GUS: Wynik finansowy netto ubezpieczycieli wzrósł o 66,9% r/r do 9,5 mld zł w 2023 r.

Warszawa, 02.04.2024 (ISBnews) – Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 9 499,2 mln zł i był wyższy o 66,9% niż w 2022 r., podał Główny Urząd Statystyczny. W 2023 r. składki przypisane brutto ogółem wyniosły 78 889 mln zł (wzrost o 9,1% w porównaniu do 2022 r.), z czego 22 847,8 mln zł stanowiła składka działu I, a 56 041,2 mln zł składka działu II.

“Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 9 499,2 mln zł i był wyższy o 66,9% niż w 2022 r. Towarzystwa ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik w wysokości 3 318,6 mln zł (wzrost o 53,9% r/r), a w dziale II wynik ten wyniósł 6 180,7 mln zł (wzrost o 74,9% r/r)” – czytamy w komunikacie.

W strukturze przychodów ogółem dominującą pozycję stanowiły składki. W 2023 r. składki przypisane brutto ogółem wyniosły 78 889,0 mln zł (wzrost o 9,1% w porównaniu do 2022 r.), z czego 22 847,8 mln zł stanowiła składka działu I, a 56 041,2 mln zł składka działu II. W strukturze kosztów ogółem dominującą pozycję stanowiły odszkodowania, podano również.

Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec grudnia 2023 r. wyniosła 218 093 mln zł (wzrost w skali roku o 11,0%), z tego na dział I przypadało 89 368,4 mln zł, a na dział II 128 724,6 mln zł.

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w 2023 r. wyniosły 44 239,4 mln zł i były o 0,3% niższe niż w 2022 r.; w dziale I zmniejszyły się do 16 229,3 mln zł (o 14% r/r), a w dziale II ich wartość uległa zwiększeniu do 28 010,1 mln zł (o 9,8% r/r).” – napisano także w materiale.

(ISBnews)