R.Power zakupił portfel projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 41 MWp

Warszawa, 29.04.2024 (ISBnews) – R.Power nabył od Green Capital portfel projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 41 MWp, zlokalizowanych w województwie pomorskim, podała spółka. Projekty znajdują się w fazie bliskiej etapowi ready-to-build, a jego osiągnięcie zaplanowane jest na
IV kwartał 2024 r.

R.Power podaje, że jest największą firmą w sektorze fotowoltaiki w Polsce. Poza Polską, R.Power rozwija projekty fotowoltaiczne na terytorium Portugalii, Włoch i Hiszpanii. R.Power działa w całym łańcuchu wartości rynku PV – rozwija projekty elektrowni, buduje je, jak i świadczy usługi zarządzania, serwisowania i obsługi elektrowni fotowoltaicznych.

(ISBnews)