KNF zdecydowała o przeniesieniu instrumentów finansowych z Prosper Capital DM do Pekao BM

Warszawa, 19.06.2024 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała decyzję nakazującą przeniesienie instrumentów finansowych, środków pieniężnych, aktywów oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków i ewidencji z Prosper Capital Domu Maklerskiego do Banku Polska Kasa Opieki – Biura Maklerskiego, podała Komisja.

Przedmiotem przeniesienia są te instrumenty finansowe, środki pieniężne, aktywa oraz dokumenty, co do których osoby bądź podmioty uprawnione nie podjęły decyzji o przeniesieniu do innej firmy inwestycyjnej, podano.

“W przypadku wygaśnięcia zezwolenia albo zaprzestania prowadzenia rachunków i ewidencji instrumentów finansowych lub wykonywania innej działalności, do której firma inwestycyjna była uprawniona w związku z posiadaniem zezwolenia na prowadzenie rachunków papierów wartościowych, Komisja może nakazać tej firmie przeniesienie instrumentów finansowych, środków pieniężnych, aktywów oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków i ewidencji do innej firmy inwestycyjnej” – czytamy w komunikacie.

W ocenie Komisji, przeniesienie instrumentów finansowych, środków pieniężnych, aktywów oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków i ewidencji z Prosper Capital DM do Pekao SA BM należycie zabezpieczy interesy dotychczasowych klientów Prosper Capital DM.

(ISBnews)