Resorty cyfryzacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego podpisały europejski Quantum Pact

Warszawa, 20.03.2024 (ISBnews) –  Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisały Europejską Deklarację dotyczącą Technologii Kwantowych (Quantum Pact), podał resort cyfryzacji.

“Technologie kwantowe, podobnie jak sztuczna inteligencja, stanowią przełom, który znacząco zmieni wiele sektorów gospodarki. Wpłyną na bardziej bezpieczną komunikację, obliczenia wielkoskalowe, przemysł wytwórczy, opiekę zdrowotną, energetykę, a nawet technologie kosmiczne. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek podpisali dziś Europejską Deklarację dot. Technologii Kwantowych (Quantum Pact), aby nasz kraj aktywnie zaangażował się w budowę europejskiego ekosystemu technologii kwantowych” – czytamy w komunikacie.

Unia Europejska prowadzi szereg inicjatyw związanych z technologiami kwantowymi. Można tu wymienić np. przedsięwzięcia takie jak European High Performance Computing, w ramach którego powstają europejskie komputery kwantowe, czy European Quantum Communication Infrastructure, zajmujące się sieciami komunikacji kwantowej. Polska jest zaangażowana w obie te inicjatywy. Trwają prace zarówno nad budową krajowej testowej sieci połączeń kwantowych oraz nad dwoma komputerami kwantowymi, z których jeden stanie w Poznaniu, a drugi, współfinansowany przez Polskę, w Ostrawie, podano w informacji.

“Jesteśmy przekonani, że Polska ma duży potencjał do realizacji działań wskazanych w Quantum Pact. Mając na względzie to oraz strategiczne znaczenie technologii kwantowych dla rozwoju nauki i gospodarki jesteśmy zdania, że Polska powinna bez dalszej zwłoki przystąpić do grona sygnatariuszy tego dokumentu” – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek, cytowany w komunikacie.

Ministerstwo Cyfryzacji, wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansuje kluczowy projekt w zakresie bezpiecznej europejskiej komunikacji kwantowej (EuroQCI), i nie jest to ostatni projekt, w którym oba resorty połączą siły w budowaniu kwantowej doliny w Polsce.

“Zależy nam na aktywnym dążeniu do osiągnięcia wysokiego poziomu w dziedzinie technologii kwantowych, kładąc nacisk na rozwój i innowacje w tym obszarze. Aspirujemy do dołączenia do czołowych graczy w obszarze technologii kwantowych w Europie” – dodał Gawkowski.

Polska jest częścią EuroHPC JU (Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali), w ramach którego planowana jest budowa w Polsce komputera kwantowego, który zostanie zintegrowany z europejską siecią superkomputerową. Dzięki instalacji komputera kwantowego w Polsce zespoły badawcze uzyskają możliwość korzystania z najnowszych rozwiązań tej wciąż nowatorskiej dziedziny, a krajowi użytkownicy będą mieli dostęp do różnorodnych i uzupełniających się technologii kwantowych. Pilotażowe instalacje sześciu komputerów kwantowych EuroHPC JU, w tym polskiego komputera kwantowego opartego o technologie pułapek jonowych, będą udostępnione przede wszystkim do celów badawczo-rozwojowych dla szerokiego grona krajowych i europejskich użytkowników, zarówno dla społeczności naukowej, a także dla przemysłu i sektora publicznego, podano także.

“Przyszła infrastruktura komputerów kwantowych w Europie budowana z aktywnym udziałem Polski będzie wspierać rozwój szerokiej gamy zastosowań technologii kwantowych o znaczeniu przemysłowym, naukowym i społecznym dla Europy, dodając nowe możliwości do europejskiej infrastruktury superkomputerowej. Polska planuje szerokie wsparcie dla inicjatyw kwantowych, umożliwiające rozwój zespołów naukowych w kwantowych technologiach, edukacje młodych talentów w tym zakresie oraz dbanie o bezpieczeństwo komunikacji kwantowej do zapewnienia ochrony transmisji informacji i wysoki poziom cyberbezpieczeństwa przy wykorzystaniu technologii kwantowych” – podsumowano w komunikacie.

(ISBnews)