Bazar Różyckiego zyska nowe życie

Kultowy "Różyc" w Warszawie, fot. Wikipedia

Urząd m.st. Warszawy zdecydował się na rewitalizację otoczenia legendarnego Bazaru Różyckiego obejmującą kwartał ulic: Targowej, Ząbkowskiej, Brzeskiej i Kijowskiej. Stanie się to w ramach projektu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), a kompleksowe doradztwo zapewni firma konsultingowo-inżynieryjna Collect Consulting.

Formuła Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) pozwoli na efektywne wykorzystanie zasobów i doświadczeń obu stron – publicznej i prywatnej. Collect Consulting ma za zadanie dostarczyć niezbędne know-how oraz wsparcie doradcze tak, aby projekt był realizowany zgodnie z najlepszymi praktykami oraz z korzyścią dla Miasta Stołecznego Warszawy i lokalnej społeczności prawobrzeżnej części miasta.

Rewitalizacja otoczenia Bazaru Różyckiego ma na celu przekształcenie tego historycznego obszaru warszawskiej Pragi w nowoczesne i przyjazne dla mieszkańców miejsce, zachowując jednocześnie jego unikalny charakter. W ramach projektu przewiduje się:

  • modernizację infrastruktury: poprawę stanu technicznego dróg, chodników oraz infrastruktury podziemnej;
  • rozwój zieleni miejskiej: tworzenie nowych przestrzeni zielonych i parków, które będą służyć mieszkańcom jako miejsca odpoczynku i rekreacji;
  • wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców: rewitalizacja ma również na celu stworzenie lepszych warunków dla prowadzenia działalności handlowej, wspierając lokalne biznesy i sprzyjając rozwojowi przedsiębiorczości.

„Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy uczestniczyć w tak znaczącym projekcie dla Warszawy. Do realizacji tego przedsięwzięcia zebraliśmy doborowy zespół ekspertów – prawników, architektów, urbanistów i finansistów, których wieloletnie doświadczenie i unikatowe kompetencje pozwolą sprostać stawianemu nam przez Miasto wyzwaniu. Rewitalizacja otoczenia Bazaru Różyckiego to nie tylko modernizacja infrastruktury, ale również inwestycja w przyszłość tego historycznego miejsca. Współpraca z Urzędem m.st. Warszawy w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pozwala nam na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i podniesienie jakości życia mieszkańców. Wierzymy, że nasza praca przyczyni się do dalszego rozwoju i atrakcyjności tej części miasta” – deklaruje Małgorzata Okularczyk-Okoń, prezes Collect Consulting.

Collect Consulting będzie odpowiedzialny za:

  • Ocenę Efektywności przedsięwzięcia – zweryfikuje wykonalność inwestycji oraz jej efektywność w modelu PPP;
  • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego/inwestora, który zrewitalizuje otoczenie Bazaru Różyckiego, w rekomendowanej Miastu formule;
  • wsparcie Miasta Stołecznego Warszawa w procesie negocjacji i dialogu z potencjalnymi partnerami prywatnymi/inwestorami;
  • zapewnienie bezpiecznego i transparentnego wybór najkorzystniejszej oferty i finalny wybór partnera prywatnego do realizacji projektu wraz z Miastem.