KNF: Wartość kredytów spadła o 1,8% r/r, depozytów – wzrosła o 8,8% r/r na koniec stycznia

Warszawa, 18.03.2024 (ISBnews) – Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w styczniu 2024 r. wzrósł o o 5,5 mld zł (tj. o 0,5% m/m) do 1 163,9 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował spadek o 1,8%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego w styczniu br. spadła o 15,2 mld zł m/m do 1 804,4 mld zł (-0,83% m/m i +8,8% r/r).

Należności od gospodarstw domowych spadły o 0,6% r/r do 740,8 mld zł, zaś od przedsiębiorstw – spadły o 3,9% r/r do 414,9 mld zł, podano w prezentacji.

“Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w styczniu 2024 r. wzrósł o 3,9 mld zł do poziomu 457,3 mld zł (+0,9% m/m i -2,2 % r/r):

* portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych w styczniu wzrósł (+4,8 mld zł) do 414,1 mld zł (+1,17% m/m i +5,9% r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec stycznia 2024 r. wynosił 90,6%;

* portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zmniejszył się w stosunku do poprzedniego miesiąca (-2,0% m/m i -43,7% r/r) do poziomu 43,2 mld zł” – czytamy w prezentacji.

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w styczniu 2024 r. wzrósł w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,7 mld zł do poziomu 190,9 mld zł (+0,4% m/m i +4,7% r/r).

Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w styczniu 2024 r. wzrósł o 1,5 mld zł do 166,5 mld zł (+0,9% m/m i -5,3% r/r). Portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w styczniu 2024 r. wzrósł o 0,1 mld zł do 157,3 mld zł (+0,1% m/m i +1,8% r/r).

“Portfel kredytów w fazie 3 w sektorze niefinansowym w styczniu 2024 r.:

* Wzrósł w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,2 mld zł do poziomu 62,7 mld zł (+0,33% m/m i -5,96% r/r);

* Produktowo dominują kredyty konsumpcyjne (15,6 mld zł) i operacyjne (17,0 mld zł);

* Podmiotowo dominują osoby prywatne (26 mld zł) oraz MŚP (18,7 mld zł).

Wskaźnik kredyty/depozyty na koniec stycznia br. wzrósł do poziomu 61,9% (+0,8 pkt proc. m/m i -6,7 pkt proc. r/r).

“Wartość depozytów sektora niefinansowego w styczniu 2024 r. spadła o 15,2 mld zł do 1 804,4 mld zł (-0,83% m/m i +8,8% r/r)” – czytamy dalej.

(ISBnews)