Coraz więcej AI w polskich firmach

Aż 42% managerów polskich firm stwierdza, że AI wspiera ich w podejmowaniu strategicznych decyzji – takie są dane pochodzące z raportu polskiego oddziału firmy SAP „Biznes napędzany cyfrowo. Rozwój w obliczu Przemysłu 5.0”.

Jak stwierdzają ankietowani przez SAP Polska managerowie, obszary w których wykorzystana będzie sztuczna inteligencja, to te w których „dużo jest powtarzalnych, możliwych do zautomatyzowania zadań”. Na pierwszym więc miejscu uplasował się marketing z 45% wskazań, dalej obsługa klienta (42%), e-commerce (38%) oraz planowanie i analiza finansowa (32%). Niewiele mniej wskazań, bo 31%, uzyskały rozliczenia i płatności oraz zarządzanie relacjami z klientami (26%). Aż 54% managerów deklaruje, że w ich firmach AI będzie używane właśnie w tych działach. Przy czym, co ciekawe, owe 42% deklarujących, że AI wspiera ich strategiczne decyzje, ma na myśli kwestię dostarczania kompletnych danych o kluczowych procesach właśnie przez sztuczną inteligencję. Jednak według 54% menedżerów ich zespoły obawiają się wpływu AI na miejsca pracy. Zdaniem 60% badanych głębsza cyfryzacja łańcucha dostaw w ich organizacji i rozwój AI, wymagałyby podwyższenia kompetencji cyfrowych pracowników.

Raport „Biznes napędzany cyfrowo. Rozwój w obliczu Przemysłu 5.0”

Jeśli chodzi o nakłady na rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję w perspektywie dwóch najbliższych lat, ankietowani sądzą, że pierwszeństwo będą miały systemy bezpieczeństwa (57% wskazań) oraz przechowywania i zarządzania danymi oraz marketing (po 56%). Nieco mniej, bo 55% głosów otrzymała obsługa klienta, a listę zamknęło zarządzanie łańcuchem dostaw (53%).

„Raport SAP ukazuje, że firmy spodziewają się największego wzrostu inwestycji w obszarze sztucznej  inteligencji, zwłaszcza w sektorach takich jak e-commerce, generowanie treści, analiza danych, rekomendacje oraz obsługa klienta. Jest to jednoznaczny dowód na to, że sztuczna inteligencja staje się integralną częścią strategii biznesowych, nie tylko w wykonywaniu rutynowych zadań, ale również w podejmowaniu strategicznych decyzji. Jednakże, mimo postępu technologicznego, to zaskakujące, że mniej niż 50% firm posiada obecnie rozwiązania cyfrowe, które umożliwiają efektywne reagowanie na nagłe zakłócenia w łańcuchach dostaw. To wyzwanie, z którym wiele przedsiębiorstw musi się zmierzyć, szczególnie w kontekście globalnych zmian i nieprzewidywalnych zdarzeń” – stwierdził w omówieniu raportu Piotr Ferszka, prezes SAP Polska.

Raport „Biznes napędzany cyfrowo. Rozwój w obliczu Przemysłu 5.0”

Inne ustalenia raportu dotyczą rozwiązań opartych na chmurze. Co prawda, firmy które je posiadają wykorzystują już niemal w 10 obszarach działalności, za to mimo pandemii mniej niż połowa firm posiada takie rozwiązania, które ułatwiłyby im reagowanie w przypadku przerw w łańcuchu dostaw. Pozytywem jest, że zaledwie 13% badanych firm wskazuje, iż w ogóle nie korzysta z rozwiązań chmurowych, z kolei aż 71% planuje w najbliższym czasie zwiększenie ich wykorzystania. Chmura publiczna przyciąga firmy przede wszystkim wygodą, mniejszymi wydatkami inwestycyjnymi i elastycznością zmian.

Z kolei firmy nie bardzo rozumieją na czym polegają regulacje ESG (Environmental, Social, Governance), powszechne już w Unii Europejskiej. Co prawda 58% menadżerów deklaruje, że ich firmy są świadome konieczności wypracowania strategii ESG, jednak zaledwie 53% zdaje sobie sprawę z wymogów prawnych związanych z mierzeniem śladu węglowego. Niemal tylu ankietowanych przyznaje też, że ich firma nie posiada w obecnych systemach danych istotnych przy wyznaczaniu strategii i działań w ramach ESG.

Co ciekawe, 61% badanych menedżerów uważa, że koszt wdrożenia jest istotny, ale kluczowy pozostaje długoterminowy zwrot z inwestycji. Aż 56% przyznaje przy tym, że o wyborze wdrażanej technologii nie powinna decydować cena, a efektywność wdrożonego rozwiązania.

Raport „Biznes napędzany cyfrowo. Rozwój w obliczu Przemysłu 5.0” postał dzięki danym z ogólnopolskiego badania agencji UCE Research na zlecenie SAP Polska w lipcu 2023 roku. W badaniu wzięło udział 419 menedżerów zaangażowanych w procesy tworzenia budżetów IT w firmach.