Przegląd informacji ze spółek

Szacowana wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR – Monthly Recurring Revenue) Grupy ze wszystkich produktów wyniosła 6,66 mln USD na koniec marca 2024 r. Oznacza to wzrost o 4,1% w stosunku do stanu sprzed roku i o 2,6% w stosunku do stanu na koniec 2023 r., podała spółka.

Sanok Rubber Company zamknął transakcję nabycia 100% udziałów Teknikum Yhtiöt Oy za cenę ustaloną w oparciu o uzgodnioną wartość przedsiębiorstwa przejmowanej spółki (enterprise value) wynoszącą 46,7 mln euro oraz w oparciu o mechanizm closing accounts Teknikum na dzień 31.03.2024 r. z zastosowaniem przewidzianych w umowie korekt, podał Sanok.

Liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems wyniosła 1 996,6 tys. szt. (w tym 1 508,8 tys. w Polsce oraz 487,8 tys. na rynkach zagranicznych) na koniec I kw. br., podała spółka.

QubicGames zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących spółki zależnej – Untold Tales, podała spółka. Rozważane jest szereg możliwych opcji strategicznych, które obejmować mogą pozyskanie inwestora finansowego lub strategicznego dla Untold Tales, zbycie części lub całości posiadanych przez QubicGames akcji spółki zależnej bądź przeprowadzenie innej transakcji.

Dadelo miało 53,13 mln zł przychodów w I kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 84% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Głównymi czynnikami wzrostu są stale rosnąca oferta sklepu, ciągle rosnąca popularność marki Centrumrowerowe.pl oraz otwarcie kolejnego, po sklepie w Warszawie, sklepu stacjonarnego we Wrocławiu.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI wg stanu na 28 marca 2024 r. wyniosła 5 062,3 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 4 906 mln zł.

mPay podpisał z ukraińskim MTB Bankiem list intencyjny o zawarciu umowy na objęcie nowej emisji akcji mPay oraz współpracy biznesowej w zakresie dołączenia do międzynarodowego systemu płatniczego MTB Money, umożliwiającego dokonywanie transakcji międzynarodowych, podała spółka. Umowa objęcia akcji nowej emisji ma zostać podpisana do 30 czerwca 2024 roku. MTB Bank otrzyma udział na poziomie 9,99% w kapitale spółki.

Allegro sp. o.o. – spółka pośrednio zależna od Allegro.eu – podpisała umowę ze spółką Ruch, oferującą usługi dostaw Orlen Paczka, dotyczącą dostaw do sieci automatów paczkowych (APM) i punktów odbioru (PUDO) Orlen Paczki oraz dostaw do sieci automatów paczkowych i punktów odbioru Allegro One – One Box i One Point, podało Allegro. Umowa została zawarta do końca 2030 r.

SimFabric podpisał umowę z nowym partnerem wydawniczym na określenie współpracy przy wydaniu 4 gier z portfolio partnera na konsole PS4/PS5 w sklepie PlayStation Store, Nintendo Switch w sklepie Nintendo e-Shop, oraz Xbox One/Xbox Series X|S w sklepie Microsoft Store, podała spółka. Umowa przewiduje rozszerzenie współpracy o kolejne tytuły partnera; koszty ponoszone na portowanie są po stronie SimFabric, który z tytułu sprzedaży gier będzie otrzymywał 70% wpływów ze sprzedaży. Kolejne 3 gry SimFabric są w trakcie certyfikacji w sklepie PlayStation Store, podano także.

Płatny dodatek do gry komputerowej “Gas Station Simulator” pod tytułem “DLC Tidal Wave” w wersji na PC miał swoją premierę w sklepach cyfrowej dystrybucji gier Steam i Green Man Gaming 21 marca 2024 roku o godzinie 17.00. Łączne koszty produkcji i marketingu DLC wyniosły ok. 450 tys. zł i zostały w pełni pokryte przychodami brutto z DLC z platformy Steam w ciągu niecałych 7 dni od rozpoczęcia sprzedaży, podało Drago entertainment.

Draw Distance zawarło umowę z francuskim Plug In Digital w zakresie gry “Serial Cleaners”, podała spółka. Na podstawie umowy spółka udzieliła producentowi licencji na wydanie i przeportowanie “Serial Cleaners” na platformy mobilne. Premiera na platformach mobilnych planowana jest w I kwartale 2025 r.

Polimex Mostostal po przeprowadzeniu analizy w toku prac nad raportem rocznym za 2023 rok podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na stratę w kwocie 101 818 468 zł dotyczącą realizacji umowy z 23 czerwca 2021 roku na “realizację ‘pod klucz’ elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. w Siechnicach” przez konsorcjum z udziałem spółki i podmiotu zależnego – Polimex Energetyka na rzecz Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, podał Polimex Mostostal. Utworzenie rezerwy na stratę wpłynie na zmniejszenie EBIDTA spółki i grupy kapitałowej Polimex Mostostal za rok 2023 we wskazanej powyżej wysokości.

Movie Games podjęło decyzję o zmianie premiery na PC gry “Beyond Sunset” na III kwartał 2024 r. poinformowała spółka. Tytuł trafi na platformę Steam w dniu przypadającym pomiędzy 1 lipca a 30 sierpnia br. Przełożenie premiery związane jest z rozpoczęciem 11 marca br. kampanii marketingowej produkcji “Drug Dealer Simulator 2”.

Develia odnotowała 275,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 230,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany zysk netto wyniósł odpowiednio: 292,53 mln zł wobec 237,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Vivid Games zdecydował o aktualizacji wartości bilansowej gier “Mobbles Cards” i “The Cash”, a w związku z tym o utworzeniu rezerw na należności na 31 grudnia 2023 w łącznej szacunkowej kwocie 1,18 mln zł, podała spółka. Jednocześnie zarząd postanowił o dokonaniu odpisów aktualizujących na 31 grudnia 2023 na łączną kwotę 2,91 mln zł wynikających z utraty wartości głównie projektu technologicznego PHY Game. Wpłynie to na obniżenie wyniku finansowego netto za 2023 r. Spółka podkreśliła też, że odpisy mają charakter jednorazowy oraz niepieniężny i nie mają wpływu na stan środków pieniężnych, płynność finansową spółki lub możliwość realizacji celów strategicznych.

W związku ze zbyciem zorganizowanych części przedsiębiorstwa (ZCP) odbyły się zgromadzenia wspólników następujących spółek zależnych: Wyborcza, Gazeta.pl, Agora Książka i Muzyka oraz Czerska 8/10, podała Agora. Na zgromadzeniach zostały podjęte uchwały dotyczące podwyższenia kapitałów zakładowych i zmiany aktów założycielskich spółek zależnych.

(ISBnews)