Santander TFI: Wciąż niskie wyceny i dobre wyniki spółek przyciagną inwestorów na GPW

Warszawa, 10.07.2024 (ISBnews) – Dobre wyniki spółek, wciąż niskie wyceny i większe zaangażowanie inwestorów zagranicznych spowodują dobrą koniunkturę na warszawskiej giełdzie, prognozują analitycy Santander TFI.

“Rosnące dochody realne oraz świadczenia społeczne przekładają się pozytywnie na wyniki finansowe osiągane przez spółki z sektora konsumenckiego i banki. W kolejnych kwartałach dobra koniunktura powinna przyjść także do szerszego grona spółek” – czytamy w komentarzu.

Analitycy Santander TFI uważają, że dzięki nadchodzącym wysokim transferom z budżetu UE do Polski nastąpi stopniowa poprawa w sektorze przemysłowym i budowlanym, a dalsze obniżki stóp procentowych w strefie euro powinny pobudzić koniunkturę u naszych największych partnerów handlowych, na czym skorzystają polscy eksporterzy.

“Wskaźnik Cena/Zysk dla indeksu WIG, znajdujący się wciąż poniżej wieloletniej średniej, to kolejny argument dla inwestorów. Do dalszego wzrostu indeksów potrzebny jest kapitał, który doceni dobre perspektywy polskich spółek. Pod tym kątem na GPW następuje sukcesywna poprawa. Dywidendy płynące na rachunki inwestorów będą w tym roku wyższe o ok. 80% i osiągną ponad 19 mld zł. To środki, które prawdopodobnie będą reinwestowane na giełdzie” – czytamy również.

“Dane NBP o bilansie płatniczym wskazują także na rosnące zaangażowanie inwestorów zagranicznych na naszym rynku akcji. W dłuższej perspektywie cieszy również rosnąca partycypacja w programie PPK, która zbliża się już do 50%, a jeszcze 3 lata temu oscylowała wokół 30%. Rosnące grono inwestorów sprzyja utrzymaniu pozytywnego trendu na rynku” – podsumowali analitycy.

Santander TFI zarządzał aktywami o wartości ponad 19 mld zł według stanu na koniec listopada 2023 r. Akcjonariuszami Towarzystwa posiadającymi po 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu są Santander Bank Polska oraz Banco Santander S.A. (Hiszpania).

(ISBnews)