Akcjonariusze PJP Makrum zdecydowali o wypłacie 1,4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2023

Warszawa, 19.06.2024 (ISBnews) – Akcjonariusze PJP Makrum zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 8,38 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 15,67 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 1,4 zł na akcję, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 19 września oraz termin wypłaty dywidendy na 3 października br.

Działalność Grupy Przemysłowej PJP Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 427,21 mln zł w 2023 r.

(ISBnews)