PZU iAgro pomoże zoptymalizować koszty rolników

PZU iAgro to nowa inicjatywa największego polskiego ubezpieczyciela skierowana do producentów rolnych. Nowoczesne stacje pomiarowe i sztuczna inteligencja pomogą rolnikom m.in. zmniejszać stosowanie środków ochrony roślin oraz zwiększać zbiory. W ten sposób PZU iAgro może przyczynić się do ograniczania kosztów produkcji i wesprzeć zrównoważone prowadzenie upraw.

Wprowadzone dla klientów PZU rozwiązanie jest wynikiem współpracy PZU z polską firmą Agro Smart Lab, oferującą system Farm Smart. Oparta na tym systemie platforma PZU iAgro oferuje producentom rolnym oparte na nowych technologiach narzędzia do optymalizacji zarządzania gospodarstwem i wspierające ich w podejmowaniu decyzji. PZU iAgro umożliwia skorzystanie z  precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych oraz szkodników. To pozwala określić, kiedy i w jakiej ilości należy zastosować zabiegi ochronne. Rolnicy korzystający z funkcji narzędzia mogą zmniejszyć straty w uprawach i ograniczyć zbędne zużycie środków ochrony roślin, co przekłada się na ograniczenie kosztów produkcji.

„Przygotowany przez PZU innowacyjny program PZU iAgro to ukłon w kierunku naszych klientów i ich pracy. Chcemy, aby w bieżących obowiązkach byli wspierani przez technologię i naukę, która finalnie pozwala osiągać szereg wymiernych korzyści w tym m.in. zarządzanie kosztami oraz ryzykiem, jak również funkcjonalnościami, które ostatnio stają się niezwykle użyteczne i popularne, jak np. kalkulator CO2” – mówi Paweł Ochmański, dyrektor Biura Produktów Detalicznych i MSP w PZU.

System opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych, samodzielnych stacji pomiarowych. Mierzą one wiele parametrów np. wilgotność powietrza oraz podłoża, opady, a także czas zwilżenia liścia poprzez czujnik „sztuczny liść”. Stacjom towarzyszą pułapki na szkodniki wyposażone w aparaty fotograficzne. Każdego dnia przesyłają do systemu zdjęcia odłowionych szkodników, które są oznaczane i zliczane przez algorytm. Narzędzie gromadzi ponad 70 matematycznych modeli chorobowych opracowanych przez naukowców z całego świata. Warto zaznaczyć, że modele chorobowe są skalibrowane pod naszą szerokość geograficzną. Na podstawie tych informacji algorytmy obliczają prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u roślin.

„Ochrona roślin przed organizmami szkodliwymi jest niezwykle ważna w uprawach rolnych, a jej skuteczność opiera się na wykorzystaniu odpowiednich środków ochrony roślin oraz właściwym terminie wykonania zabiegu. Tymczasem infekcja występuje 2-3 dni przed wystąpieniem objawów chorobowych, jest więc niewidoczna. A zbyt późno wykonany zabieg lub niewłaściwa identyfikacja patogenu może obniżyć jakość plonów, co przekłada się na straty finansowe. Wykorzystywany w PZU iAgro precyzyjny system monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych daje możliwość reakcji w odpowiednim czasie” – tłumaczy Bartosz Gontarz, menedżer Obszaru Technicznego – kierownik Zespołu Technicznej Obsługi Szkód w PZU.

Co ważne, producenci rolni będą otrzymywać alerty i aktualne informacje ze stacji meteorologicznych, które są oddalone najwyżej o 20 km. Na terenie Polski znajduje się bowiem ponad 200 stacji.

„W tym roku program PZU iAgro jest prowadzony w formule pilotażowej – wybraliśmy 6 województw o największej koncentracji upraw ubezpieczanych w sezonie wiosennym. Od jego wyników – zainteresowania rolników – będziemy uzależniać dalsze jego rozwijanie. Mamy jednak bardzo ambitne plany dot. rozwoju i stosowania nowoczesnej technologii w ubezpieczeniach produkcji roślinnej. Głęboko wierzymy, że dzięki niej i szerokiemu dostępowi do niej z czasem możliwe będzie tworzenie nowoczesnych modeli współpracy ubezpieczyciel – producent rolny, co przełoży się na korzyści dla obu stron. Liczymy, że nasza propozycja spotka się z uznaniem naszych klientów, co będzie samo w sobie najlepszą oceną naszej pracy” – dodaje Paweł Ochmański.

System PZU iAgro oferuje między innymi kalkulator nawozowy, dzięki któremu można obliczyć optymalne dawki nawozowe dla uprawy, co przekłada się na efektywność nawożenia. Drugi z kalkulatorów – emisji dwutlenku węgla, pozwala monitorować różnice między emisją a związaniem CO2 w ramach prowadzonej uprawy. Podczas zmniejszania liczby zabiegów środkami ochrony roślin następuje redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a zwiększona efektywność zbiorów – tak zwana zdrowotność roślin – sprawia, że liście asymilują i wiążą większą ilość dwutlenku węgla. Korzystanie z kalkulatora emisji CO2 przyczynia się do zrównoważonego rolnictwa. Stacje meteorologiczne zapewniają stały dostęp do aktualnych i historycznych danych. Użytkownicy programu mają również dostęp do 7-dniowej prognozy pogody wraz z oknem oprysku, co pozwala na wykonywanie zabiegów ochronnych w optymalnych warunkach.

„PZU iAgro wynika z połączenia kreatywności pracowników PZU, nowoczesnych technologii opartych o sztuczną inteligencje oraz analiz opracowań naukowych i futurologicznych trendów. Wykorzystanie zasobów big data, sztucznej inteligencji i internetu rzeczy pozwalają nam na oferowanie klientom nowoczesnych narzędzi, wyprzedzających również przyjęte praktyki. W przypadku PZU iAgro kluczowymi korzyściami dla producentów rolnych jest podwyższanie efektywności kosztowej i przyczynianie się do dbałości o środowisko. Jesteśmy współautorami opracowania kalkulatora, który przelicza zmniejszoną ilość zabiegów agrotechnicznych na zaoszczędzone CO2. Wprowadzenie PZU iAgro  poprzedzone było udanymi testami, w ramach których 15 rolników i sadowników bezpłatnie korzystało ze stacji pomiarowych” – podkreśla Piotr Ratajski z Grupy PZU.