Przegląd informacji ze spółek

Atal wydał klientom 1 215 lokali mieszkalnych i usługowych w pierwszym półroczu 2024 roku, podała spółka. W analogicznym okresie roku ubiegłego było to 959 lokali.

Wielkość zrealizowanej przez Rainbow Tours przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu “Lato 2024” (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień-październik 2024 roku) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do 5 lipca br. wyniosła 472 355 osób, co oznacza wzrost o ok. 22,8% r/r, podała spółka.

Segment deweloperski Dekpolu sprzedał 236 lokali w I poł. 2024 r. wobec 198 rok wcześniej, a przekazał w tym czasie 168 (w I poł. 2023 r.: 181), podała spółka.

Oferta Budimeksu wartości 781,75 mln zł na budowę drogi S17 została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ‎Oddział w Lublinie, podała spółka. Przedmiotem przetargu jest “Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne, Odcinek nr 3: węzeł ‘Krasnystaw Północ’ (Krasnystaw 1) wraz z węzłem – węzeł ‘Izbica’ (Tarzymiechy) wraz z węzłem”.

Polimex Mostostal zawarł z Komendantem Głównym Straży Granicznej umowę, której przedmiotem jest realizacja zadania pn. “Modernizacja zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku lądowej granicy z Republiką Białorusi w zakresie bariery fizycznej”, podała spółka. Wynagrodzenie za realizację umowy wyniesie 117,3 mln zł brutto. Jako termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy wskazano 10 listopada 2024 roku.

Mostostal Zabrze skupi 4,58 mln zł akcji własnych stanowiących 6,91% udziałów w spółce po 7,5 zł za jedną akcję za łączną kwotę 34,35 mln zł, podała spółka. Podczas buy-backu złożono oferty sprzedaży 55 661 435 akcji, a stopa redukcji wyniesie 91,77%. Planowany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji to 12 lipca br. Nabywane akcje własne stanowią 6,19% udziału w kapitale zakładowym.

Obserwując obecną sytuację, można spodziewać się, że w II połowie 2024 roku będziemy świadkami utrzymania się wysokiego kursu złota, ocenia dyrektor zarządzający ds. sprzedaży w Mennicy Skarbowej Adam Stroniawski. W Polsce popyt na produkty inwestycyjne ze złota rośnie, mimo że od ponad trzech miesięcy cena kruszcu utrzymuje się na wysokim poziomie oscylującym w przedziale 2300-2400 USD za uncję.

Allegro wprowadziło w Czechach sieć automatów paczkowych One Box by Allegro, podała spółka. Nowa sieć automatów paczkowych ma na celu dalsze usprawnienie usług związanych z zakupami na allegro.cz. Ponad 140 nowych maszyn uzupełni istniejącą sieć automatów paczkowych i punktów odbioru, do których WE|DO wysyłało dotychczas swoje paczki, zwiększając liczbę lokalizacji, w których klienci mogą odbierać swoje zamówienia z Allegro w Czechach do ponad 3840.

Euro Styl z Grupy Dom Development wprowadził do sprzedaży 237 apartamentów w ramach inwestycji Marina Hel Apartamenty na Półwyspie Helskim, podała spółka. W ofercie dostępne są apartamenty 1-4 pokojowe, o powierzchni od 25 do 66 m2.

Atal wprowadził do sprzedaży budynek B w ramach inwestycji Przewóz 42 w Krakowie, podała spółka. W pięciopiętrowym budynku przewidziano 126 mieszkań, o układach od 1 do 5 pokoi. Ceny wahają się od 12 100 do 17 000 zł za m2 w stanie deweloperskim.

Koszty portu na konsole PlayStation 5 gry “Offroad Mechanic Simulator” oraz gry “Creature Lab”, które miały swoje premiery odpowiednio 3 oraz 5 lipca 2024 r., zostały w pełni zwrócone, podało Image Power. W związku z powyższym, zgodnie z zawartą przez spółkę umową wydawniczą, Image Power przysługuje 69% przychodów ze sprzedaży gier.

Game Island – spółka zależna od The Dust – podpisała aneks do umowy wydawniczej z Toplitz Productions w zakresie finansowania produkcji pełnej wersji gry “Serum” oraz własności intelektualnej do gry, podał The Dust. Na podstawie aneksu prawa do własności intelektualnej zostają przeniesione do Toplitz za wynagrodzeniem w wysokości 100 tys. euro; jednocześnie Game Island zobowiązała się do przeznaczenia otrzymanych środków na produkcję pełnej wersji gry, zawierającej m.in. tryb multiplayer. Termin zakończenia produkcji pełnej wersji gry to IV kwartał 2024 r.

Orlen Wind 3 – spółka wchodząca w skład Grupy Orlen – podpisała umowę przejęcia elektrowni fotowoltaicznej o mocy 10 MW zlokalizowanej nieopodal Wałcza w województwie zachodniopomorskim, od funduszu Forum IV FIZ i firmy Prime PV Assets, podał Orlen. Koncern posiada ponad 100 MW mocy zainstalowanej w fotowoltaice.

Transition Technologies MS (TTMS) złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wznowienie postępowania prospektowego w związku z rozważaną ofertą publiczną akcji i debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postawił zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd liniom lotniczym Enter Air, podał Urząd. UOKiK zakwestionował 10 praktyk przedsiębiorcy.

Budimex podpisał umowę na budowę centrum symulatorów lotu i szkolenia personelu lotniczego grupy Ryanair w Krakowie za ok. 41,2 mln zł brutto, podała spółka. Dzięki tej inwestycji zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Kraków-Balice powstanie 150 nowych miejsc szkoleniowych z branży lotniczej. Realizowany projekt umożliwi szkolenie do 500 osób jednocześnie. Obiekt zacznie działać w 2025 r.

Synthaverse podpisał protokół odbioru końcowego nowego zakładu Onko BCG z firmą Karmar, generalnym wykonawcą, i może rozpocząć działalność operacyjną, podała spółka. Dzięki tej inwestycji potencjał wytwórczy polskiego producenta leków wzrośnie skokowo – w 2026 roku moce produkcyjne w zakresie Onko mogą zwiększyć się 7-krotnie.

Miraculum wypracowało 25,65 mln zł przychodów w I półroczu 2024 r., co oznacza wzrost o 5% r/r, podała spółka. Kanał nowoczesny wygenerował w I poł. br. 13,73 mln zł przychodów (+31,17% r/r), zaś sklep internetowy – 0,23 mln zł w I półr. (+3% r/r). Sprzedaż na eksport w I poł. br. wyniosła 4,24 mln zł (-28,7% r/r).

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu (CBRTP) zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w bieżącym roku, poinformował ISBtech prezes Grzegorz Putynkowski.

Rada nadzorcza Banku Pekao zdecydowała, że od 5 października br. prezesem zarządu banku będzie Cezary Stypułkowski pod warunkiem uzyskania do tego czasu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podał bank. Od 10 lipca w skład zarządu jako wiceprezes wejdzie Robert Sochacki, który wcześniej był oddelegowany z RN na stanowisko wiceprezesa kierującego pracami zarządu. Od 18 lipca do zarządu na stanowisko wiceprezesa dołączy Dagmara Wojnar.

(ISBnews)