecure wskazują, że AI może być także dużym wsparciem dla specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Pozwala m.in. skrócić średni czas wykrycia incydentów o ponad 100 dni.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Allegro: Wprowadziło w Czechach sieć automatów paczkowych One Box by Allegro, podała spółka. Nowa sieć automatów paczkowych ma na celu dalsze usprawnienie usług związanych z zakupami na allegro.cz. Ponad 140 nowych maszyn uzupełni istniejącą sieć automatów paczkowych i punktów odbioru, do których WE|DO wysyłało dotychczas swoje paczki, zwiększając liczbę lokalizacji, w których klienci mogą odbierać swoje zamówienia z Allegro w Czechach do ponad 3840.

InPost: Z usługi InPost Pay, która łączy płatność i dostawę, korzystają 3 mln użytkowników, podał InPost. Obecnie usługa dostępna jest dla klientów m.in. Ochnik, Ryłko, DeeZee, Komputronik, XGSM, North, Gandalf, Tania Książka, Tantis, Matfel, eZebra, eMelissa, Tagomago czy Duży Ben, wymieniono.

Netflix: Ma 34% udziału w polskim rynku streamingu online (SVOD), bez zmian kw/kw; natomiast kolejną pozycję z 15-proc. udziałem zajmuje Max (wcześniej HBOmax), również bez zmian kw/kw, wynika z danych firmy JustWatch za II kw. 2024 r.

Play: Agreguje streaming, rozmawia o poszerzaniu swojej oferty z kolejnymi dostawcami treści i rozrywki, poinformował ISBtech dyrektor Departamentu Usług dla Domu w Play Artur Dominiak.

Nextbike: Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził układ, kończący postępowanie restrukturyzacyjne Nextbike Polska, podała spółka.

Play: Uruchomił 286 nowych stacji bazowych telefonii mobilnej w I poł. 2024 r., osiągając łącznie 11 907 stacji, podał operator.

Grupa Empik: Odnotowała 265 mln zł zysku EBITDA w 2023 r., a całkowita wartość brutto sprzedanych towarów (ang. gross marchandise value, GMV) przekroczyła 3 mld zł, podała spółka. W 2024 roku Grupa zakłada utrzymanie tempa wzrostu GMV na poziomie ok. 20%, zbliżonym do lat poprzednich, podano także.

Clicktrans: Platforma do transportu dużych przesyłek, działa od 14 lat. Rozwija się w Polsce, ale również w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoszech. Niedawno wystartowała francuska wersja serwisu. Obecnie Clicktrans liczy ponad 1,5 mln użytkowników, w tym ponad 42 tysiące zweryfikowanych przewoźników z całej Europy. Za jego pośrednictwem przewożone są różnorodne ładunki, takie jak meble, palety, samochody, a nawet zwierzęta. Można także zlecić przeprowadzkę całych mieszkań i domów.

PWCyber: Nowym partnerem Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber), prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji, została firma Xopero Software. PWCyber to inicjatywa o charakterze wymiany partnerskiej z sektorem prywatnym. W Programie uczestniczy obecnie blisko 50 firm technologicznych i organizacji. Celem porozumienia jest wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa naszego kraju. Firmy technologiczne, zarówno krajowe, jak i korporacje o skali międzynarodowej, współpracując ze sobą, dzielą się doświadczeniami na drodze do zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowych procesów i podniesienia świadomości użytkowników w zakresie zagrożeń cyfrowych.

IFS: Jacek Lichoń dołącza do regionalnego zespołu IFS Polska & EE obejmując stanowisko dyrektora sprzedaży installed base.

Webcon: Polska firma zwiększa swoją obecność w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria) i stawia na rozwój sieci partnerskiej. Channel director Rupert Schultes, odpowiedzialny za rozwijanie sieci kanału partnerskiego w regionie EMEA, od teraz będzie skupiał się głównie na rynku DACH, aby realizować strategię “partner-first”.

Just Join IT: Portal pracy rocketjobs.pl rozszerza swoją ofertę o nowe kategorie zawodów. Od lipca na jobboardzie można już szukać pracy w branżach HoReCa i Zdrowie oraz w nowych zawodach w kategorii logistyka. Kierowcy, kurierzy, pracownicy gastronomii i hoteli to tylko wybrane grupy, dla których pojawiły się setki ofert pracy stałej oraz tymczasowej. – Naszym celem jest, aby rocketjobs.pl stał się w pełni horyzontalnym portalem, na którym każdy może znaleźć pracownika, jak i pracodawcę – mówi CEO spółki Piotr Nowosielski.

IT Solution Factor: Ma umowę partnerską z amerykańską spółką Cohesity. Firma z San Jose specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania do zarządzania, ochrony, archiwizacji backupu i odzyskiwania danych. Gartner w swoim zestawieniu 2023 Magic Quadrant umieścił Cohesity (kolejny raz) na pozycji światowego lidera w kategorii Enterprise Backup and Recovery. W wyniku podpisania umowy i uzyskania statusy Preferred Partner, IT Solution Factor stał się pierwszym i jak na razie jedynym partnerem Cohesity w Polsce.

Kraken: Jedna z największych światowych platform handlu kryptowalutami ogłosiła partnerstwo z Atlético Madryt, uznanym hiszpańskim klubem piłkarskim. Współpraca rusza w przeddzień sezonu piłkarskiego 2024. Kraken zostanie Oficjalnym Partnerem Krypto i Web3 klubu.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Transakcje M&A: Liczba transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych w Polsce w II kw. br. wyniosła 82, tj. była o 14 niższa niż rok wcześniej, podano w raporcie Navigator Capital i Fordata. W ujęciu branżowym, dominowały sektory Technology/Media/Telecom (20%), Biotechnologia i ochrona zdrowia (15%) oraz FCMG (12%).

Less: W związku z planowaną transakcją nabycia przez Less 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Luna Corporate z branży vapour, przedłużony został ustalony wcześniej termin wyłączności współdziałania, do 30 września 2024 r., podał Less. Mając na uwadze dotychczas podjęte działania oraz współpracę stron, na obecnym etapie zarząd Less nie widzi zagrożeń dla przeprowadzenia planowanej transakcji. Emitent i Luna planują w lipcu 2024 roku podpisać umowę inwestycyjną.

TTMS: Transition Technologies MS (TTMS) złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wznowienie postępowania prospektowego w związku z rozważaną ofertą publiczną akcji i debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

CBRTP: Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu (CBRTP) zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w bieżącym roku, poinformował ISBtech prezes Grzegorz Putynkowski.

cyber_Folks: Zaprosił do sprzedaży do 42,5 tys akcji po 160 zł za sztukę, tj. za ogólną kwotę do 6,8 mln zł, podała spółka. Oferty sprzedaży można składa od 10 do 24 lipca.

Ailleron: W Wielkiej Brytanii utworzono i zarejestrowano spółkę pośrednio zależną – Software Mind Outsourcing Services LTD z siedzibą w Londynie. Nowo powstała spółka jest podmiotem bezpośrednio zależnym od Software Mind sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która jest częścią grupy kapitałowej Ailleron. Spółka zależna zawiązana została w formie odpowiednika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LTD – Private Company Limited by Shares), w której Software Mind posiada 100% udziałów.

Synerise: Amerykański VTEX.com zainwestował 8,5 mln USD w ramach rundy B+.

Shein: Uruchamia fundusz Circularity Fund o wartości 200 mln euro w UE i Wielkiej Brytanii i zobowiązuje się do zainwestowania 50 mln euro w szersze działania ESG. Marka SHEIN zapowiada duże inwestycje w inicjatywy mające na celu wzmocnienie pozycji europejskich i brytyjskich marek, projektantów i artystów, aby mogli rozwijać swoją działalność nie tylko w świecie online. Fundusz Circularity Fund będzie również wspierał start-upy i firmy w całej UE oraz Wielkiej Brytanii angażujące się w poszukiwanie rozwiązań z zakresu obiegu zamkniętego.

AVM: Założyciele i partnerzy zarządzający producenta urządzeń komunikacyjnych FRITZ!Box przygotowali dla swojej firmy plan sukcesji dla następnego pokolenia, w efekcie którego Imker Capital Partners zostaje długoterminowym inwestorem. Imker to rodzinna firma finansowa z siedzibą w Europie. Założyciele AVM zachowają mniejszościowe udziały w spółce, jako akcjonariusze i członkowie rady doradczej.

AMD: Ogłosiło podpisanie ostatecznej umowy przejęcia Silo AI, czyli największego prywatnego laboratorium sztucznej inteligencji w Europie o wartości ok. 665 mln USD. Jest to kolejny znaczący krok AMD na drodze do oferowania kompletnych rozwiązań AI w oparciu o otwarte standardy. Jest to zarazem ruch, który umożliwi szybszą implementację rozwiązań AI dla szerokiego grona klientów.

IFS: Przejmuje EmpowerMX, co wzmacnia ofertę w zakresie przemysłowego AI dla sektora lotniczo-obronnego. EmpowerMX, lider w zarządzaniu konserwacją lotniczą, specjalizuje się w rozwiązaniach MRO napędzanych AI, z których korzystają największe linie lotnicze na świecie.

Global Hydrogen: Podał, że na mocy decyzji KNF i GPW akcje spółki zostały przywrócone do obrotu na rynku NewConnect. “Przyczyny zawieszenia obrotu akcjami w grudniu 2022 roku nie miały nic wspólnego ze spółką. Podejrzenie manipulacji rynkowej dotyczyło transakcji, a nie działalności spółki. Spółka nie zwolniła tempa przygotowywania projektów wodorowych do realizacji, mimo pozostawania w giełdowej zamrażarce. O istotnych wydarzeniach informowała rynek, wypełniając ciążące na niej obowiązki regulacyjne” – czytamy w komunikacie.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Tauron: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał ze spółką Tauron Dystrybucja dwie umowy na udzielenie 173 mln zł dofinansowania do zakupu i montażu liczników zdalnego odczytu, podał Fundusz. NFOŚiGW przeznaczył dotychczas 379 mln zł na projekty montażu prawie 2 mln inteligentnych liczników u obecnych i nowych odbiorców energii, w tym prosumentów.

Scanway: Misja rakiety Ariane 6 potwierdziła działanie oferowanego przez Scanway systemu wizyjnego w warunkach kosmicznych, dzięki czemu kolejny produkt spółki uzyskał tzw. flight heritage, podał Scanway.

mLeasing: LeaseLink – fintech, którego właścicielem jest mLeasing – wprowadził płatności odroczone (BNPL – buy now, pay later) dla firm, podała spółka. Zapowiada, też wdrożenie usług najmu sprzętu oraz merchant finansce w III kw.

PKP PLK: PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) uruchomiły sieć WAN, która zapewni większe bezpieczeństwo transmisji danych dla kolejowej infrastruktury krytycznej, podał zarządca sieci kolejowej. Sieć połączyła ponad 1 800 lokalizacji w całej Polsce; dostawcą jest Netia.

Asbis: Rozszerzył na Uzbekistan swoją współpracę z liderem technologii NAS (Network Attached Storage), firmą QNAP Systems Inc., podała spółka. W ramach tej współpracy Asbis będzie dystrybuował na rynku uzbeckim produkty QNAP, przede wszystkim w zakresie pamięci masowej, sieci i wideo, podano.

ING: Udostępnił w aplikacji Moje ING weryfikację telefonów. Weryfikacja telefonu z ING umożliwia sprawdzenie podczas rozmowy czy dzwoni pracownik banku. Narzędzie pokazuje dane pracownika ING lub ostrzeżenie, że telefon jest podejrzany. Dzięki temu klient może upewnić się czy rozmawia z właściwą osobą i wykluczyć oszustwo (tzw. spoofing).

Comarch: Comarch Finance Connect umożliwił swoim klientom, korzystającym z usług online świadczonych na platformie Comarch Apfino, zdalne potwierdzanie tożsamości z wykorzystaniem usługi mojeID dostarczanej i obsługiwanej przez KIR. Spółka Comarch Finance Connect to dostawca i operator platformy Apfino, zapewniającej łatwy dostęp online do szerokiej oferty usług finansowych. mojeID będzie wykorzystywane w ramach procesów uwierzytelnienia klienta na potrzeby usług i procesów udostępnianych i obsługiwanych w ramach platformy Apfino.

Plus: Rozpoczął wakacyjne wyprzedaże. Od 10.07 do 20.08 zakupić można wybrane smartfony do 400 zł taniej. Samsung Galaxy A35 5G, Motorola Edge 40 Neo 5G oraz Xiaomi Redmi Note 13 5G to urządzenia, które teraz dostępne są w obniżonych cenach.

PKO BP: Zrobotyzował 320 procesów biznesowych, a “cyfrowi pracownicy” zrealizowali łącznie ponad 300 mln zadań. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy roboty wykonały 100 mln czynności. Automatyzacja powtarzalnych i masowych procesów pozwala obsługiwać większą liczbę transakcji klientów oraz podnosi efektywność operacyjną. Bank zastosował narzędzie inteligentnego odczytu danych dla 7 mln dokumentów papierowych i skanów, co pozwoliło zasilić roboty i przyspieszyć automatyzację wielu procesów.

Cisco: Zaprezentowało nową serię zapór sieciowych Cisco Firewall 1200, zapewniającą nawet trzykrotnie wyższą wydajność niż podobne produkty na rynku. Jest to rozwiązanie, które eliminuje potrzebę posiadania wielu urządzeń – przełączników, routerów i zapór sieciowych – w oddziałach przedsiębiorstw i małych firmach.

Scanway: Ma zamówienie z indyjską firmą zajmująca się technologią kosmiczną Dhruva Space Private Limited na dostarczenie modelu lotnego teleskopu zintegrowanego z kamerą produkowaną przez jednego z wiodących europejskich dostawców, przetestowanego na wibracyjnych testach środowiskowych.

Tauron: Sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych eTauron dołączyła do międzynarodowej platformy roamingowej Hubject. Użytkownicy pojazdów elektrycznych będą mogli, posiadając jedną kartę dostępową, skorzystać z ponad 250 tys. punktów ładowania.

Vertiv: Wprowadził do swojej oferty rozwiązania obsługujące obliczenia sztucznej inteligencji: system zasilania awaryjnego Vertiv Trinergy oraz zintegrowaną z nim rozdzielnicę Vertiv PowerNexus.

Nikon: Udostępnił bezpłatną usługę chmurową – Nikon Imaging Cloud. Umożliwia pobieranie uaktualnień oprogramowania sprzętowego bezpośrednio do aparatu, przechowywanie zdjęć w chmurze, a także zapewnia dostęp do ekskluzywnych presetów na zdjęcia.

Sparta Loyalty: Stworzyła aplikację mobilną i YES Club dla producenta biżuterii. “Aplikacja m.in. przechowa dla nich dowody zakupu, pokaże lokalizacje salonów YES oraz umożliwi wywołanie aplikacji nawigacyjnej, np. Google Maps lub Apple Maps, a także komunikacyjnej, np. Uber” – powiedział prezes Tomasz Wawrzynów.

Samsung: Zaprezentował nowe modele smartfonów Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6, a także słuchawek Galaxy Buds3 i Galaxy Buds3 Pro oraz zapowiedział wprowadzenie na rynek nowych modeli Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra, które udostępnią potencjał Galaxy AI

Plus: Strategiczny partner marki Samsung przygotował dla swoich klientów ofertę przedsprzedażową premierowych urządzeń z serii Samsung Galaxy. Decydując się na wcześniejszy zakup najnowszego Samsung Galaxy Z Fold6 można zyskać nawet 800 zł oraz otrzymać oryginalne etui.

Red Lion: Wprowadził na rynek 16-portowy switch przemysłowy Ethernet N-Tron NT116 do wspierania krytycznych operacji w ciężkich warunkach środowiskowych.

ING: Udostępnił w aplikacji Moje ING weryfikację telefonów, która umożliwia sprawdzenie podczas rozmowy czy dzwoni pracownik banku. Narzędzie pokazuje dane pracownika ING lub ostrzeżenie, że telefon jest podejrzany. Dzięki temu klient może upewnić się czy rozmawia z właściwą osobą i wykluczyć oszustwo (tzw. spoofing).

Play: Przygotował ofertę dla abonentów, którzy zdecydują się przenieść swój numer, gdzie wybrane smartfony Samsung, realme i Xiaomi przy zakupie z abonamentem Pplay L oraz Homebx będzie można max. o połowę taniej. Dodatkowo operator w tych ofertach udostępnia Internet bez limitu prędkości i danych nawet na 24 miesiące.

Amazon: W 2023 r. zasilał całą swoją globalną działalność – w tym centra danych, budynki korporacyjne, sklepy spożywcze i centra logistyczne – w 100% energią ze źródeł odnawialnych. Firmie udało się osiągnąć ten cel 7 lat przed – pierwotnie zakładanym na 2030 r. – terminem.

Dassault Systèmes, Mistral AI: Nawiązali współpracę, aby zaoferować rozwiązania branżowe oparte na sztucznej inteligencji. Partnerstwo w unikatowy sposób łączy możliwości technologii wirtualnego bliźniaka oraz suwerennej infrastruktury chmurowej Dassault Systèmes z dużymi modelami językowymi (LLM) od firmy Mistral AI.

Realme: W przyszły piątek marka wprowadzi na polski rynek swój najnowszy smartfon. Model realme 12 wyróżnia się szybkim ładowaniem SuperVOOC 67W, dużą pamięcią wewnętrzną do 512 GB, wydajnym procesorem Snapdragon 685 oraz wysokiej klasy ekranem AMOLED 120 Hz.

Cisco: Dokonał modernizacji sieci na Oddziale Transplantologii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Transplantologia to drugi (po onkologii) oddział placówki, który został wyposażony w nowoczesną, bezprzewodową sieć Cisco. Projekt o łącznej wartości szacowanej na 7 mln zł, jest całkowicie finansowany przez Cisco w formie darowizny.

Stoen: Stołeczny operator systemu dystrybucyjnego sfinalizował ważny etap na drodze do uruchomienia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Wraz z firmą Deloitte Stoen Operator zakończył testy techniczne systemu odpowiedzialnego za komunikację z powstającym scentralizowanym systemem informatycznym. Potwierdziły one zgodność z protokołem AS4.

Żabka: Rozszerzyła współpracę z Microsoft w zakresie innowacji. Strategiczne partnerstwo zakłada wzmocnienie rozwoju sieci z wykorzystaniem AI w czterech obszarach, takich jak: efektywność sklepów, rozwój międzynarodowy, transformacja wewnątrz firmy oraz analityka danych odpowiadająca na potrzeby klientów. W ramach partnerstwa Żabka Polska, jako pierwsza firma w Polsce, zapewni 2,5 tys. swoich pracowników inteligentnego asystenta – Copilota dla Microsoft 365.

Redge Technologies: Wygrał przetarg na dostarczenie platformy VOD Ninateka dla Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Nowa wersja platformy została uruchomiona przy wykorzystaniu rozwiązania Redge Media TVaaS, kompletnej, dostępnej w chmurze platformy, pozwalającej na budowanie usługi streamingowych i OTT.

TomTom: Wraz z East View Geospatial ogłosili współpracę w zakresie dostarczania globalnych danych mapowych dla Departamentu Obrony Australii.

Honor: Do oferty open market i operatorów w Polsce trafiły dwa kolejne modele smartfonów – Honor 200 oraz Honor 200 Pro, które dołączyły do najtańszego z całej oferty Honor 200 Lite. Za podstawową wersję Honor 200 zapłacimy 2599 zł, natomiast model Honor 200 Pro kosztuje obecnie 3499 zł. Oba smartfony na start są dostępne w ofercie ze smartwatchem Honor Watch 4 oraz słuchawkami Honor Earbuds X6.

Furgonetka: Stworzyła pakiet rozwiązań, które poprzez podnoszenie jakości zakupów, ułatwiają przedsiębiorcom rozwijanie i skalowanie e-sklepów. To m.in.: Portmonetka (rozwiązanie typu fast checkout), Furgonetka Zwroty oraz różne opcje zarządzania dostawą, w tym “szybka przesyłka”, czyli expresowe tworzenie przesyłek.

mPTech: Grupa Karkonoska GOPR przedłużyła o kolejne lata współpracę z polską marką telefonów wzmocnionych Hammer.

Huge Thing: Uruchomił rekrutację do Huge Thing Startup Booster w którym przewidywane jest m.in. wsparcie doświadczonych mentorów, warsztaty przygotowane przez rynkowych ekspertów, wsparcie w ekspansji zagranicznej, bezpośrednia praca nad rozwiązaniem i testy wdrożeniowe u partnerów korporacyjnych, a także granty w wysokości sięgającej do 350 tys. zł.

DIANA NATO: Do 9 sierpnia trwa nabór do drugiej edycji międzynarodowego akceleratora innowacji obronnych. Program skierowany jest do firm technologicznych tworzących rozwiązania, które można zastosować zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych (tzw. technologie dual-use). Na laureatów czekają m.in.: granty w wysokości do 300 tys. euro oraz możliwość nawiązania współpracy z NATO.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBtech.pl, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBtech)

Akcjonariusze LPP zdecydowali o wypłacie 610 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews) – Akcjonariusze LPP zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wypłacie 610 zł dywidendy na akcję z zysku za r.obr. 2023/2024, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 11 października oraz termin wypłaty dywidendy na 30 października br.

Łączna kwota dywidendy będzie zależna od liczby akcji w dniu dywidendy, wg aktualnej liczby 1 855 190 akcji łączna kwota dywidendy wyniesie 1,13 mld zł. Jeśli akcje ostatniej emisji (700 akcji na okaziciela serii M) zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu do dnia dywidendy, będą one uczestniczyły w wypłacie dywidendy w dniu 30 października 2024 r., w takim przypadku liczba akcji wyniesie 1 855 890, podano.

“Faktycznie wypłacona dywidenda na akcję będzie pomniejszona o kwotę uprzednio wypłaconej zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 stycznia 2024 r., która wyniosła 528 729 150 zł, tj. 285 zł na akcję. Zaliczka została wypłacona na 1 855 190 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz M, dniem ustalenia uprawnionych do udziału w zaliczce był 23 kwietnia 2024 r.” – czytamy w komunikacie.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2023 (luty 2023 – styczeń 2024) spółka miała 17,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Tygodniowy przegląd informacji z sektora FMCG

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 8-12 lipca.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Akcyza na alkohol i papierosy: Obowiązująca do 2027 r. mapa drogowa corocznych podwyżek akcyzy – o 5% na alkohol i o 10% na papierosy – powinna zostać skorygowana, a wzrost tego podatku powinien być większy, uważa minister zdrowia Izabela Leszczyna. Coroczną podwyżkę akcyzy do 2027 r. zakłada obowiązująca obecnie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym.

KPO dla rolnictwa i rybołówstwa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że 5 lipca 2024 r. został skierowany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia MRiRW wydłużający termin realizacji przedsięwzięć realizowanych przez rolników i rybaków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Głównym celem proponowanej zmiany rozporządzenia jest wydłużenie maksymalnego czasu realizacji przedsięwzięć przez rolników i rybaków – z obecnie obowiązujących 12 miesięcy do 18 miesięcy. Proponowane zmiany ograniczą ryzyko niezrealizowania w terminie przedsięwzięć w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Ekologia i opakowania: Polacy wykazują rosnącą świadomość ekologiczną i wyraźnie popierają bardziej zrównoważone praktyki w produkcji opakowań, wskazują wyniki badania EKObarometr, przeprowadzonego przez pracownię SW Research we współpracy z Grupą Akomex. Z raportu wynika, że 65% badanych konsumentów uważa, iż tekturowe opakowania mają mniejszy negatywny wpływ na środowisko w porównaniu do tworzyw sztucznych. Zdecydowana większość respondentów opowiada się za zwiększeniem wykorzystania tektury w opakowaniach produktów, a 70% z nich uważa, że producenci opakowań z tektury powinni korzystać z surowców pochodzących z recyklingu. Jednocześnie, konsumenci zwracają uwagę na problem – zbyt duże opakowania produktów. 35% badanych często lub bardzo często dostrzega produkty w opakowaniach tekturowych dużo większych, niż właściwy rozmiar produktu.

Wsparcie na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe: Do 31 lipca br. trwa nabór wniosków o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wniosek należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe przyznawane jest w ramach następujących interwencji: 1) Zalesianie gruntów rolnych; 2) Tworzenie zadrzewień śródpolnych; 3) Zakładanie systemów rolno-leśnych; 4) Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Eksport do Tajlandii: Polski eksport artykułów spożywczych – głównie słodyczy, zdrowych przekąsek i produktów mlecznych – ma potencjał wzrostowy w Tajlandii, ocenia kierownik Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Bangkoku Norbert Bąk. Według niego na rynku tajlandzkim doceniana jest różnorodność i wysoka jakość polskich produktów.

Sprzedaż e-papierosów: Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, wprowadzający m.in. zakaz ich sprzedaży osobom do 18. roku życia, ograniczenie miejsc, gdzie będzie możliwe ich używanie oraz zakaz sprzedaży w automatach i na odległość trafił do konsultacji, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Sklepy detaliczne: Ceny w sklepach detalicznych wzrosły średnio o 3,1% r/r w czerwcu 2024 r., wynika z raportu UCE Research i uczelni WSB Merito. W poprzednich dwóch miesiącach wzrosty wynosiły odpowiednio: 2,9% i 2,4% r/r.

E-commerce: Firmy uwzględnione w BaseLinker Index – wskaźniku kondycji polskiego rynku e-commerce – zwiększyły sprzedaż o 12,6% r/r w czerwcu, powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 10,9%, a średnią wartość koszyka o 1,5% r/r do 196,1 zł, podał twórca wskaźnika – firma BaseLinker.

Sprzedaż alkoholu: Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia ma zająć się dzisiaj m.in. kwestią legalności promocji alkoholu w sklepach i oferowanych przez nie rabatów na sprzedaż większej ilości butelek, poinformowała szefowa resortu Izabela Leszczyna.

Sprzedaż na stacjach paliw: Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach paliw może wejść w życie za trzy miesiące, wynika z wypowiedzi minister zdrowia Izabeli Leszczyny. Zakaz obowiązywałby w godzinach od 22.00 do 6.00 rano.

E-commerce: Na koniec czerwca 20024 r. liczba sklepów internetowych w Polsce wynosiła 68,9 tys., wynika z danych Dun & Bradstreet Poland zebranych dla “Rzeczpospolitej”. Oznacza to, że po dwóch kwartałach przybyło ich 3,3 tys. “Na koniec 2024 roku liczba zarejestrowanych sklepów internetowych w Polsce przekroczy próg 70 tys., co pozwala na stwierdzenie, że polski rynek jest jednym z największych w Europie i najszybciej rozwijającym się sektorem w Polsce” – powiedział rzecznik Dun & Bradstreet Poland Tomasz Starzyk.

ROZWÓJ BIZNESU

Kernel Holding: Akcjonariusze zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 12 sierpnia br. o przeznaczeniu całości jednostkowego zysku netto za 2023 r. w kwocie 121,2 mln USD na kapitał zapasowy, wynika z treści projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Żabka Polska: Odnotowała 357,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 382,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Pepco Group: Obniżyło capex planowany na rok obrotowy 2024 (kończący się we wrześniu br.) do 250 mln euro (z wcześniejszych 300 mln euro) i planuje zmniejszyć liczbę otwarć nowych sklepów (netto) do 200-300 od przyszłego roku obrotowego (wobec 400 planowanych na ten rok), poinformował ISBnews przewodniczący wykonawczy (executive chair) Andy Bond.

Pepco Group: Spodziewa się, że marża brutto będzie rosła szybciej w II poł. roku obrotowego 2024 (kończącego się we wrześniu br.) niż w pierwszych sześciu miesiącach, poinformował ISBnews przewodniczący wykonawczy (executive chair) Andy Bond.

Pepco Group: Spodziewa się poprawy sprzedaży na porównywalnej bazie sklepów (like-for-like, LFL) we wszystkich częściach biznesu w IV kw. roku obrotowego 2024 (lipiec-wrzesień br.), w tym osiągnięcia wzrostu w tym ujęciu w sieci Pepco, poinformował ISBnews przewodniczący wykonawczy (executive chair) Andy Bond.

Pepco Group: Podtrzymuje założenia co do przewidywanego wyniku EBITDA (MSSF 16) na koniec roku obrotowego 2024 (trwającego do końca września 2024) wynoszącego ok. 900 mln euro, co oznacza wzrost o ok. 20% r/r, podała spółka. Grupa nadal oczekuje, że otworzy ok. 400 nowych sklepów netto w roku obrotowym 2024.

Pepco Group: Odnotowała przychody 1 481 mln euro w III kw. roku obrotowego 2023/2024 (kwiecień-czerwiec 2024), co oznacza wzrost o 7,6% r/r przy założeniu stałego kursu walutowego, w tym Pepco o 12,6% do 929 mln euro, Poundland Group – spadły o 2,7% do 480 mln euro, a Dealz – wzrosły o 23,3% do 72 mln euro, podała spółka.

Feerum: Podpisało porozumienie inwestycyjne ws. stworzenia fabryki komponentów i części zamiennych do budowy oraz obsługi silosów zbożowych w Egipcie, podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Kairze wspierało firmę w procesie wejścia na rynek egipski. Wartość inwestycji wyceniono na 1,6 mld EGP (ok. 130 mln zł).

Drosed: Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcie wyłącznej kontroli nad Indykpolem przez Drosed Holding z siedzibą w Polsce, podała Komisja. Drosed jest spółką zależną Grupy LDC z siedzibą we Francji.

Miraculum: Wypracowało 25,65 mln zł przychodów w I półroczu 2024 r., co oznacza wzrost o 5% r/r, podała spółka. Kanał nowoczesny wygenerował w I poł. br. 13,73 mln zł przychodów (+31,17% r/r), zaś sklep internetowy – 0,23 mln zł w I półr. (+3% r/r). Sprzedaż na eksport w I poł. br. wyniosła 4,24 mln zł (-28,7% r/r).

Allegro: Wprowadziło w Czechach sieć automatów paczkowych One Box by Allegro, podała spółka. Nowa sieć automatów paczkowych ma na celu dalsze usprawnienie usług związanych z zakupami na allegro.cz. Ponad 140 nowych maszyn uzupełni istniejącą sieć automatów paczkowych i punktów odbioru, do których WE|DO wysyłało dotychczas swoje paczki, zwiększając liczbę lokalizacji, w których klienci mogą odbierać swoje zamówienia z Allegro w Czechach do ponad 3840.

InPost: Z usługi InPost Pay, która łączy płatność i dostawę, korzystają 3 mln użytkowników, podał InPost. Obecnie usługa dostępna jest dla klientów m.in. Ochnik, Ryłko, DeeZee, Komputronik, XGSM, North, Gandalf, Tania Książka, Tantis, Matfel, eZebra, eMelissa, Tagomago czy Duży Ben, wymieniono.

Biedronka: “Ze spokojem” czeka na dalszy rozwój wypadków w sprawie wszczętego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postępowania wyjaśniającego co do praktyk przewozowych w Biedronce i Dino i jest przekonana, że jej postępowania było zgodne z przepisami prawa oraz uwzględniało dobre obyczaje rynkowe, wynika z oświadczenia Jeronimo Martins Polska – właściciela sieci Biedronka – przesłanego ISBnews.

Grupa Empik: Odnotowała 265 mln zł zysku EBITDA w 2023 r., a całkowita wartość brutto sprzedanych towarów (ang. gross marchandise value, GMV) przekroczyła 3 mld zł, podała spółka. W 2024 roku Grupa zakłada utrzymanie tempa wzrostu GMV na poziomie ok. 20%, zbliżonym do lat poprzednich, podano także.

Biedronka, Dino: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie rynku pracy i praktyk w sieciach Dino i Biedronka oraz firm przewozowych obsługujących tych przedsiębiorców, podał Urząd. UOKiK sprawdza czy razem z firmami transportowymi sieci umówiły się nielegalnie, że nie będą podbierać sobie kierowców, a w lutym i kwietniu br. – za zgodą sądu i w asyście funkcjonariuszy policji – pracownicy UOKiK przeszukali siedziby spółek Jeronimo Martins Polska, Dino Polska oraz firm transportowych. Trwa analiza zebranych materiałów, podano.

Danone: Grupa spółek Danone dołączyła do Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Tym samym stała się częścią Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO ) i zyskała realny wpływ na rozwój normalizacji oraz kształtowanie prac normalizacyjnych na poziomie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Morele: Poszerzyło ofertę marek własnych o Moliv, czyli markę kosmetyków z żywymi bakteriami probiotycznymi, podała spółka. Poszerzanie portfolio marek własnych to jedno z głównych założeń dotyczących rozwoju Morele, podkreślono.

Carrefour Polska: Podsumował zainicjowaną w kwietniu br. współpracę z firmą Ubrania Do Oddania. Druga, trwająca miesiąc, akcja pod hasłem “Nie wyrzucaj, oddaj w Carrefour”, cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem klientów, niż poprzednia. Dzięki temu sieć zebrała w tym czasie blisko 14 ton ubrań – 3,5 raza więcej, niż w roku ubiegłym. Angażując się w akcję z obszaru gospodarki cyrkularnej, sieć przyczyniła się do zaoszczędzenia ponad 89 mln litrów wody i ograniczenia emisji ponad 184 ton CO2. Od 25 marca do 30 kwietnia br. w ponad 50 sklepach Carrefour klienci po raz drugi mogli oddawać swoje używane ubrania w zamian za e-kupony o wartości 10 zł do wykorzystania w sklepach sieci. Aby otrzymać kupon, każdy klient musiał przynieść do sklepu minimum 10 sztuk używanej odzieży.

Biedronka: Fundacja Biedronki uruchomiła nowy program grantowy “Oddech dla hospicjów”. Łączna kwota przeznaczona na wsparcie hospicjów stacjonarnych lub domowych, które sprawują opiekę nad osobami dorosłymi, to 3 mln zł. Wnioski o granty można składać do 22 lipca.

Frigo Logistics: We współpracy z firmą FRoSTA rozpoczął testy nowego ciągnik elektrycznego Mercedes eActros 300 LS. Testy nowego pojazdu obejmują transport produktów mrożonych na linii Bydgoszcz-Żnin, czyli bezpośrednio z fabryki producenta do magazynu-mroźni Frigo Logistics, a także w relacji Żnin-Bydgoszcz. Celem jest sprawdzenie pojazdu na trasach o średnim zasięgu oraz weryfikacja funkcjonalności oferowanych przez ciężarówkę. W ramach planu rozwoju floty Frigo Logistics i inwestycji w nowe pojazdy, firma planuje również przeprowadzanie kolejnych testów obejmujących m.in. naczepy. Finalne decyzje związane z zakupem nowych pojazdów, w tym pojazdów elektrycznych, planowane są wstępnie na drugą połowę roku, po zakończeniu wszystkich zaplanowanych testów.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)

Erbud International ma umowę na modernizację akademika w Lublinie za ok. 20 mln zł

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews) – Erbud International z Grupy Erbud zmodernizuje Dom Studencki nr 4 Politechniki Lubelskiej w formule zaprojektuj i wybuduj za blisko 20 mln zł brutto, podał Erbud.

“W ostatnich latach wykonaliśmy kilkanaście tego typu zleceń w różnego rodzaju budynkach użyteczności publicznej. Rynek modernizacji i termomodernizacji szybko rośnie, bo wciąż w sektorze publicznym mamy w Polsce wiele budynków niedostosowanych do obowiązujących standardów. Takie projekty są szeroko dofinansowywane ze środków unijnych, a także przez samorządy lokalne. Nie jest to bowiem tylko kwestia poprawy estetyki i funkcjonalności budynków, ale również działanie proekologiczne. Po przeprowadzeniu przez nas modernizacji budynki znacznie redukują zapotrzebowanie na energię, co pomaga ograniczać emisję CO2” – powiedział prezes Erbud International Mirosław Młynarski, cytowany w komunikacie.

Podpisana właśnie umowa z Politechniką Lubelską to już czwarte zlecenie od tego inwestora. W jego ramach Erbud International zaprojektuje i wykona m.in. instalacje przeciwpożarowe, przebuduje układ pokojów i przeprowadzi prace termomodernizacyjne, które pozwolą na uzyskanie znacznych oszczędności i ograniczą ślad węglowy, podano także.

Erbud International specjalizuje się w generalnym wykonawstwie inwestycji termomodernizacyjnych i remontowych, w szczególności pomieszczeń o wysokim skomplikowaniu technologicznym.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2023 r. miała 3,23 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora gamingowego

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews/ISBtech) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 8-12 lipca.

Gaming Factory: Darmowy prolog “JDM: Rise of the Scorpion” – fabularne wprowadzenie do historii z pełnej wersji gry “Japanese Drift Master” będącej największym projektem Gaming Factory – będzie dostępny od 8 sierpnia, podała spółka. W czerwcu spółka podała, że premiera prologu odbędzie się 18 lipca br.

Drago entertainment: Wyznaczyło datę premiery największego z dotychczasowych płatnych dodatków do “Gas Station Simulator” – pt.: “Car Junkyard DLC” na PC na 15 sierpnia br., podała spółka. Cena wyniesie 16,99 USD. Spółka zapowiedziała jednoczesną premierę na Steam, Epic Games Store i GOG.

Ovid Works: Projekt gry pod nazwą “Metamorphosis 2” został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach konkursu CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM organizowanego przez Creative Europe, w schemacie Video Games and Immersive Content Development, podało Ovid Works. Wartość dofinansowania projektu gry wyniesie 200 000 euro.

Image Power: Koszty portu na konsole PlayStation 5 gry “Offroad Mechanic Simulator” oraz gry “Creature Lab”, które miały swoje premiery odpowiednio 3 oraz 5 lipca 2024 r., zostały w pełni zwrócone, podało Image Power. W związku z powyższym, zgodnie z zawartą przez spółkę umową wydawniczą, Image Power przysługuje 69% przychodów ze sprzedaży gier.

The Dust: Game Island – spółka zależna od The Dust – podpisała aneks do umowy wydawniczej z Toplitz Productions w zakresie finansowania produkcji pełnej wersji gry “Serum” oraz własności intelektualnej do gry, podał The Dust. Na podstawie aneksu prawa do własności intelektualnej zostają przeniesione do Toplitz za wynagrodzeniem w wysokości 100 tys. euro; jednocześnie Game Island zobowiązała się do przeznaczenia otrzymanych środków na produkcję pełnej wersji gry, zawierającej m.in. tryb multiplayer. Termin zakończenia produkcji pełnej wersji gry to IV kwartał 2024 r.

Vivid Games: Miał 0,3 mln zł straty netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 7,4 mln zł w I półroczu 2024 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Artifex Mundi: Odnotował w I poł. br. 52,15 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 47% r/r, podała spółka. Kluczowy produkt Artifex Mundi – “Unsolved” – w I półroczu zwiększył sprzedaż o 63% r/r do 47,38 mln zł. W tym czasie koszty akwizycji graczy wzrosły o 40% r/r do 25,65 mln zł.

SimFabric: Wydawca złożył zamówienie na tytuły SimFabric w łącznym nakładzie 50 000 sztuk, za łączną sumę 250 000 USD, a także zamówienia na kody do gier dwóch spółek zależnych – w MobileFabric na 100 000 kodów, za łączną sumę 250 000 USD oraz w VRFabric na 50 000 kodów, za łączną sumę 250 000 USD.

RedDeer.Games: Wraz z MGP Studios i Solid9 Studio udostępniły “Neckbreak. Codename PD” na Nintendo Switch, Xbox Series X|S and Xbox One. RedDeer.Games jest jedną ze spółek z portfela inwestycyjnego Grupy PMPG Polskie Media, w której posiada ona ok. 20% udziałów.

Fool’s Theory: Wynajął ponad 400 m2 przestrzeni biurowej w budynku B Cavatina Hall.

Bloober Team: Około 250 osób pracuje obecnie w, z czego 100 nad Silent Hill 2 i preprodukcją nowego tytułu, kolejne 100 nad Projektem C, oraz 30 nad Projektem M.

Huuuge: Big Bets Oü, podmiot związany z Antonem Gauffin, kupił 111,1 tys. akcji po 23,81-24,37 zł sztuka.

Ten Square Games: TFI Allianz zwiększył zaangażowanie do 5,56% kapitału zakładowego i głosów.

Gillette Sharpest Team: Inicjatywa marki Gillette i Polskiej Ligi Esportowej, skierowana do fanów gamingu i esportu, której celem jest wyłonienie najbardziej obiecujących talentów polskiego esportu, stworzenie drużyny wschodzących gwiazd EA Sports FC i umożliwienie im rozpoczęcia profesjonalnej kariery esportowej. Spośród setek utalentowanych graczy do drużyny Gillette Sharpest Team dołączyło czterech najlepszych z najlepszych: Miłosz “Gaca” Gaca, Patryk “J0K3R7x” Siajkowski, Maciej “Leg1sito” Pietrzak, Sebastian “Szlasky” Szlaski. Wyżej wymieniona czwórka podpisała profesjonalne półroczne kontrakty z Gillette Sharpest Team. Finał akcji oraz pełna prezentacja drużyny odbędzie się na “Poznań Game Arena”, czyli popularnym PGA, gdzie co roku spotykają się fani esportu i gamingu na największych tego typu targach w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

VRfabric: Inwestorzy objęli 336 814 akcji serii D po 7 zł sztuka.

Games Incubator: “The Chocolate Factory Simulator: Prologue” ma być udostępniony w piątek 12 lipca.

Alior Bank: Wspiera Narodową Drużynę Esportu, która w lipcu rozegra europejski etap kwalifikacji. Stawką jest awans na mistrzostwa świata w Rijadzie, organizowane przez IESF (International Esports Federation).

Xbox: Szykuje największą w historii strefę na targach gamescom 2024 w Kolonii.

Logitech G: Zaprezentował G309 – mysz z technologią Lightspeed dla graczy. “Nasza technologia Lightspeed, w połączeniu z czujnikami HERO, rozwinęła się do punktu, w którym wszyscy gracze, od światowej elity e-sportowców po początkujących graczy, wiedzą, że mogą zaufać myszom Logitech G, które działają za każdym razem. Dzięki G309 Lightspeed wprowadziliśmy tę samą najwyższej klasy technologię, w tym czujnik HERO 25K, kompatybilność z Powerplay i bezprzewodową technologię Lightspeed – a wszystko to w cenie, która jest przystępna dla większości” – powiedział wiceprezes i dyrektor generalny Logitech Gaming Ujesh Desai.

Try Evidence: Polska agencja badawcza z branży gier ogłosiła nowe otwarcie z okazji swojego piątego roku działalności, powołując do zarządu nowe partnerki, które stają się także wspólniczkami w spółce. Są to: Joanna Buganik – jako senior partnerka odpowiedzialna za obszar Game User Research oraz badania jakościowe – oraz Anna Łada-Grodzicka, także jako senior partnerka – odpowiedzialna za komunikację i projekty medialne. Michał Dębek zostaje senior managing partnerem, odpowiedzialnym za strategiczne kierunki rozwoju i ogólne zarządzanie firmą. W zarządzie spółki pozostaje także Monika Dębek, senior partnerka odpowiedzialna za formalnoprawne aspekty działalności. Jednym z pierwszych zadań nowego zarządu jest publikacja raportu nad graczami pokolenia Z – GenZ Debunked.

PlayWay: “Rally Mechanic Simulator: Prologue” jest dostępny 12 lipca.

Starward Industries: Zawarł dwie umowy łącznie 150 tys. zł pożyczki na finansowanie bieżącej działalności z akcjonariuszami, w tym z Chiswick Creative Ventures Limited.

Madnetic Games: Premiera gry “Corsair’s Madness” odbędzie się 17 lipca.

11 bit studios: Grę “Frostpunk” w ramach tegorocznej letniej wyprzedaży na Steam zakupiło ponad 400 tys. osób.

No Gravity Games: Gra “Fueled Up” pojawi się na Nintendo Switch 18 lipca.

Techland: Według mediów gamingowych, planuje odejść od modelu swobodnej pracy zdalnej.

Electronic Arts, Maxis: Zaprezentowali zwiastun “The Sims 4 Zakochaj się!” – najnowszego dodatku do gry “The Sims 4”, który ukaże się 25 lipca.

Xbox: “Deathbound” – pierwszy w historii soulslike oparty na mechanice party-system autorstwa Tate Multimedia oraz Trailforge Studio – zadebiutuje 8 sierpnia na konsolach Xbox Series X|S.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBtech.pl, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBtech)

Analizy.pl/IZFiA: Aktywa TFI wzrosły o 2,2% m/m do rekordowych 358 mld zł w czerwcu

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews) – Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych sięgnęły rekordowego poziomu 358 mld zł na koniec czerwca 2024 r. (+2,2% m/m), podały Analizy.pl i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

“Dobra passa w branży TFI wydłużyła się do 16 miesięcy. W czerwcu podobnie jak w poprzednich miesiącach wzrost wartości zarządzanych aktywów to połączony efekt napływu nowych środków, jak i dodatnich wyników zarządzania. Przewaga wpłat nad wypłatami kolejny miesiąc z rzędu przekroczyła 3 mld zł, w tym fundusze detaliczne pozyskały 2,6 mld zł, a fundusze zdefiniowanej daty działające w ramach PPK – kolejne ponad 0,4 mld zł. Szacujemy, że wynik zarządzania powiększył stan środków o ok. 3,5 mld zł” – czytamy w raporcie.

“Na nowojorskiej giełdzie padły kolejne rekordy wszech czasów (S&P500 zyskał 3%, a Nasdaq ponad 4%). Nieco słabiej zachowały się giełdy europejskich rynków rozwiniętych, które pozostawały pod mocnym wpływem ryzyka związanego z wyborami. Francuski CAC40 zanurkował w czerwcu o 7%, a niemiecki DAX ponad 2%. Na tym tle warszawska giełda wypadła nieźle. WIG zyskał 2,7%, i w całym segmencie funduszy akcji polskich zaledwie 3 produkty zakończyły czerwiec pod kreską” – czytamy również.

W ujęciu nominalnym największy wzrost wartości aktywów odnotowały w czerwcu fundusze dłużne – o ponad 3,1 mld zł do 132,2 mld zł na koniec miesiąca. Tym samym ta grupa produktów kontynuuje dobrą passę z poprzednich miesięcy, systematycznie zwiększając udział w rynku. W rok wzrósł on z 32,3% do 36,9%. To głównie zasługa masowych wpłat klientów do funduszy dłużnych, szczególnie krótkoterminowych o niższym ryzyku stopy procentowej (w samym czerwcu wyniosły łącznie 2,3 mld zł netto). Klientów przyciągają stabilne dodatnie wyniki funduszy, będących często bardziej atrakcyjnym wyborem od lokat, wymieniono w materiale.

Na drugim miejscu pod względem wzrostu aktywów w ujęciu nominalnym znalazły się fundusze aktywów niepublicznych. Ich wartość wzrosła o ponad 2 mld zł (+2%) do 104,5 mld zł. To zasługa m.in. Ipopemy TFI oraz PFR TFI, wskazano także.

Podium zamykają fundusze akcyjne, których aktywa powiększyły się w miesiąc o ponad 0,9 mld zł do 39,9 mld zł. Wzrost był możliwy dzięki dobrym wynikom z zarządzania, saldo wpłat i wypłat było ujemne. W czerwcu 2/3 funduszy akcji zagranicznych odnotowało zysk.

Jak oceniono w raporcie, niezła koniunktura na większości rynków akcji i długu sprawiła, że także pozytywne wyniki zarządzania wypracowała większość funduszy mieszanych. Dodatkowo ich portfele zostały zasilone przewagą wpłat klientów. W efekcie wartość aktywów funduszy mieszanych powiększyła się w czerwcu o 0,5 mld zł do 42,7 mld zł.

Czerwiec sprzyjał także funduszom absolutnej stopy zwrotu, których aktywa powiększyły się o 246 mln zł (+3,6%.m/m) i na koniec miesiąca przekroczyły 7,1 mld zł. To w większym stopniu zasługa dobrej sprzedaży. O 187 mln zł powiększyły się także portfele funduszy wierzytelności (do poziomu niemal 4,9 mld zł).

Wzrost aktywów o prawie 0,9 mld zł (+3,7%) odnotowały również fundusze zdefiniowanej daty PPK, systematycznie zasilane wpłatami pracowników i pracodawców. Na koniec miesiąca ich wartość przekroczyła 24 mld zł, a udział w rynku funduszy wzrósł do 6,7%.

Dwa segmenty odnotowały w czerwcu spadek wartości zarządzanych środków. Symboliczny dotknął funduszy nieruchomości (o zaledwie 2 mln zł, -0,8%) do 275 mln zł. W przypadku funduszy rynku surowców spadek był nieco większy i wyniósł -84 mln zł, co odpowiada dynamice na poziomie -2,9%. W ich przypadku zdecydował ujemny wynik z zarządzania (fundusze metali szlachetnych straciły średnio -2,8%). Także saldo wpłat i wypłat było ujemne, podano także w raporcie.

(ISBnews)

PKO BP: Istnieją argumenty za dostrajającą obniżką stóp proc. najpóźniej w II poł. 2025 r.

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews) – Hamowanie wzrostu płac, brak presji popytowej odzwierciedlony w utrzymywaniu się ujemnej luki popytowej w horyzoncie projekcji do końca 2026 r., zmniejszenie niepewności regulacyjnej w kwestii cen energii – to argumenty za obniżką stóp procentowych najpóźniej w II połowie 2025 r., oceniają ekonomiści PKO Banku Polskiego.

“Choć dość powszechnie bankierzy centralni zarówno w Europie, jak i w USA podkreślają, że walka z inflacją nie jest skończona, polityka monetarna na świecie znajduje się na drodze do kontynuacji lub rozpoczęcia stopniowego łagodzenia jej parametrów. Pomijając otoczenie zewnętrzne, istnieje szereg argumentów w zakresie krajowych uwarunkowań gospodarczych, które uzasadniają obniżki stóp procentowych NBP (m.in. ujemna luka popytowa, hamowanie wzrostu płac). W świetle powyższej analizy oceniamy, że krajowa polityka pieniężna jest na tyle restrykcyjna, że w niedalekiej przyszłości koszty gospodarcze mogą przewyższać korzyści z silniejszego oddziaływania wysokiego poziomu stóp na inflację. W tych warunkach zasadne wydaje się przynajmniej dostrajające złagodzenie warunków monetarnych, najpóźniej w II poł. 2025″ – czytamy w raporcie banku”Makro Focus: Nieoczywiste konsekwencje wysokich stóp procentowych”.

W raporcie wskazano, że “niepewność związana z czynnikami regulacyjnymi obniżyła się na tyle, aby stwierdzić, że najbardziej pesymistyczne scenariusze inflacyjne NBP nie zmaterializują się”. Ekonomiści oceniają, że restrykcyjność polskiej polityki pieniężnej może być najwyższa od ponad 20 lat.

“Alternatywny wskaźnik bazujący na odchyleniach realnej stopy procentowej od stopy naturalnej sugeruje, że restrykcyjność warunków monetarnych w Polsce może być obecnie najwyższa od ponad 20 lat. W warunkach niewielkiego poluzowania po stronie polityki fiskalnej, skrajnie jastrzębia postawa RPP przekłada się na mocno restrykcyjny policy mix” – czytamy dalej.

Zdaniem ekonomistów PKO BP, restrykcyjna polityka pieniężna może doprowadzić do wzrostu znaczenia kredytu zagranicznego, “w szczególności biorąc pod uwagę strukturę finansowania przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, co może obniżać efektywność krajowej polityki pieniężnej oraz zaburzać mechanizmy konkurencji względem krajowych podmiotów”.

W raporcie wykazano wyniki przeprowadzonej przez PKO BP modelowej symulacji dla scenariusza stabilizacji stóp procentowych na obecnym poziomie do końca 2026 w porównaniu z zakładanym przez bank scenariuszem optymalnym, w którym pierwsza obniżka stóp procentowych ma miejsce pod koniec 2024 r., a po niej następują trzy kolejne w 2025 r.

“Bardziej kompleksowa ocena wpływu wysokich stóp na gospodarkę została oparta o symulację modelową, porównującą kształtowanie się głównych zmiennych makroekonomicznych w scenariuszu zakładającym utrzymanie bieżącego poziomu stóp aż do 2026 na tle scenariusza optymalnego (wg naszej oceny), zakładającego jedną obniżkę stóp pod koniec 2024 oraz trzy w 2025.Wyniki wskazują, że w scenariuszu bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej, poziom PKB na koniec 2026 byłby o blisko 2,0% niższy. Jednocześnie poziom cen byłby jedynie o blisko 0,4% niższy, a kurs EUR/PLN o 4 gr mocniejszy niż w scenariuszu optymalnym” – napisał bank.

Rezultaty tego rodzaju symulacji są jednak obarczone dużą niepewnością z uwagi na obecne szacunki naturalnej stopy procentowej, podkreślono.

“Rezultaty tego rodzaju symulacji są jednak obarczone dużą niepewnością, w szczególności biorąc pod uwagę coraz powszechniej podzielany wśród bankierów centralnych pogląd, że naturalna stopa procentowa (r*) jest obecnie wyższa niż przed pandemią, co oznacza, że dany nominalny poziom stopy procentowej może być mniej restrykcyjny dla gospodarki niż jeszcze kilka lat temu. Członkini zarządu EBC I.Schnabel oceniła, że zmiany klimatu i zielona transformacja, a także skutki wielu zmian geopolitycznych w ostatnich latach wymuszają wyższe inwestycje, podnosząc naturalną stopę. Prezes Rezerwy Federalnej w Minneapolis, N.Kashkari, stwierdził, że naturalna stopa procentowa może być wyższa w krótkim okresie, a w jego ocenie szacunek długookresowy r* w przypadku USA wzrósł do 2,5% z 2%” – czytamy dalej.

PKO BP przypomniał, że Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS 2024) przestrzega jednak przed nadmiernym sugerowaniem się szacunkami naturalnej stopy procentowej nazywając ją “niewyraźnym drogowskazem dla polityki pieniężnej”.

Jak poinformował poinformował dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego (NBP) Jacek Kotłowski, naturalna stopa procentowa będzie się obniżała w dłuższym okresie w Polsce, jednocześnie jest wyraźnie wyższa niż w strefie euro z różnicą sięgającą 1,5-2 pkt proc. Niekorzystna demografia, coraz niższe tempo wzrostu produktywności będzie działać w kierunku niższej stopy naturalnej. Ocenił, że zeszłoroczne szacunki stopy naturalnej w Polsce według modeli długookresowych wskazały, że może ona wynosić ok. 2%.

(ISBnews)

KO wniosła do Sejmu projekt dot. zmian zasad planowania przestrzennego wokół lotnisk

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews) – Posłowie Koalicji Obywatelskiej wnieśli do Sejmu projekt nowelizacji noweli prawa lotniczego, który zakłada uchylenie obowiązku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów objętych planem generalnym lotniska, znosząc związany z tym skutek dla decyzji o warunkach zabudowy.

“Celem ustawy jest odblokowanie możliwości rozwoju przestrzennego polskich miast poprzez zmodyfikowanie szczególnych zasad planowania i zagospodarowania przestrzennego w otoczeniu lotnisk, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu ochrony bezpieczeństwa lotniska, wynikającego m.in. z uprawnień władczych prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wobec procesów urbanizacji” – czytamy w uzasadnieniu.

Potrzeba wydania ustawy – jak podkreślają wnioskodawcy – wynika z konieczności przeciwdziałania negatywnym skutkom, jakie dla rozwoju polskich miast ma niemożność wydawania decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do istotnej części ich obszarów zurbanizowanych, objętych planami generalnymi lotnisk.

(ISBnews)

Kredyt Inkaso chce zakończyć przegląd opcji strategicznych w III kw. br.

Warszawa, 12.07.2024 (ISBnews) – Kredyt Inkaso chce zakończyć przegląd opcji strategicznych w III kw. br., zapowiedział wiceprezes Maciej Szymański.

“Chcemy, żeby to [tj. przegląd opcji strategicznych] się skończyło na koniec III kwartału 2024 roku, bo to i tak się przesuwa o co najmniej dwa kwartały od naszych początkowych założeń. Będziemy chcieli przed końcem III kwartału zwołać NWZ, które będzie obradować na temat tych opcji” – powiedział Szymański podczas konferencji prasowej.

Akcjonariusze Kredyt Inkaso zdecydowali o przeglądzie opcji strategicznych jesienią 2022 r., aby rozwiązać sytuację w akcjonariacie spółki. Zakres rozważanych scenariuszy obejmuje potencjalne transakcje na aktywach spółki lub jej podmiotów zależnych (w tym m.in. podział spółki przez wydzielenie) lub utrzymanie status quo.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.

(ISBnews)