GUS podał skład koszyka inflacyjnego na 2024 rok

Warszawa, 15.03.2024 (ISBnews) – Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował tzw. koszyk inflacyjny na 2024 r.

“Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z dotychczasowymi zasadami system wag oparty jest na strukturze wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego rok badany, uzyskanej z badania budżetów gospodarstw domowych” – czytamy w komunikacie.

GUS podał, że w strukturze wydatków gospodarstw domowych obniżył się udział m.in. w zakresie transportu, zdrowia, wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego, edukacji oraz łączności. Wzrósł m. in. udział wydatków w zakresie użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii, żywności i napojów bezalkoholowych, restauracji i hoteli oraz rekreacji i kultury.

“W związku z odnotowanymi zmianami wpływ wskaźników cen poszczególnych grup na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem różni się od publikowanego przy wstępnych danych za styczeń br. Według ostatecznych danych w styczniu br. w stosunku do stycznia ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,7%, wobec wstępnie szacowanego wzrostu o 3,9%. Według ostatecznych danych wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych za styczeń br. w stosunku do poprzedniego miesiąca wyniósł 0,4% (bez zmian w porównaniu z danymi wstępnymi)” – czytamy dalej.

Poniżej zestawienie koszyka CPI (udział w %)

 

2020

2021

2022

2023

2024

Żywność i napoje bezalkoholowe

25,24

27,77

26,59

27,01

27,63

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

6,25

6,91

6,32

5,75

5,66

Odzież i obuwie

4,94

4,21

4,47

4,27

3,92

Użytkowanie mieszkania i nośniki energii

18,44

19,14

19,33

19,63

20,43

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

5,8

5,83

5,71

5,29

4,95

Zdrowie

5,29

5,39

5,69

5,71

5,36

Transport

9,89

8,88

9,54

9,92

9,24

Łączność

4,54

5

4,9

4,48

4,27

Rekreacja i kultura

6,62

5,78

6,07

6,14

6,26

Edukacja

1,15

1,02

1,16

2,21

0,91

Restauracje i hotele

6,12

4,56

4,77

5,11

5,6

Inne towary i usługi

5,72

5,51

5,45

5,48

5,77

(ISBnews)