Przegląd informacji ze spółek

KGHM Polska Miedź w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu zdecydował o emisji niezabezpieczonych obligacji serii C na rynku polskim o wartości nominalnej 1 mld zł, w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 4 mld zł, podała spółka.Obligacje będą oprocentowane w wysokości WIBOR 6M plus marża 125 pb. rocznie. Data wykupu to 26 czerwca 2031 r.

Akcjonariusze Creepy Jar zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 9,17 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 18,33 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 13,11 zł na akcję, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 24 czerwca oraz termin wypłaty dywidendy na 1 lipca br. Ponadto pozostałe 9,16 mln zł zysku przeznaczono na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości.

Akcjonariusze CD Projektu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 99,91 mln zł z zysku netto za 2023 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 1 zł na akcję, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 21 czerwca oraz termin wypłaty dywidendy na 27 czerwca br.

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Szymona Midery na stanowisko prezesa PKO Banku Polskiego, podała Komisja.

Akcjonariusz Agory S.A. – Agora-Holding – zgłosił do zarządu spółki następujące kandydatury: Bartosz Hojka (obecny prezes zarządu), Tomasz Jagiełło (ob. członek zarządu), Anna Kryńska-Godlewska (ob. członek zarządu), Wojciech Bartkowiak (ob. członek zarządu), Agnieszka Siuzdak-Zyga, Maciej Strzelecki.

Akcjonariusze Atende zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 5,09 mln zł z zysku netto za 2023 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,14 zł na akcję, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 26 czerwca oraz termin wypłaty dywidendy na 3 lipca br.

Celon Pharma otrzymała decyzję w sprawie objęcia przez ministra zdrowia refundacją produktu leczniczego Zarixa (Rivaroxabanum) kapsułki twarde 10 mg, 15 mg i 20 mg, tj. w całym zakresie dawek objętych wnioskiem o refundację, podała spółka. Termin wejścia w życie decyzji to 1 lipca 2024 r., a okres obowiązywania decyzji – 3 lata.

Grupa Kęty zawarła z dwiema osobami fizycznymi przedwstępną, warunkową umowę zakupu 211 815 udziałów w spółce Selt z siedzibą w Opolu, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, podała spółka. Wartość transakcji to ok. 420 mln zł pomniejszona o wartość długu netto spółki, czyli ok. 380 mln zł.

Ryvu Therapeutics podtrzymuje, że rozpocznie nowe badanie fazy II związku SEL24 w DLBCL (chłoniak rozlany z dużych komórek B) w II poł. br. oraz że włączy do badań klinicznych RVU120 ponad 100 pacjentów w 2024 r., poinformował członek zarządu i dyrektor medyczny Hendrik Nogai.

Mostostal Zabrze zdecydował o przeprowadzeniu skupu do 4,58 mln akcji własnych w cenie 7,5 zł za sztukę, czyli za maksymalnie 34,5 mln zł, w celu ich umorzenia, podała spółka.

Agora zawarła z SFS Ventures s.r.o. umowę, na podstawie której kupiła 490 udziałów w spółce Eurozet stanowiących 49% kapitału zakładowego za 38,75 mln euro, podała spółka. Po tej transackji Agora będzie miała 100% udziałów w Eurozet.

Ryvu Therapeutics pomyślnie rozpoczęło badania fazy II dla RVU120, uzyskując korzystne pierwsze wyniki bezpieczeństwa RVU120 w skojarzeniu z wenetoklaksem, poinformował członek zarządu i dyrektor medyczny Hendrik Nogai.

MOL Polska zakończył proces rebrandingu wszystkich stacji własnych spółki w 273 lokalizacjach, podała spółka. Tym samym ok. 70% sieci spółki operuje pod marką MOL. Kolejnym istotnym krokiem będzie rebranding przeszło stu stacji franczyzowych.

Drago entertainment podzieliło zespół według projektów na mniejsze grupy – zajmują się one darmowymi dodatkami i rozwijaniem zawartości gry bazowej, regularnie wydawanymi płatnymi dodatkami (DLC) oraz kolejną grą z uniwersum Gas Station – “Road Diner Simulator”, podała spółka. Krakowskie studio opublikowało teaser do następnej gry w portfolio – “Motel Simulator”.

Zarząd PKP Cargo wystosował zaproszenie do organizacji związkowych w sprawie podjęcia rozmów dotyczących zawieszenia postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) dla pracowników zatrudnionych przez zakłady PKP Cargo SA w biegnącym okresie jego wypowiedzenia, podała spółka. Rozmowy zostaną podjęte podczas szerokiego spotkania 20 czerwca br.

QNA Technology opublikowało memorandum informacyjne ws. emisji do 270 tys. nowych akcji serii E w trybie oferty publicznej, podała spółka. Oferta zostanie skierowana do inwestorów z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ale z możliwością przyznania dotychczasowym akcjonariuszom (posiadającym co najmniej 4 510 akcji spółki – ok. 0,25% kapitału zakładowego) prawa pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji. Wartość oferty ma wynieść ok. 11 mln zł.

APS Energia zawarła umowę na dostawę przetwornic statycznych podwagonowych oraz rejestratorów ciśnień do wagonów do H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych w ramach nowej umowy ramowej, o wartości 10,2 mln zł netto, podała spółka. Pierwsze komplety urządzeń będą dostarczone w październiku 2024 roku, a ostatnie dostawy przewidywane są w połowie 2025 roku.

Mirbud zakończył proces przyspieszonej budowy księgi popytu na nowe akcje serii L, podała spółka. Cena emisyjna została ustalona na 11 zł, ostateczna liczba oferowanych akcji wyniesie 18 348 800, co stanowi 19,99 % obecnego kapitału zakładowego spółki. Dzięki temu wielkość oferty wyniesie ok. 200 mln zł brutto pod warunkiem zawarcia wszystkich umów objęcia akcji z inwestorami. Spółka zamierza przeznaczyć pozyskane środki finansowe na kontynuowanie najważniejszych projektów rozwojowych, tj. pionu budownictwa infrastruktury kolejowej oraz pionu budownictwa infrastruktury drogowej.

Novaturas Group odnotował w maju br. przychody w wysokości 17,3 mln euro w porównaniu do 21,5 mln euro rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Firma obsłużyła ok. 26,6 tys. klientów wobec ok. 29,9 tys. rok wcześniej.

MOL Polska zakłada, że liczba stacji MOL wyposażonych w punkt gastronomiczny marki Fresh Corner w Polsce wzrośnie o 18 do końca 2024 roku i osiągnie liczbę 69, podała spółka.

Zarząd Trakcji w wyniku postępowania kwalifikacyjnego powołał Tomasza Wardaka na członka zarządu w funkcji dyrektora finansowego z dniem 17 czerwca 2024 roku, podała spółka.

(ISBnews)