Spółki zależne R.Power mają umowy na sprzedaż 552 GWh energii z projektów PV w Portugalii

Warszawa, 15.04.2024 (ISBnews) – Dwie spółki zależne R.Power zawarły umowy sprzedaży energii elektrycznej z portfela projektów PV zlokalizowanych w Portugalii z wiodącą “europejską grupą energetyczną”, podał R.Power. Głównym przedmiotem umów jest sprzedaż w formule finansowego PPA energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach fotowoltaicznych należących do spółek zależnych. Okres obowiązywania umowy to lata 2025-2034. Szacowana ilość energii elektrycznej będąca przedmiotem sprzedaży w okresie trwania umowy wynosi 552 GWh.

R.Power podaje, że jest największą firmą w sektorze fotowoltaiki w Polsce. Poza Polską, R.Power rozwija projekty fotowoltaiczne na terytorium Portugalii, Włoch i Hiszpanii. R.Power działa w całym łańcuchu wartości rynku PV – rozwija projekty elektrowni, buduje je, jak i świadczy usługi zarządzania, serwisowania i obsługi elektrowni fotowoltaicznych.

(ISBnews)