Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 11 lipca

–11:00: Prezentacja pierwszego odczytu Indeksu Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki – projektu prowadzonego wspólnie przez Qemetikę, Fundację Instrat oraz Pracodawców RP

–13:00: Webinar inwestorski Grupy PTWP nt. wyników i planów

 

PIĄTEK, 12 lipca

–10:00: Konferencja prasowa online Kredyt Inkaso nt. wyników

 

PONIEDZIAŁEK, 15 lipca

–10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych za czerwiec oraz o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem za styczeń-maj

 

WTOREK, 16 lipca

–14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje dane o inflacji bazowej za czerwiec

 

ŚRODA, 17 lipca

–10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o koniunkturze konsumenckiej w lipcu

 

CZWARTEK, 18 lipca

–10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o dynamice produkcji sprzedanej przemysłu, wskaźnikach cen produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji budowlano-montażowej, o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za czerwiec.

(ISBnews)