Najlepsze wyniki w historii TUW PZUW

Rekordowy przypis składki, rekordowe wyniki techniczny i finansowy, rekordowa liczba członków Towarzystwa i rekordowe zaangażowanie pracowników – TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, należący do Grupy PZU, ma za sobą najlepszy rok w swojej historii. Zebrał w 2023 roku 1 160,79 mln zł składki, czyli o 11,2% więcej niż rok wcześniej.

„Stworzyliśmy solidne fundamenty rozwoju, które dają obiecujące perspektywy również na przyszłość. Drugi rok z rzędu przekroczyliśmy miliard złotych rocznego przypisu składki, a więc strategiczny cel zakładany dopiero na 2024 rok. Plany sprzedażowe przekroczyliśmy prawie o połowę. Sprzedajemy nie tylko dużo, lecz także rentownie. Konsekwentnie budujemy przewagi konkurencyjne, które wyróżniają nas na rynku” – podkreśla prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Wynik techniczny TUW PZUW wyniósł w 2023 roku 44,2 mln zł netto, a wynik finansowy –  37,6 mln zł netto. Miarą wysokiej rentowności Towarzystwa jest wskaźnik mieszany (COR – Combined Ratio) na poziomie 82,3%, a miarą wiarygodności – wskaźnik wypłacalności Solvency II, który znacząco przekracza 200%. TUW PZUW utrzymuje też wysoki rating siły finansowej, na poziomie A- z perspektywę stabilną, przyznany przez międzynarodową agencję S&P Global Ratings.

„Mamy za sobą historyczny rok nie tylko ze względu na wyniki, lecz także pionierskie inicjatywy, które zdecydują o naszym rozwoju w perspektywie lat, a nawet dziesięcioleci. Kluczową jest ochrona ubezpieczeniowa przyszłej energetyki jądrowej w Polsce. Nawiązaliśmy strategiczną współpracę ze światowym liderem w ubezpieczeniach cywilnych instalacji jądrowych Nuclear Risk Insurers. Mamy ambicję stać się agregatorem ubezpieczeniowego poolu atomowego, który zapewni ochronę inwestycjom jądrowym w Polsce” – mówi prezes Kiliński.

TUW PZUW z powodzeniem kontynuuje rozwój w innych perspektywicznych obszarach. Należą do nich ubezpieczenia zdrowotne, których sprzedaż rok do roku wzrosła niemal trzykrotnie, a także ubezpieczenia affinity.

„Dzięki strategicznym partnerstwom z dostawcami mediów z naszych ubezpieczeń affinity, obejmujących m.in. pomoc w przypadku awarii domowych, korzysta już co czwarte gospodarstwo domowe” – zaznacza prezes Kiliński.

Nowatorską inicjatywą jest projekt ubezpieczenia krów mlecznych z wykorzystaniem mikrochipów, podjęty we współpracy z Polską Izbą Mleka, która zrzesza największych producentów i przetwórców. Innowacyjna technologia umożliwia stałe monitorowanie stanu zdrowia zwierząt, a tym samym ochronę hodowców przed stratami wynikającymi z zachorowań czy epidemii wśród bydła.

Rosnącą skalę działalności Towarzystwa obrazuje wzrost liczby jego członków – z 575 w 2022 roku do 623 na koniec 2023 roku. To podmioty gospodarcze, w tym największe w kraju przedsiębiorstwa, a także szpitale, samorządy, instytucje publiczne i uczelnie oraz archidiecezje, diecezje i większość zgromadzeń zakonnych w Polsce. W lutym tego roku do TUW PZUW przystąpiły Polskie Elektrownie Jądrowe.

„Rynek coraz szerzej otwiera się na ubezpieczenia wzajemne. Docenia, że są sprawdzoną, solidną i atrakcyjną formą ochrony ubezpieczeniowej. Dają wymierne korzyści finansowe, jak możliwość odzyskania części składki” – wskazuje prezes TUW PZUW.

W 2023 roku, w rozliczeniu za poprzedni rok, Towarzystwo wypłaciło rekordowe zwroty składek. Otrzymała je aż połowa uprawnionych. Zwroty są formą premii za odpowiedzialność i przezorność, których efektem jest minimalizowanie ryzyka i mniejsza szkodowość. W działaniach na rzecz bezpieczeństwa TUW PZUW intensywnie wspiera ubezpieczonych, wprowadzając i rozwijając wyjątkowe na rynku usługi.

„Należy do nich inżynieryjna analiza ryzyka, a także zainicjowany w ostatnim roku projekt Szpital 360. Łączy w spójną całość diagnozę problemów i zagrożeń z działaniami na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów, które mają tym problemom zapobiegać. Uzupełnieniem jest prekursorska na rynku proaktywna obsługa niepożądanych zdarzeń medycznych” – mówi prezes TUW PZUW.

Towarzyszą temu społeczne inicjatywy na rzecz zdrowia publicznego i profilaktyki zdrowotnej. Najważniejszymi w 2023 roku były: wydanie bezpłatnego poradnika dla pacjentów „Vademecum zdrowia” i odwołująca się do niego kampania zdrowotna prowadzana wspólnie z PKP Intercity.