KE: Wszczęcie procedury EDP uzasadnione wobec siedmiu państw, w tym Polski

Warszawa, 19.06.2024 (ISBnews) – Wszczęcie procedury nadmiernego deficytu  (ang. excessive deficit procedure, EDP) jest uzasadnione wobec siedmiu państw, w tym Polski, wynika raportu Komisji Europejskiej. Komisja zamierza zaproponować Radzie otwarcie w lipcu 2024 r. procedur dotyczących nadmiernego deficytu w odniesieniu do tych państw.

“Komisja przygotowała  raport na podstawie art. 126 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE) dla 12 państw członkowskich w celu oceny ich zgodności z kryterium deficytu określonym w Traktacie: Belgia, Czechy, Estonia, Hiszpania, Francja, Włochy, Węgry, Malta, Polska, Słowenia, Słowacja i Finlandia” – czytamy w komunikacie.

W tej ocenie Komisja bierze pod uwagę odpowiednie czynniki przedstawione przez państwa członkowskie w przypadku, gdy ich stosunek długu publicznego do PKB jest niższy niż 60% PKB lub ich deficyt zostanie oceniony jako “zbliżony” do wartości referencyjnej wynoszącej 3% oraz “tymczasowy’, wskazano.

“W świetle oceny zawartej w raporcie wszczęcie procedury nadmiernego deficytu opartej na deficycie jest uzasadnione w przypadku siedmiu państw członkowskich : Belgii, Francji, Włoch, Węgier, Malty, Polski i Słowacji” – napisała Komisja.

KE przypomniała, że raport na podstawie art. 126 ust. 3 stanowi jedynie pierwszy krok do otwarcia procedur nadmiernego deficytu.

“W świetle tej oceny oraz po uwzględnieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Komisja zamierza zaproponować Radzie otwarcie w lipcu 2024 r. procedur dotyczących nadmiernego deficytu w odniesieniu do tych państw członkowskich w oparciu o deficyt. W ramach pakietu jesiennego europejskiego semestru, aby zapewnić spójność ze ścieżką dostosowania określoną w planach średnioterminowych, Komisja przedstawi Radzie zalecenia dotyczące położenia kresu nadmiernemu deficytowi” – czytamy w komunikacie. 

W 2020 r. Rada stwierdziła na podstawie danych za 2019 r., że w Rumunii istnieje nadmierny deficyt . Według oceny Komisji, Rumunia nie podjęła skutecznych działań, aby skorygować tę sytuację i położyć kres sytuacji nadmiernego deficytu.

Rząd podał wcześniej w założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2025 r., że liczy, iż Komisja Europejska rozłoży redukcję nadmiernego deficytu Polski na co najmniej cztery lata.

W ub. tygodniu minister finansów Andrzej Domański podtrzymał, że w ocenie rządu procedura zostanie “na pewno” otworzona, ponieważ deficyt Polski przekracza 3% PKB. W kwietniu resort finansów poinformował ISBnews, że jest już w roboczym dialogu z Komisją Europejską, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn przekroczenia przez Polskę progu 3% deficytu w relacji do PKB w 2023 r.

(ISBnews)