WIB/Fundacja GPW: 37% Polaków deklaruje niski poziom wiedzy finansowej

Warszawa, 19.03.2024 (ISBnews) – Swój poziom wiedzy finansowej jako mały lub bardzo mały ocenia 37% Polaków, natomiast dalsze 34% przyznaje się do przeciętnej wiedzy, wynika z badania “Poziom wiedzy finansowej Polaków” opracowanego przez CBM Indicator na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Fundacji GPW.

“Średnia ocena własnej wiedzy ekonomicznej przez wynosi 2,85. Najsłabiej oceniają swoją wiedzę, najmłodsi najstarsi i najsłabiej wykształceni” – powiedział prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek podczas konferencji prasowej poświęconej prezentacji raportu.

Jak wynika z badania, 11% Polaków deklaruje, że ich wiedza finansowa jest bardzo mała, 26% – że raczej mała. Przeciętny poziom wiedzy deklaruje 34% Polaków, do raczej dużej przyznaje się 25%, zaś do bardzo dużej 4%.

“Jeżeli spojrzymy na przestrzeni kilku lat, to coraz więcej respondentów stara się pogłębiać swoją wiedzę. Ale to są cały czas niskie poziomy, nie ma powodów do optymizmu” – dodał Białek.

Głównym źródłem wiedzy o finansach pozostają portale i blogi internetowe – informacje czerpało z nich 59% ankietowanych. Z mediów wiedzę czerpie 36% Polaków, zaś od banków instytucji sektora finansowego 34%.

Jeśli chodzi o GPW, swoją wiedzą jako dużą lub bardzo dużą zadeklarowało 12% ankietowanych.

“Nie jest zaskoczeniem, że najbardziej znanym instrumentem finansowym związanym z giełdą są akcje. Słyszało o nich aż 98% respondentów, ale tylko 28% wie, czym dokładnie one są” – powiedział przewodniczący rady nadzorczej Fundacji GPW Wojciech Nagel.

62% badanych nie wie, czym są obligacje, 3/4 respondentów nigdy nie słyszało o opcjach, a blisko 4/5 o kontraktach terminowych czy ETF, blisko 90% są obce certyfikaty inwestycyjne, wynika z badania.

Ponad 90% Polaków nie inwestuje w żadne instrumenty giełdowe i nie planuje tego robić – np. do inwestycji w akcje przyznaje się 2% respondentów i drugie tyle deklaruje plany co do takich inwestycji.

Nieco lepiej wygląda sytuacji w przypadku produktów emerytalnych 11% ankietowanych deklaruje korzystanie z PPK, 15 % planuje to zrobić. IKE ma 5% respondentów, planuje je założyć 2%.

Badanie przeprowadzono 14-23 lutego metodą CATI na ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków n=1000.

(ISBnews)