Fed bardzo chce ciąć stopy

Jerome Powell, przewodniczący Fed

Marcowe posiedzenie FOMC nie przyniosło żadnych zmian w polityce pieniężnej USA i taki wynik był zgodny z oczekiwaniami. Niemniej Fed jest w jego wyniku postrzegany jako bardziej gołębi. Dlaczego?

Wynika to przede wszystkim z tego, co można wyczytać na temat funkcji reakcji FOMC na podstawie rewizji prognoz oraz konferencji prasowej J. Powella. Otóż członkowie Komitetu nie wycofali się z planów wykonania w tym roku trzech cięć stóp pomimo tego, że ostatnie dane zmusiły ich do podwyższenia prognoz inflacji, inflacji bazowej i wzrostu PKB. Wprawdzie słynne „kropki” (poziom stóp procentowych uznawany przez poszczególnych członków FOMC za odpowiedni) na kolejne lata powędrowały do góry (o 25 pb) i minimalnie wzrosła ocena poziomu długoterminowej stopy proc., ale kluczowa jest stabilność tegorocznych kropek. Przy wyższym prognozowanym nominalnym wzroście PKB (realny PKB + inflacja) jest to jednoznacznie gołębi sygnał. Powodem do opóźniania cięć nie jest również bardziej optymistyczna ocena stanu rynku pracy (to jedyna, poza datą, zmiana w komunikacie po posiedzeniu). Powell powiedział zresztą wprost, że mocny rynek pracy nie jest przeszkodą dla łagodzenia polityki pieniężnej.

Jego tempo i skala będą tradycyjnie zależeć od danych. Cięcia zaczną się jeszcze w tym roku – to największy konkret, jaki jest skłonny podać prezes Fed. Dodatkowo, obok cięć na horyzoncie majaczy już wygaszanie programu redukcji sumy bilansowej Fed. Na razie mowa o mniejszym tempie redukcji bilansu, ale rezygnacja z posiadania innych papierów niż skarbowe oraz niechęć do nadmiernej redukcji bilansu (czyli do powtórki z 2019 r., kiedy to Fed musiał dokupić bony skarbowe) wyznaczają pewne ramy dla dalszej ewolucji bilansu. Innymi słowy, na pewno nie będzie chciał mieć zbyt małego bilansu.

Posiedzenie ugruntowało czerwiec jako moment, kiedy rozpoczną się cięcia stóp. Oczywiście, to może jeszcze się zmienić pod wpływem danych, ale ujawniony wczoraj brak wrażliwości na zaskoczenia w danych z rynku pracy i inflacji sugeruje, że tę datę trzeba traktować serio. Fed wydaje się mocno przekonany o słuszności swojego podejścia – jak dotąd udało mu się wysterować gospodarkę do niemal idealnego stanu. Aby trwał dłużej, potrzebne będą cięcia stóp, wiara w które pomogła gospodarce przetrzymać ostatni rok.

„kropki” – adekwatny poziom stopy funduszy federalnych wg członków FOMC

Źródło: Macrobond, Pekao Analizy

Nominalny PKB oczekiwany przez członków FOMC w ostatnich projekcjach (% r/r, 4 kw. danego roku)

Źródło: Macrobond, Pekao Analizy

Papiery wartościowe w sumie bilansowej Fed (bln USD)

Źródło: Macrobond, Pekao Analizy