UKNF: 73% aktywnych klientów poniosło stratę na rynku Forex w 2023 r.

Warszawa, 02.04.2024 (ISBnews) – Spośród klientów aktywnych na rynku Forex w ub.r. 73% poniosła stratę, wynika z danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Średni wynik osiągnięty przez klienta to – 8 074 zł w 2023 r.

“W 2023 roku zmniejszył się odsetek klientów, którzy ponieśli stratę. Spadł zarówno średni zysk, jak i średnia strata przypadająca na klienta. Średni wynik przypadający na klienta stanowił stratę (mniejszą niż w roku poprzednim). W 2023 r. łączna wartość strat poniesionych przez klientów stratnych stanowiła 5-krotność łącznej wartości zysków klientów, którzy osiągnęli zysk” – czytamy w komunikacie.

Wśród klientów będących polskimi rezydentami na rynku Forex średni zysk przypadający na klienta wyniósł 10 950 zł w 2023 r. wobec 21 607 zł w 2022 roku, zaś średnia strata przypadająca na klienta wyniosła 17 456 zł w ub.r. wobec 20 197 zł w 2022 r.

Z danych UKNF wynika, że w 2023 roku zdecydowaną większość inwestorów dokonujących transakcji na rynku Forex za pośrednictwem krajowych domów maklerskich i biur maklerskich stanowili klienci detaliczni, z 99,8% udziałem w liczbie aktywnych klientów oraz 87,1% udziałem w wartości nominalnej transakcji.

Zrealizowany w 2023 r. zysk klientów (rezydentów polskich) na rynku Forex wyniósł 249 799 603 zł wobec 336 081 336 zł rok wcześniej, zaś liczba aktywnych klientów, którzy zrealizowali zysk wyniosła 22 812 w ub. roku wobec 15 554 zł w 2022 r.

Zrealizowana strata klientów (rezydentów polskich) wyniosła – 1 052 074 043 zł w 2023 r. wobec -1 132 366 060 zł rok wcześniej.

(ISBnews)