UKNF opublikował stanowisko dot. osutsourcingu zakładów ubezpieczeń

Warszawa, 25.03.2024 (ISBnews) – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przeprowadził przegląd zasad outsourcingu wdrożonych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, podał urząd. W wydanym stanowisku Urząd stwierdza, że zakłady powinny przeprowadzać okresową weryfikację wszystkich funkcji lub czynności realizowanych w ramach outsourcingu.

“Zakłady powinny przeprowadzać okresową weryfikację wszystkich funkcji lub czynności realizowanych w ramach outsourcingu, aby ustalić, czy nie występują czynniki powodujące konieczność uznania tych funkcji należących do systemu zarządzania lub czynności za podstawowe lub ważne. Należy bowiem wziąć pod uwagę możliwość zmian okoliczności zewnętrznych, zmian w organizacji lub profilu działalności zakładu, które spowodują konieczność modyfikacji dotychczasowej klasyfikacji danej funkcji lub czynności” – czytamy w komunikacie.

UKNF oczekuje, że zakłady przeprowadzą przegląd polityk (zasad) outsourcingu, ewentualnie je zmodyfikują oraz dokonają przeglądu zawartych umów outsourcingu i ewentualnie wprowadzą niezbędne modyfikacje, tak, aby uwzględnić to stanowisko. Biorąc pod uwagę kryteria wskazane w pierwszej części stanowiska, zakład powinien zweryfikować, w odniesieniu do outsourcingu których funkcji lub czynności wymagane jest przekazanie zawiadomienia do organu nadzoru w trybie art. 75 ust. 2 ustawy i powinien dopełnić tego obowiązku, podano.

Urząd oczekuje również, że zakłady dostosują działalność do stanowiska:

a) do 31 grudnia 2024 roku – w odniesieniu do przeglądu i modyfikacji polityk (zasad) outsourcingu oraz uwzględnienia stanowiska w nowo zawieranych umowach outsourcingu,

b) do 31 marca 2025 roku – w odniesieniu do pozostałych umów outsourcingu.

(ISBnews)