GUS: Deficyt sektora ‘general government’ wzrósł do 5,1% PKB w 2023 r.

Warszawa, 02.04.2024 (ISBnews) – Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł 5,1% PKB na koniec 2023 roku (wobec 3,5% rok wcześniej po rewizji), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) we wstępnych danych.

Zadłużenie tego sektora sięgnęło 49,6% PKB na koniec 20232 r. (wobec 49,2% PKB rok wcześniej – po rewizji), podano w komunikacie. 

W ub. piątek Ministerstwo Finansów poinformowało, że dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 1 691 147,8 mln zł na koniec IV kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 4,1% kw/kw i o 11,9% w porównaniu z końcem 2022 r. Relacja długu w tym ujęciu do PKB wyniosła 49,8% na koniec IV kwartału 2023 r. i wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 1,1 pkt proc. oraz o 0,5 pkt proc. w porównaniu z końcem 2022 r. 

(ISBnews)