KSF-M zarekomendował bufora antycyklicznego na poziomie 1% po 12 mies., 2% po 24 mies.

Warszawa, 14.06.2024 (ISBnews) – Komitet Stabilności Finansowej dotyczący nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym (KSF-M) zarekomendował ministrowi finansów ustalenie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 1% – po upływie 12 miesięcy i 2% – po upływie 24 miesięcy od ogłoszenia przez ministra finansów rozporządzenia w tej sprawie, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Przedstawiciel ministra finansów przyjął rekomendację i zadeklarował podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych.

“Rekomendacja Komitetu opiera się na przyjętej w marcu 2024 r. strategii stosowania bufora antycyklicznego w Polsce. Komitet uznał za wskazane ustalenie neutralnego poziomu bufora antycyklicznego (nBA), który ma charakter ostrożnościowy i będzie obowiązywał banki także przy standardowym poziomie ryzyka, tj. przez większość cyklu finansowego. Pozwoli to wzmocnić odporność sektora bankowego oraz przygotować go na potencjalną sytuację kryzysową, będącą następstwem materializacji trudnych do przewidzenia lub nieprzewidywalnych rodzajów ryzyka (takich jak np. pandemia)” – czytamy w komunikacie.

Komitet wskazał, że z kwartalnej ankiety oceny źródeł ryzyka systemowego, cyklicznie przeprowadzanej wśród instytucji reprezentowanych w Komitecie wynika, że najważniejszymi zagrożeniami dla krajowego systemu finansowego pozostają ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych oraz ryzyko geopolityczne.

“Na posiedzeniu podsumowano bieżące tendencje na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych. W ostatnim okresie obserwowano dalszy wzrost nominalnych i realnych cen mieszkań. Zwiększyła się dostępna oferta mieszkań, liczba wydanych pozwoleń na budowę i realizowanych inwestycji budowlanych. W porównaniu do poprzedniego kwartału popyt na kredyty mieszkaniowe istotnie spadł, choć pozostawał wyższy niż w analogicznym okresie 2023 r. Jakość portfela kredytów mieszkaniowych pozostaje dobra i stabilna” – czytamy również.

Komitet zapoznał się z projektem Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej Wskaźnika Finansowania Długoterminowego (WFD). Celem Rekomendacji jest zmiana struktury finansowania kredytów hipotecznych poprzez zwiększenie w tym procesie wykorzystania długoterminowych instrumentów dłużnych. Komitet przedstawił swoją opinię do projektu i poddał pod rozwagę Komisji kwestie, które w ocenie Komitetu powinny być jeszcze przedmiotem refleksji przed wydaniem ostatecznej wersji Rekomendacji, podano w komunikacie.

Realizując Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej Komitet zapoznał się z wynikami monitorowania ekspozycji polskiego sektora bankowego w Norwegii i analizami dotyczącymi ekspozycji polskiego sektora bankowego w Portugalii oraz w obu przypadkach uznał, że zachodzą przesłanki pozwalające na nieodwzajemnianie wprowadzonych w tych krajach instrumentów makroostrożnościowych.

Kolejne regularne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na wrzesień 2024 r.

(ISBnews)