Przyjęto 14. pakiet unijnych sankcji przeciwko Rosji

Nowy – czternasty – pakiet sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Rosję w związku z jej napaścią na Ukrainę obejmuje przeładunki LNG w krajach trzecich, rosyjską flotę „tankowców cieni” oraz współdziałanie państw trzecich, zwłaszcza Pekinu w obchodzeniu wcześniejszych ograniczeń.

Czternasty już pakiet sankcji obejmuje m.in. zakaz dostarczania inwestycji, usług i towarów na potrzeby nowych projektów LNG w Rosji, zakaz przeładunków rosyjskiego LNG kierowanego do krajów trzecich z UE oraz przeładunków statek-statek.

Nałożono także sankcje na kilkanaście statków wchodzących w skład rosyjskiej tak zwanej floty cieni, której działania pozwalają na obejście górnego limitu cen ropy.

Sankcje obejmują kontrolę eksportu substancji chemicznych, rud manganu, tworzyw sztucznych, elektroniki i maszyn do prac ziemnych, które mogłyby zostać wykorzystane do celów wojskowych, a także ograniczenia w imporcie helu. Ich istotnym punktem są także kolejne ograniczenia w transporcie lotniczym i drogowym, oraz kontrole rejestracji rosyjskich praw własności intelektualnej w UE oraz importu ukraińskich dóbr kultury, które mogły zostać zrabowane przez Rosję. Znalazł się tam również zakaz reeksportu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) drogą morską oraz przeładunków gazu przez porty UE do Azji. Tu warto zauważyć, że nie są to wielkie dostawy, obejmujące około 10% całkowitego rosyjskiego eksportu LNG.

Do listy sankcyjnej UE dodano 47 nowych podmiotów i 69 osób, co daje łączną liczbę 2200 osób. Oczekuje się, że pakiet zostanie formalnie zatwierdzony podczas poniedziałkowego spotkania ministrów spraw zagranicznych UE.